Preventivne mere za bezbedan i zdrav rad pri visokim temperaturama

Online seminar
Predavač:Saša Silvester

7,800,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Mesto održavanja:Online seminar - Zoom

Poslovi organizovanja zaštite od požara poveravaju se licima iz reda zaposlenih koji imaju položen odgovarajući stručni ispit, a od nedavno ti poslovi se mogu ugovorom poveriti i ovlašćenom pravnom licu.

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Koje preventivne mere su poslodavci dužni da sprovedu u cilju obezbeđivanja

bezbednog i zdravog rada pri visokim temperaturama?

Svake godine kada nastupe visoke temperature u javnosti je aktuelno pitanje na koji način treba organizovati rad u takvim uslovima i koja je granica na kojoj treba obustaviti rad.

S tim u vezi, Vlada R. Srbije je donela Preporuku za poslodavce, a Uprava za BZR je izdala Smernice za bezbedan i zdrav rad na otvorenom pri visokim temperaturama. Temperatura radnih i pomoćnih prostorija je regulisana Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu („Sl. glasnik RS”, broj 21/2009 i 1/2019), dok je rad na gradilištu u zavisnosti od temperature regulisan Uredbom o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima („Sl. glasnik RS”, br. 14/2009, 95/2010 i 98/2018), a pojedina pitanja su regulisana drugim propisima iz oblasti BZR.

Organizujemo seminar u cilju boljeg razumevanja i lakše primene zakonskih obaveza, kao i blagovremene pripreme poslodavaca za organizaciju rada pre perioda u kojim su moguće visoke temperature, na kome ćete saznati:

 • Šta predstavlja rad na visokim temperaturama
 • Temperatura na radnom mestu i u radnoj okolini u propisima
 • Visoka temperatura kao pojava u proizvodnom procesu
 • Mere za rad na visokim temperaturama kao deo mera za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu
 • Organizacija rada na visokim temperaturama
 • Preraspodela radnog vremena
 • Osposobljavanje zaposlenih
 • Da li poslodavac ima obavezu da obustavi rad u slučaju visokih temperatura
 • Da li zaposleni ima pravo da odbije da radi
 • Pravni tretman posledica nastalih zbog visokih temperatura

 Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Pojašnjenja u vezi sa organizacijom rada na visokim temperaturama
 • Smernice za primenu mera za bezbedan i zdrav rad na visokim temperaturama
 • Interakciju sa predavačem i direktne odgovore na Vaša pitanja

 

Kome je seminar namenjen?

Poslodavcima, licima zaduženim za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu od požara, zaposlenima u pravnim i kadrovskim službama, direktorima, vlasnicima preduzeća i svima ostalima koji su zainteresovani za ovu oblast.


Sadržaj

 • Šta predstavlja rad na visokim temperaturama
 • Temperatura na radnom mestu i u radnoj okolini u propisima
 • Visoka temperatura kao pojava u proizvodnom procesu
 • Mere za rad na visokim temperaturama kao deo mera za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu
 • Organizacija rada na visokim temperaturama
 • Preraspodela radnog vremena
 • Osposobljavanje zaposlenih
 • Da li poslodavac ima obavezu da obustavi rad u slučaju visokih temperatura
 • Da li zaposleni ima pravo da odbije da radi
 • Pravni tretman posledica nastalih zbog visokih temperatura

       Predavač

       Saša Silvester

       Opšti uslovi

       Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.