Priručnik o javnim nabavkama

Priručnik o javnim nabavkama

Priručnik

01.januara 2020. godine je stupio na snagu novi Zakon o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, broj 91/2019) kojim su u potpunosti usklađene odredbe nacionalnog zakonodavstva sa propisima EU iz ove oblasti. 

NE PROPUSTITE: 20% popusta za mikro preduzeća, fizička lica i udruženja! Koristite kod za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne može kombinovati sa ostalim popustima, osim popusta za više učesnika obuke. Koristite kod u korpi ili ga uplatite.

01.januara 2020. godine je stupio na snagu novi Zakon o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, broj 91/2019) kojim su u potpunosti usklađene odredbe nacionalnog zakonodavstva sa propisima EU iz ove oblasti.  Od 1. jula 2020. godine novi Zakon o javnim nabavkama počinje da se primenjuje! Upoznajte se na vreme sa novim odredbama Zakona koji:

 • Određuje novi limit za obavezu sprovođenja postupaka (uz ustanovljavanje i evropskih pragova)
 • Predviđa kompletno sprovođenje postupka javne nabavke na novom Portalu javnih nabavki, uključujući i obavezu podnošenja elektronskih ponuda
 • Definiše drugačije minimalne rokove za podnošenje ponuda, zahteve za pojašnjenjem i pojašnjenje konkursne dokumentacije
 • Ukida i uvodi određeni postupci javnih nabavki
 • Definiše obavezni i neobavezni osnovi isključenja kao i kriterijumi za kvalitativni izbor
 • Pojednostavljuje pripremanje ponude pre svega kroz uvođenje obavezne izjave o dokazivanju ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor
 • Uvodi promene u izveštavanju, uz ukidanje dostavljanja kvartalnih izveštaja

 

Naš Priručnik Vam obezbeđuje da na jednom mestu imate pripremljene sve neophodne informacije u vezi sa primenom novog Zakona o javnim nabavkama, koje redovno ažuriramo u skladu sa novinama u Zakonu ili praksi.

 

Priručnik sa portalom Vam obezbeđuje:

 • Odgovore na ova i druga brojna pitanja Vaših novih zakonskih obaveza
 • Komentari Zakona i jasna objašnjenja stručnjaka u ovoj oblasti će Vam uštedeti vreme
 • Na portalu Vas očekuju modeli dokumenata koji se jednostavno mogu prilagoditi Vašem konkretnom predmetu nabavke i specifičnim zahtevima Vaše firme u skladu sa aktuelnim Zakonom koji je trenutno u primeni
 • Dragoceni saveti stručnjaka, pažljivo pripremljena uputstva za organizaciju postupaka javnih nabavki pomoći će Vam da izbegnete najčešće greške i da realizujete proces javnih nabavki na najefikasniji mogući način u skladu sa Zakonom

Autor

Branimir Blagojević

Dušan Garašanin

Dušan Garašanin je diplomirao na Pravnom fakultetu BU i stekao zvanje Master prava za radno i socijalno pravo. Tokom višegodišnjeg bavljenja advokaturom naročito se specijalizovao u oblasti radnog prava, poslovnog prava, kao i u oblasti naplate potraživanja. Dušan je jedan od osnivača mlade, dinamične i ambiciozne zajedničke advokatske kancelarije Garašanin Bandić Drobac – GBD Law, sa sedištem u Beogradu, koja je usmerena na privredno i poslovno pravo u najširem smisu. Dugi niz godina Dušan je bio saradnik u jednoj od najvećih i vodećih advokatskih kancelarija u Srbiji kao clan tima za naplatu potraživanja i HR, a zahvaljujući bogatom iskustvu u domenu radnih odnosa, a pre svega zastupanju klijenata pred sudovima u radnim sprovima svoja iskustva iz ove oblasti podeliće sa polaznicima seminara. Dušan je poslednjih godina stalni saradnik i predavač na seminarima organizovanim pod okriljem kompanije Forum Media u oblasti radnog prava i naplate potraživanja. Pored toga, Dušan redovno uzima učešće i na drugim seminarima, panelima i konferencijamaa predstavljao je Pravni fakultet BU na internacionalnom seminaru u temi Protection against dismissal for employees organizovanog pod pokroviteljstvom Evropske platforme za radno pravo, na Univerzitetu u Bordou u Francuskoj.

