Priprema poslodavaca za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
11,900,00 rsd PDV nije uračunat u cenu Dodaj u korpu

Priprema poslodavaca za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Kontrolna mapa

11,900,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Priprema poslodavaca za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

NE PROPUSTITE: 20% popusta za mikro preduzeća, fizička lica i udruženja! Koristite kod za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne može kombinovati sa ostalim popustima, osim popusta za više učesnika obuke. Koristite kod u korpi ili ga uplatite.

 1. UVOD

 

1.1           Zakon o zaštiti podataka o ličnosti iz 2009. godine i njegova primena, najveći izazovi i problemi

1.2           Proces donošenja novog zakona u Srbiiji: Model ZZPL Poverenika i novousvojeni ZZPL

1.3           GDPR i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

1.4           Direktiva 2016/680 EU o zaštiti pojedinaca u vezi sa obradom podataka o ličnosti od strane nadležnih tela u svrhe sprečavanja,

istrage, otkrivanja ili gonjenja krivičnih dela ili izvršenja krivičnih dela

1.5           Kritike ZZPL u javnosti

 

 1. PREGLED NOVOG ZZPL

 

2.1           Primena ZZPL

2.2           Načela ZZPL

2.3           Osnovni pojmovi koji se tiču obrade podataka o ličnosti

2.4           Podaci o ličnosti i posebne kategorije podataka o ličnosti

2.5           Rukovalac, Obrađivač i ostali učesnici u obradi podataka

2.6           Pravni osnov obrade i svrha

2.7           Prava lica čiji se podaci obrađuju

 

 1. OBAVEZE RUKOVAOCA

 

3.1           Obaveze Rukovaoca – uopšteno

3.2           Mere zaštite

3.3           Predstavnik Rukovaoca ili Obrađivača koji nemaju sedište u RS

3.4           Vođenje evidencija radnji obrade

3.5           Obaveštavanje Poverenika o povredi podataka o ličnosti

3.6           Obaveštavanje lica na koje se podaci odnose o povredi podataka o ličnosti

3.7           Procena uticaja obrade na zaštitu podataka o ličnosti

3.8           Lice za zaštitu podataka o ličnosti

3.9           Kodeks postupanja i sertifikacija

3.10         Iznošenje podataka iz Republike Srbije

 

 1. PRIMERI

 

4.1           Obrada podataka o ličnosti u vezi sa video nadzorom

4.2           Obrada podataka zaposlenih

4.3           Obrada podataka o ličnosti za potrebe marketinga

 

5.  DOSTUPNA PRAKSA U PRIMENI GDPR-a   

5.1           Dostupna sudska praksa u državama članicama EU (slučaj Gugl)

5.2           Dokumenti Evropskog odbora za zaštitu podataka o ličnosti (European Data Protection Board)

 

SADRŽAJ CD-a

 

1     MODELI DOKUMENATA

 

 • Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti (Privacy Notice)
 • Formular pristanka za obradu podataka o ličnosti
 • Zahtev za ostvarivanje prava lica čiji se podaci obrađuju
 • Formular Evidencije radnji obrade
 • Obaveštenje o povredi podataka
 • Primer Procene uticaja obrade na zaštitu podataka o ličnosti
 • Odluka o imenovanju Lica za zaštitu podataka o ličnosti
 • Model Ugovora o obradi podataka o ličnosti

 

2     REGULATIVA

 

 • Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
 • GDPR
 • Direktiva 2016/680 EU o zaštiti pojedinaca u vezi sa obradom podataka o ličnosti od strane nadležnih tela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili gonjenja krivičnih dela ili izvršenja krivičnih dela

Autor

Miloš Stojković

Sadržaj

  1. UVOD

   

  1.1           Zakon o zaštiti podataka o ličnosti iz 2009. godine i njegova primena, najveći izazovi i problemi

  1.2           Proces donošenja novog zakona u Srbiiji: Model ZZPL Poverenika i novousvojeni ZZPL

  1.3           GDPR i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

  1.4           Direktiva 2016/680 EU o zaštiti pojedinaca u vezi sa obradom podataka o ličnosti od strane nadležnih tela u svrhe sprečavanja,

  istrage, otkrivanja ili gonjenja krivičnih dela ili izvršenja krivičnih dela

  1.5           Kritike ZZPL u javnosti

   

  1. PREGLED NOVOG ZZPL

   

  2.1           Primena ZZPL

  2.2           Načela ZZPL

  2.3           Osnovni pojmovi koji se tiču obrade podataka o ličnosti

  2.4           Podaci o ličnosti i posebne kategorije podataka o ličnosti

  2.5           Rukovalac, Obrađivač i ostali učesnici u obradi podataka

  2.6           Pravni osnov obrade i svrha

  2.7           Prava lica čiji se podaci obrađuju

   

  1. OBAVEZE RUKOVAOCA

   

  3.1           Obaveze Rukovaoca – uopšteno

  3.2           Mere zaštite

  3.3           Predstavnik Rukovaoca ili Obrađivača koji nemaju sedište u RS

  3.4           Vođenje evidencija radnji obrade

  3.5           Obaveštavanje Poverenika o povredi podataka o ličnosti

  3.6           Obaveštavanje lica na koje se podaci odnose o povredi podataka o ličnosti

  3.7           Procena uticaja obrade na zaštitu podataka o ličnosti

  3.8           Lice za zaštitu podataka o ličnosti

  3.9           Kodeks postupanja i sertifikacija

  3.10         Iznošenje podataka iz Republike Srbije

   

  1. PRIMERI

   

  4.1           Obrada podataka o ličnosti u vezi sa video nadzorom

  4.2           Obrada podataka zaposlenih

  4.3           Obrada podataka o ličnosti za potrebe marketinga

   

  5.  DOSTUPNA PRAKSA U PRIMENI GDPR-a   

  5.1           Dostupna sudska praksa u državama članicama EU (slučaj Gugl)

  5.2           Dokumenti Evropskog odbora za zaštitu podataka o ličnosti (European Data Protection Board)

   

  SADRŽAJ CD-a

   

  1     MODELI DOKUMENATA

   

  • Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti (Privacy Notice)
  • Formular pristanka za obradu podataka o ličnosti
  • Zahtev za ostvarivanje prava lica čiji se podaci obrađuju
  • Formular Evidencije radnji obrade
  • Obaveštenje o povredi podataka
  • Primer Procene uticaja obrade na zaštitu podataka o ličnosti
  • Odluka o imenovanju Lica za zaštitu podataka o ličnosti
  • Model Ugovora o obradi podataka o ličnosti

   

  2     REGULATIVA

   

  • Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
  • GDPR
  • Direktiva 2016/680 EU o zaštiti pojedinaca u vezi sa obradom podataka o ličnosti od strane nadležnih tela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili gonjenja krivičnih dela ili izvršenja krivičnih dela

Opšti uslovi

Naručivanjem proizvoda, dobićete ažuriranje za svaku pravnu ili suštinsku promenu, čija cena zavisi od obima. Ako iz bilo kog razloga ne prihvatite ažuriranje, možete ga vratiti u roku od 14 dana od dana prijema pošiljke. Čim nas pismeno obavestite, mi ćemo vas ukloniti sa liste primalaca ažuriranih proizvoda. U slučaju pismenog otkazivanja usluge ažuriranja, izdavač ne preuzima odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost sa zakonom.