Primena novog Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama

Online seminar
Predavač:Saša Silvester

7,800,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Mesto održavanja:Online seminar - Zoom

21.11.2018. stupio je na snagu novi Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Stupio je na snagu novi Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama! Koje su novine u zakonodavstvu u oblasti vanrednih situacija i nove obaveze pravnih lica?

 

21.11.2018. stupio je na snagu novi Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018 od 13.11.2018). Ovim zakonom u celosti je stavljen van snage Zakon o vanrednim situacijama, a u vezi sa njim je izmenjen i Zakon o zaštiti od požara. Novi zakon donosi određene novine ali i terminološke i druge nedoumice, te je potrebno na vreme da izvršite pripremu za usklađivanje rada i poslovanja u skladu sa ovim novinama! Kako biste se blagovremeno upoznali sa zakonskim novinama, uskladili se sa novim propisima i lakše ispunili svoje nove obaveze, organizujemo seminar na kome ćete saznati više o:

 • Predmetu regulisanja, terminima i osnovnim načelima Zakona;
 • Sistemu smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama;
 • Proceni rizika, planovima smanjenja rizika od katastrofa i planovima zaštite i spasavanja;
 • Licencama i ovlašćenjima Ministarstva u vezi sa izradom procene rizika, planovima i izvođenjem obuka;
 • Subjektima i snagama, kao i njihovim pravima i obavezama;
 • Vanrednim situacijama – proglašenje, ukidanje i organizacija aktivnosti;
 • Vatrogastvu – vrste i organizacija vatrogasnih jedinica;
 • Civilnoj zaštiti;
 • Obavezama pravnih lica i inspekcijskom nadzoru;
 • Odnosu novog zakona i važećih podzakonskih propisa u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i vanrednih situacija;
 • Rokovima za usklađivanje sa novim zakonom.

 

Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Pojašnjenja zakonskih novina iz oblasti vanrednih situacija i njihove primene u praksi
 • Razjašnjenja nedoumica u vezi sa novim obavezama firmi
 • Interakciju sa predavačem i direktne odgovore na Vaša pitanja

 


Sadržaj

 • Predmet regulisanja, termini i značaj osnovnih načela Zakona;
 • Sistem smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama;
 • Procena rizika, planovi smanjenja rizika od katastrofa i planovi zaštite i spasavanja;
 • Licence i ovlašćenja Ministarstva za izradu procene rizika, planova i izvođenje obuka;
 • Subjekti i snage i njihova prava i obaveze;
 • Vanredna situacija – proglašenje, ukidanje i organizacija aktivnosti;
 • Vatrogastvo – vrste i organizacija vatrogasnih jedinica;
 • Civilna zaštita;
 • Ispunjenje obaveza pravnih lica i inspekcijski nadzor;
 • Odnos novog zakona i važećih podzakonskih propisa iz oblasti smanjenja rizika od katastrofa i vanrednih situacija;
 • Rokovi za usklađivanje sa novim zakonom.

       Predavač

       Saša Silvester

       Opšti uslovi

       Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.