Primena novog Pravilnika o načinu izrade i sadržaju Plana zaštite od udesa

Online seminar

15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Mesto održavanja:Online seminar - Zoom

Koje firme imaju obavezu izrade Plana zaštite od udesa? Kako se on izrađuje i šta sve mora da sadrži?

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Novi Pravilnik o načinu izrade i sadržaju Plana zaštite od udesa – stupio na snagu 19. juna!
Koje firme imaju obavezu izrade Plana zaštite od udesa? Kako se on izrađuje i šta sve mora da sadrži?

 

Na osnovu Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RSˮ, br. 87/18), donesen je novi Pravilnik o načinu izrade i sadržaju Plana zaštite od udesa („Sl. glasnik RS“, br. 41/19).

Obavezu izrade Plana ima privredno društvo, odnosno drugo pravno lice koje obavlja aktivnosti u kojima je prisutna ili može biti prisutna jedna ili više opasnih supstanci u količinama propisanim pravilnikom kojim se uređuju vrsta i količina opasnih supstanci na osnovu kojih se sačinjava Plan zaštite od udesa (“Sl.glasnik RS”, br.34/19), uzimajući u obzir delatnost kojom se bavi, vrstu i količinu opasnih supstanci i objekte koje koristi.

U skladu sa novim propisima, organizujemo novi seminar na kome ćete se bliže upoznati sa:

 • Regulativom iz oblasti zaštite od udesa i tehničko-tehnoloških nesreća
 • Kriterijumima za određivanje vrste dokumenata koje izrađuje operater uzimajući u obzir delatnost kojom se bavi, vrstama i količinom opasnih materija i objektima koje koristi
 • Obavezama operatera u vezi sa zaštitom od udesa i tehničko-tehnoloških nesreća u skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama
 • Sadržajem i metodologijom izrade Plana zaštite od udesa
 • Identifikacijom i procenom opasnosti

 

Ovaj seminar vam omogućava:

 • Pojašnjenja nove zakonske regulative u vezi sa Planom zaštite od udesa
 • Razumevanje propisanih obaveza u vezi sa Planom zaštite od udesa
 • Pojašnjenja u vezi sa načinom izrade i sadržajem Plana zaštite od udesaInteraktivnost sa predavačem i odgovore na Vaše nedoumice na licu mesta

SADRŽAJ:

 

 • Upoznavanje sa regulativom iz oblasti zaštite od udesa i tehničko-tehnoloških nesreća
 • Kriterijumi za određivanje vrste dokumenata koje izrađuje operater uzimajući u obzir delatnost kojom se bavi, vrstu i količinu opasnih materija i objekte koje koristi
 • Obaveze operatera vezano za zaštitu od udesa i tehničko-tehnoloških nesreća u skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama
 • Sadržaj  i metodologija izrade Plana zaštite od udesa
 • Identifikacija i procena opasnosti

       Predavač

       Jadranka Radosavljević

       Opšti uslovi

       Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.

       Sadržaj

       • Upoznavanje sa regulativom iz oblasti zaštite od udesa i tehničko-tehnoloških nesreća
       • Kriterijumi za određivanje vrste dokumenata koje izrađuje operater uzimajući u obzir delatnost kojom se bavi, vrstu i količinu opasnih materija i objekte koje koristi
       • Obaveze operatera vezano za zaštitu od udesa i tehničko-tehnoloških nesreća u skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama
       • Sadržaj  i metodologija izrade Plana zaštite od udesa
       • Identifikacija i procena opasnosti