Prilagođavanje vebsajtova i online poslovanja novom Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti

Online seminar
Predavač:Dragan Milić

15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Mesto održavanja:Online seminar - Zoom

Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji je usvojen 9. novembra, stvorio je mnogobrojne nedoumice u vezi sa njegovom primenom, a posebno u sferi marketinga po pitanju adekvatnog kreiranja Pravila privatnosti, njenom sadržinom, obavezne saglasnosti i načina prikupljanja podataka koji su za marketare od ogromnog značaja.

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Kako primeniti Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, a da on ne ugrozi online poslovanje Vaše kompanije?

 

Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji je usvojen 9. novembra, stvorio je mnogobrojne nedoumice u vezi sa njegovom primenom, a posebno u sferi marketinga po pitanju adekvatnog kreiranja Pravila privatnosti, njenom sadržinom, obavezne saglasnosti i načina prikupljanja podataka koji su za marketare od ogromnog značaja.

 • U kojim situacijama vebsajtovi moraju imati Pravila privatnosti i šta obuhvataju?
 • Koja je razlika između Saglasnosti za obradu i Pravila privatnosti?
 • Kada je potrebno pribaviti posebnu saglasnost za prikupljanje podataka i na koji način?
 • Kako pribaviti saglasnost za online obradu podataka?
 • Na koji način se postiže bezbednost obrade podataka preko vebsajta?

 

 Na ovom seminaru ćete, između ostalog, saznati više o:

 • Obavezama i odgovornostima rukovaoca i obrađivača podataka o ličnosti u skladu sa odredbama Zakona

 o zaštiti podataka o ličnosti

 • Zakonski usklađenoj formi Pravila privatnosti za vebsajtove
 • Načinima za dobijanje obavezne saglasnosti i daljeg procesa tretiranja podataka o ličnosti

 NAPOMENA: Polaznici seminara će nakon predavanja biti u mogućnosti da sami kreiraju Pravila privatnosti za   potrebe svoje kompanije.

 


SEMINAR JE NAMENJEN:

Direktorima i vlasnicima kompanija, direktorima marketinga, marketing menadžerima, zaposlenima u marketingu, licima odgovornim za bezbednost i zaštitu podataka, licima odgovornim za upravljanje podacima o ličnosti, rukovodiocima i zaposlenima u IT službi, službi za bezbednost informacionog sistema i službi za upravljanje kontinuitetom poslovanja, licima odgovornim za zaštitu poslovnih informacija i upravljanje operativnim rizicima, pravnicima sa uvidom u zaštitu podataka o ličnosti i svima ostalima koji učestvuju u prikupljanju i obradi podataka o ličnosti za potrebe sektora marketinga.

 


Sadržaj

 • Najvažniji zahtevi Zakona o zaštiti podataka koje treba ispoštovati
 • Uskladite svoje vebsajtove sa novim Zakonom o zaštiti podataka
 • U kojim situacijama vebsajt mora imati Pravila privatnosti
 • Zbog čega su važna Pravila privatnosti na vebsajtu
 • Šta moraju da sadrže Pravila privatnosti
 • Koja je razlika između Saglasnosti za obradu i Pravila privatnosti
 • Forma saglasnosti
 • Forma Pravila privatnost
 • Na kom jeziku je potrebno kreirati pravila privatnosti u internet poslovanju
 • Kada je potrebno pribaviti posebnu saglasnost za prikupljanje podataka i na koji način
 • Prava posetioca vebsajta/korisnika usluga i obaveze korisnika informacija
 • Kada je potrebno i na koji način pribaviti saglasnost za obradu  podataka online
 • Primeri iz prakse
 • Bezbednost obrade podataka preko vebsajta
 • Preporuke za prikupljanje i obradu podataka preko vebsajtova u skladu sa novim Zakonom

Predavač

Dragan Milić

Advokat Dragan Milić  rođen je 1980. godine. Više o autoru možete saznati na linku https://www.milic.rs/advokat-dragan-milic/ Posle diplomiranja na Pravnom Fakultetu, Univerziteta u Beogradu – privrednopravni smer, završio je pripravnički staž u tadašnjem Prvom opštinskom sudu u Beogradu. Nakon polaganja pravosudnog ispita upisuje se u imenik advokata, Advokatske komore u Beogradu, čiji je član od 2006. godine.

Od 2011. godine nalazi se na spisku arbitara Komisije za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena, pri Privrednoj komori Srbije, gde kao predsednik ili član arbitražnog veća  učestvuje u donošenju odluka po zahtevima za preuzimanje odnosno prestanak registracije .RS internet domena.

Pruža usluge pravnog savetovanja i zastupanja pravnih i fizičkih lica naročito u oblastima autorskog prava i industrijske svojine, medijskog, internet i IT prava, uključujući zaštitu podataka ličnosti i pravno savetovanje vezano za implementaciju GDPR-a u poslovanje domaćih i stranih pravnih lica.

S obzirom na njegovu dugogodišnju praksu u oblasti pravnih aspekata kriptovaluta i Bitcoin-a, usvajanjem Zakona o digitalnoj imovini, nametnuo se kao kompetentan konsultant za poslove povezane sa digitalnom imovinom, i kao govornik na konferencijama i obukama vezano za ovu vrstu svojine.

Angažovan je od strane kompanija, finansijskih institucija, udruženja i ustanova koje se bave edukacijom na obukama Data Protection Officer-a odnosno Lica zaduženih za zaštitu podataka ličnosti čije je angažovanje potrebno i preporučeno, u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka EU (GDPR).

Iza sebe ima i veliki broj seminara, treninga i radionica u organizaciji različitih udruženja i asocijacija, gde je kao predavač učestvovao u edukaciji studenata, novinara, urednika i autora iz najrazličitijih profesija. Napisao je veliki broj tekstova vezano za pravne oblasti kojima se bavi, od kojih su mnogi publikovani ili preuzeti od strane  medija i izdavača.

Opšti uslovi

Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.

Sadržaj

 • Od ideje do brenda – koji su prvi koraci pravne zaštite na internetu
 • Kada je bitno i u kom trenutku registrovati žig
 • Šta sve može biti žig
 • Žig u reči ili grafičko rešenje – logo
 • Domaći ili međunarodni žig
 • Odnos internet domena i žiga – šta je važnije u digitalnom dobu
 • Koji internet domen izabrati
 • Sporovi povodom internet domena zbog povrede žiga – sud ili arbitraža
 • Pravni tretman promo slogana i fraza
 • Zaštita tekstualnog sadržaja na internet sajtovima i društvenim mrežama
 • Zaštita fotografija i video snimaka na vebsajtovima i društvenim mrežama
 • Zabrana nelojalne konkurencije
 • Sankcije za povrede tuđe intelektualne svojine na internetu i sudska zaštita