Duško Đukić

Marta Nađ Grubor

Miloš Jović

Snežana Kostić

Suzana Todorović

Svetlana Marinković

Valbona Samardžija

Prednosti poslovnog izdanja

Posebne pogodnosti poslovnog izadanja:

 • Dostupnost priručnika i portala 24 časa svakog dana u nedelji
 • Pristup priručniku gde god se nalazili sa Vašeg desktop ili laptop računara ili pametnog telefona
 • Brzo i jednostavno pronađite sve neophodne informacijepomoću praktične pretrage
 • Mogućnost većeg broja korisnika iz iste firme

Sadržaj

Osnovne odredbe

 • Na preseku između starog i novog Zakona o javnim nabavkama
 • Najbolji efekti važećeg Zakona o javnim nabavkama
 • Najvažnije novine Zakona o javnim nabavkama 91/19
 • Izuzeci od primene zakona
 • Pragovi
 • Rezervisane javne nabavke
 • Zaštita podataka, dokumentacija i evidentiranje postupka
 • Sprečavanje korupcije i sukoba interesa

 

Postupci javne nabavke

 • Otvoreni postupak
 • Restriktivni postupak
 • Konkurentni dijalog
 • Minimalni broj kandidata
 • Poziv odabranim kandidatima

 

Tehnike i instrumenti, posebni režimi nabavke, centralizovane i zajedničke javne nabavke

 • Okvirni sporazum
 • Društvene i druge posebne usluge
 • Centralizovane javne nabavke
 • Nabavka naručioca u koju su uključeni naručioci iz različitih država članica Evropske unije

 

Planiranje, priprema za sprovođenje postupka, tehničke specifikacije konkursna dokumentacija, rokovi, objavljivanje i transparentnost

 • Plan javnih nabavki
 • Istraživanje tržišta izaštita integriteta postupka
 • Pokretanje postupka javne nabavke i komisija za javnu nabavku
 • Računanje rokova
 • Konkursna dokumentacija
 • Tehničke specifikacije
 • Oglasi o javnoj nabavci

 

Izbor učesnika i dodela ugovora

 • Osnovi za isključenje
 • Kriterijumi za izbor privrednog subjekta
 • Način dokazivanja ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta
 • Izjava o ispunjenosti, dokazi o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor, baza potvrda na internetu (e-Certis)
 • Standardi osiguranja kvaliteta i standardi upravljanja životnom sredinom
 • Registar ponuđača u Republici Srbiji
 • Zvanični registri privrednih subjekata i sertifikacija nadležnih tela
 • Korišćenje kapaciteta drugih subjekata
 • Podizvođač
 • Kriterijumi za dodelu ugovora
 • Ponuda u postupku javne nabavke

 

Ugovor o javnoj nabavci

 • Dodela ugovora
 • Ugovor o javnoj nabavci i okvirni sporazum

 

Javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti i sektorske delatnost

 • Javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti
 • Sektorske delatnosti

 

Kancelarija za javne nabavke, osposobljavanje i usavršavanje, monitoring, evidencija, portal

 • Portal javnih nabavki

 

Republička komisija za zaštitu prava i pravna zaštita, kaznene odredbe

 • Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

 

SADRŽAJ PORTALA:

 • Nacrti svih neophodnih akata u postupcima javnih nabavki
 • Modeli konkursne dokumentaije
 • Primeri i uputstva za popunjavanje
 • Službena mišljenja
 • Nacrti svih neophodnih akata u postupcima javnih nabavki
 • Modeli konkursne dokumentacijei izveštaji
 • Korisni obasci
 • Dodatni sadržaj

Opšti uslovi

Kupovinom priručnika naručujete tromesečna ažuriranja koja obezbeđuju visok nivo informisanosti za sve zakonske i druge sadržinske promene, čija će cena zavisiti od obima dobijenog materijala.