Prijavljivanje povrede na radu i profesionalnog oboljenja

Online seminar
Predavač:Saša Silvester

15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Mesto održavanja:Online seminar - Zoom

Kako se prijavljuju povrede na radu i profesionalna oboljenja u skladu sa novim Izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju od 31.12.2018?

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Kako se prijavljuju povrede na radu i profesionalna oboljenja u skladu sa novim

Izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu izdavanja obrasca

izveštaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju od 31.12.2018?

 

Najnovijim Izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju („Sl. gl. RS“, broj 106/2018), sami obrasci su izmenjeni i prilagođeni aktuelnom stanju u poslovanju subjekata u Republici Srbiji. U praksi se često javljaju nedoumice i problemi prilikom prijavljavanja povrede na radu: kratki rokovi, potreba obaveštavanja više subjekata, nedostatak ili nejasnoće u pogledu nastanka povrede, težine posledice, kao i popunjavanje Izveštaja o povredi na radu odnosno Izveštaja o profesionalnom oboljenju, koji mogu predstavljati problem za poslodavca odnosno zaposlene zadužene za poslove BZR!

Organizujemo seminar na kome ćemo dati odgovor na najčešća pitanja koja se javljaju u praksi prilikom prijavljivanja povrede na radu, u vezi sa popunjavanjem izveštaja i aktuelnim zakonskim izmenama:

 • Šta tačno predstavlja povreda na radu, a šta profesionalno oboljenje
 • Zakonsko definisanje i praktični primeri
 • Povreda na redovnom putu od stana do mesta rada i obrnuto
 • Rokovi i način prijavljivanja povrede na radu odnosno profesionalnog oboljenja
 • Kako obezbediti dokaze o blagovremenom ispunjenju obaveze prijave i dostavljanja izveštaja
 • Popunjavanje Izveštaja o povredi na radu – praktičan rad sa učesnicima
 • Popunjavanje Izveštaja o profesionalnom oboljenju
 • Način dostavljanja
 • Obaveze poslodavca u pogledu naknade zarade

 

Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Pojašnjenja zakonskih novina u vezi sa prijavljivanjem povrede na radu i profesionalnog oboljena
 • Smernice za popunjavanje Izveštaja o povredi na radu i Izveštaja o profesionalnom oboljenju
 • Interakciju sa predavačem i direktne odgovore na Vaša pitanja

 


Sadržaj

 • Šta tačno predstavlja povreda na radu, a šta profesionalno oboljenje
 • Zakonsko definisanje i praktični primeri
 • Povreda na redovnom putu od stana do mesta rada i obrnuto
 • Rokovi i način prijavljivanja povrede na radu odnosno profesionalnog oboljenja
 • Kako obezbediti dokaze o blagovremenom ispunjenju obaveze prijave i dostavljanja izveštaja
 • Popunjavanje Izveštaja o povredi na radu – praktičan rad sa učesnicima
 • Popunjavanje Izveštaja o profesionalnom oboljenju
 • Način dostavljanja
 • Obaveze poslodavca u pogledu naknade zarade

       Predavač

       Saša Silvester

       Opšti uslovi

       Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.