Primena zakonske regulative u oblasti oglašavanja i reklamiranja lekova, medicinskih sredstava i dijetetskih suplemenata

Predavač:Pavle Vujić

15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Mesto održavanja:Online seminar - Zoom

Koje vrste oglašavanja i reklamiranja lekova podležu inspekcijskom nadzoru?

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Primena zakonske regulative u oblasti

oglašavanja i reklamiranja

lekova, medicinskih sredstava i dijetetskih suplemenata

 

Koje vrste oglašavanja i reklamiranja lekova podležu inspekcijskom nadzoru? Da li zakonska regulativa može da prati savremene marketinške koncepte u farmaceutskoj delatnosti? Koje su najčešće neusaglašenosti? Koji se postupak sprovodi da bi se promotivni materijal mogao koristiti? Šta reklamna poruka mora da sadrži? Ko može da vrši promociju leka stručnoj javnosti i uz koje obaveze?

U oblasti oglašavanja i reklamiranja farmaceutskih proizvoda morate primenjivati odredbe Zakona o oglašavanju, Pravilnika o načinu oglašavanja leka, odnosno medicinskog sredstva, Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima, Novog zakona o medicinskim sredstvima, Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda i dr.

Od kategorije farmaceutskog proizvoda zavisi koju ćete regulativu primeniti, jer su druga pravila za:

Lekove ( Rx i OTC )
Medicinska sredstva
Dijetetske suplemente
Medicinsku kozmetiku
Biocide


TEME SEMINARA

 1. Izazovi nacionalne regulative u oblasti kategorizacije farmaceutskih proizvoda:
  • lekovi koji se izdaju u režimu lekarskog recepta,
  • lekovi van režima izdavanja na lekarski recept,
  • medicinska sredstva,
  • dijetetski proizvodi,
  • kozmetički proizvodi
 1. Zakonski propisi u vezi sa oglašavanjem i reklamiranjem različitih kategorija farmaceutskih proizvoda
 2. Inspekcijski nadzor u oblasti oglašavanja i reklamiranja farmaceutskih proizvoda
 3. Primena adekvatnih marketinških koncepata u odnosu na kategorije farmaceutskih proizvoda (studije slučaja i primeri iz prakse)

Predavač

Pavle Vujić

Pavle Vujić, farmaceut

Opšti uslovi

Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.