Primena novih podzakonskih akata iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara

Online seminar

15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Mesto održavanja:Online seminar - Zoom

Od početka godine na snagu je stupilo više novih podzakonskih akata iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara!

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Koje sve novine u praksu donose novi podzakonski akti iz oblasti BZR i ZOP koji su već u primeni?

 

Od početka godine na snagu je stupilo više novih podzakonskih akata iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara! Zbog brojnih izmena, neophodno je da se lica koja su u svojim firmama odgovorna za pitanja BZR i ZOP dobro upoznaju sa svim novinama koje donosi nova zakonska regulativa, kako bi mogla da je ispravno primene u praksi. Pozivamo Vas na interaktivni seminar na kome će biti predstavljene sve novine u novousvojenim podzakonskim aktima i rešena Vaša pitanja u vezi sa njihovom primenom:

1) Novine u oblasti BZR

 • Pravilnik o utvrđivanju profesionalnih bolesti, Sl. glasnik br. 14/19
 • Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju, izmene i dopune iz Sl. glasnika br. 14/19

2) Novine u oblasti ZOP

 • Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu ugostiteljskih objekata od požara, izmene i dopune iz Sl. glasnika 20/2019
 • Pravilnik o tehničkim normativima za bezbednost od požara i eksplozija stanica za snabdevanje gorivom prevoznih sredstava u drumskom saobraćaju, manjih plovila, manjih privrednih i sportskih vazduhoplova, izmene i dopune iz Sl. glasnika 34/2019
 • Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od požara stambenih i poslovnih objekata i objekata javne namene, Sl. glasnik 22/2019
 • Pravilnik o tehničkim zahtevima bezbednosti od požara spoljnih zidova zgrada, izmene i dopune iz glasnika 6/2019
 • Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara, izmene i dopune iz glasnika 103/2018

 

 Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Informacije o ključnim zakonskim novinama
 • Bolje razumevanje i lakšu primenu novih propisa u praksi
 • Mogućnost postavljanja pitanja i dobijanja odgovora od predavača na samom seminaru

 

Kome je seminar namenjen?

Licima zaduženim za zaštitu od požara, licima zaduženim za bezbednost i zdravlje na radu, zaposlenima u službama za zaštitu od požara, zaposlenima u službama za bezbednost i zdravlje na radu, direktorima, vlasnicima preduzeća i svima ostalima koji su zainteresovani za ovu oblast


SADRŽAJ

 

 • 1) Novine u oblasti BZR
  • Pravilnik o utvrđivanju profesionalnih bolesti, Sl. glasnik br. 14/19
  • Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju, izmene i dopune iz Sl. glasnika br. 14/19

  2) Novine u oblasti ZOP

  • Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu ugostiteljskih objekata od požara, izmene i dopune iz Sl. glasnika 20/2019
  • Pravilnik o tehničkim normativima za bezbednost od požara i eksplozija stanica za snabdevanje gorivom prevoznih sredstava u drumskom saobraćaju, manjih plovila, manjih privrednih i sportskih vazduhoplova, izmene i dopune iz Sl. glasnika 34/2019
  • Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od požara stambenih i poslovnih objekata i objekata javne namene, Sl. glasnik 22/2019
  • Pravilnik o tehničkim zahtevima bezbednosti od požara spoljnih zidova zgrada, izmene i dopune iz glasnika 6/2019
  • Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara, izmene i dopune iz glasnika 103/2018

       Predavač

       Marko Nedeljković

       Opšti uslovi

       Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.

       Sadržaj

       1) Novine u oblasti BZR

       • Pravilnik o utvrđivanju profesionalnih bolesti, Sl. glasnik br. 14/19
       • Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju, izmene i dopune iz Sl. glasnika br. 14/19

       2) Novine u oblasti ZOP

       • Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu ugostiteljskih objekata od požara, izmene i dopune iz Sl. glasnika 20/2019
       • Pravilnik o tehničkim normativima za bezbednost od požara i eksplozija stanica za snabdevanje gorivom prevoznih sredstava u drumskom saobraćaju, manjih plovila, manjih privrednih i sportskih vazduhoplova, izmene i dopune iz Sl. glasnika 34/2019
       • Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od požara stambenih i poslovnih objekata i objekata javne namene, Sl. glasnik 22/2019
       • Pravilnik o tehničkim zahtevima bezbednosti od požara spoljnih zidova zgrada, izmene i dopune iz glasnika 6/2019
       • Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara, izmene i dopune iz glasnika 103/2018