Primena novog Zakona o javnim nabavkama

Seminar
Predavač:Miloš Jović

15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Stupio je na snagu novi Zakon o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, broj 91/2019) kojim su u potpunosti usklađene odredbe nacionalnog zakonodavstva sa propisima EU iz ove oblasti

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

01.januara 2020. godine je stupio na snagu, a od 1. jula 2020. godine

počinje da se primenjuje novi Zakon o javnim nabavkama!

 

Stupio je na snagu novi Zakon o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, broj 91/2019) kojim su u potpunosti usklađene odredbe nacionalnog zakonodavstva sa propisima EU iz ove oblasti i kojim se:

 • Određuje novi limit za obavezu sprovođenja postupaka (uz ustanovljavanje i evropskih pragova)
 • Predviđa kompletno sprovođenje postupka javne nabavke na novom Portalu javnih nabavki, uključujući i obavezu podnošenja elektronskih ponuda
 • Definiše drugačiji minimalni rokovi za podnošenje ponuda, zahteve za pojašnjenjem i pojašnjenje konkursne dokumentacije
 • Ukida i uvode određeni postupci javnih nabavki
 • Definiše obavezni i neobavezni osnovi isključenja kao i kriterijumi za kvalitativni izbor
 • Pojednostavljuje pripremanje ponude pre svega kroz uvođenje obavezne izjave o dokazivanju ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor
 • Uvode promene u izveštavanju, uz ukidanje dostavljanja kvartalnih izveštaja
 • Menjaju osnovi za izmenu ugovora kao i postupanje naručioca prilikom izmene
 • Značajno menjaju odredbe koje se odnose na zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

 

Ovaj seminar kroz interaktivnost sa predavačem Vam omogućava:

 • Značajnu uštedu vremena i novca jer ćete pravu informaciju dobiti bez gubljenja vremena i visokih troškova, odmah
 • Savetovanje sa stručnjakom koji je učestvovao u izradi zakona

 


Sadržaj

 • Odredbe novog Zakona o javnim nabavkama i to: 

  – pragovi, opšta pravila, pojmovi, izuzeci, načela, naručioci,

  – procenjena vrednost, plan JN, partije, oglasi,

  – postupci javnih nabavki

  – rokovi, tehnike i instrumenti, posebni režimi,

  – kriterijumi za kvalitativni izbor, kriterijum za dodelu ugovora,

  – stručna ocena ponuda, dodela ugovora i obustavljanje postupka

  – zaključenje i izmene ugovora,

  – portal javnih nabavki, elektronske nabavke, evidencija i izveštaji,

  – zaštita prava u postupku

IN-HOUSE edukacija

Obuku za vaše zaposlene možemo da obezbedimo samo u sedištu vaše kompanije.
>> Dobijte ponudu

Predavač

Miloš Jović

Opšti uslovi

Primljena faktura mora biti izmirena najmanje tri dana pre vebinara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre vebinara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju vebinaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Međutim, drugi učesnik može da učestvuje na vebinaru. Zadržavamo pravo da otkažemo vebinar – u ovom slučaju, refundiramo kotizaciju u celosti.

Sadržaj

 • Odredbe novog Zakona o javnim nabavkama i to: 

  – pragovi, opšta pravila, pojmovi, izuzeci, načela, naručioci,

  – procenjena vrednost, plan JN, partije, oglasi,

  – postupci javnih nabavki

  – rokovi, tehnike i instrumenti, posebni režimi,

  – kriterijumi za kvalitativni izbor, kriterijum za dodelu ugovora,

  – stručna ocena ponuda, dodela ugovora i obustavljanje postupka

  – zaključenje i izmene ugovora,

  – portal javnih nabavki, elektronske nabavke, evidencija i izveštaji,

  – zaštita prava u postupku