Pripreme za izradu završnog računa

Seminar
Predavač:Suzana Hrabrić

15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Da biste sve pripremne radnje za završni račun sproveli pravovremeno i bez greške, organizujemo interaktivnu radionicu na kojoj ćete moći da predavaču postavite sva pitanja

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Pripreme za izradu završnog računa

 

Organizujemo interaktivni online seminar na kom ćete moći da predavaču – stručnjaku iz jedne od vodećih revizorskih kuća postavite sva pitanja u vezi sa konkretnim problemima u praksi, kako biste pripremne radnje  sproveli pravovremeno i bez greške.

Da biste sve pripremne radnje za završni račun sproveli pravovremeno i bez greške, organizujemo interaktivnu radionicu na kojoj ćete moći da predavaču postavite sva pitanja u vezi sa konkretnim problemima u praksi.

 

 

 

 

Online seminar možete pratiti na svom računaru ili mobilnom telefonu – na radnom mestu ili kod kuće. Svaki polaznik online seminara dobija link za pristup sa koga se automatski pokreće prozor za praćenje online seminara, bez ikakve instalacije novih aplikacija na Vaš uređaj.

Svoja pitanja možete postavljati u interakciji sa predavačem ili nam ih možete poslati mejlom pre početka seminara, kako bismo teme prilagodili Vašim konkretnim potrebama, a odgovore ćete dobiti tokom trajanja online seminara.

 

Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Pravilnu analizu podataka i utvrđivanje nedostataka u finansijskom izveštaju
 • Pravilno postupanje u vezi sa popisom
 • Praktične šeme za kontrolu knjiženja
 • Sagledavanje potrebe i obaveze vršenja dugoročnih rezervisanja
 • Najvažnije informacije koje se obelodanjuju u Napomenama uz finansijske izveštaje, kada se one sastavljaju
 • Izbegavanje sistemskih grešaka
 • Odgovore na sva Vaša pitanja i nedoumice

Sadržaj

 • Osvrt na najznačajnije izmene Zakona o računovodstvu
 • Pripremne radnje za sastavljanje godišnjih finansijskih izveštaja: priprema i sprovođenje popisa, knjigovodstveno evidentiranje nastalih manjkova/viškova, usaglašavanje potraživanja i obaveza sa dužnicima i poveriocima
 • Događaji nakon datuma bilansa i uticaj na stavke finansijskog izveštaja; zatvaranje knjiga i modeli knjiženja; priprema prateće dokumentacije za APR;
 • Vrednovanje prihoda i rashoda, knjiženje rezervisanja i procena
 • Napomene i neophodna obelodanjivanja sa osvrtom na primenu MRS/MSFI

 

Predavač

Suzana Hrabrić

Opšti uslovi

Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.

Sadržaj

 • Osvrt na najznačajnije izmene Zakona o računovodstvu
 • Pripremne radnje za sastavljanje godišnjih finansijskih izveštaja: priprema i sprovođenje popisa, knjigovodstveno evidentiranje nastalih manjkova/viškova, usaglašavanje potraživanja i obaveza sa dužnicima i poveriocima
 • Događaji nakon datuma bilansa i uticaj na stavke finansijskog izveštaja; zatvaranje knjiga i modeli knjiženja; priprema prateće dokumentacije za APR;
 • Vrednovanje prihoda i rashoda, knjiženje rezervisanja i procena
 • Napomene i neophodna obelodanjivanja sa osvrtom na primenu MRS/MSFI