Pravni aspekti brendiranja na internetu

Online seminar
Predavač:Dragan Milić

15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Mesto održavanja:Online seminar - Zoom

Imate sjajnu ideju ili brend ali niste sigurni kako da se pravno zaštitite na internetu od eventualnih krađa, kopiranja, nelojalne konkurencije? Kada je pravo vreme da registrujete žig i šta sve može biti žig?

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Pravni aspekti brendiranja na internetu

autorsko pravo, žig, internet domen, dizajn, medijska saopštenja, blogovi

Od pozicioniranja Vašeg brenda na internetu zavisiće i njegov kasniji razvoj i domet!

 

Imate sjajnu ideju ili brend ali niste sigurni kako da se pravno zaštitite na internetu od eventualnih krađa, kopiranja, nelojalne konkurencije? Kada je pravo vreme da registrujete žig i šta sve može biti žig? Gde ćete brže i efikasnije rešiti sporove zbog povrede žiga, pred sudom ili arbitražom? Kako da zaštitite fotografije i video snimke na vebsajtovima i društvenim mrežama? Kako da izbegnete izricanje sankcija za povredu tuđe intelektualne svojine i koje načini sudske zaštite postoje?

Na navedena pitanja, kao i na mnoga druga dobićete odgovore na našem seminaru, od strane advokata koji je specijalizovan za ovu oblast.

Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Upoznavanje sa mehanizmima zaštite od nelojalne konkurencije
 • Razjašnjenje nedoumica u vezi registracijom i upotrebom žiga
 • Savete u vezi sa izborom internet domena
 • Izbegavanje sankcija u vezi sa povredama tuđe intelektualne svojine
 • Interakciju sa predavačem i direktne odgovore na Vaša pitanja

 


SEMINAR JE NAMENJEN:

Direktorima i vlasnicima kompanija, direktorima pravne i HR službe, menadžerima svih nivoa, zaposlenima u pravnoj službi, marketing menadžerima i zaposlenima u marketing sektoru, brend menažerima, PR-ovima i svim ostalim zainteresovanim licima

 


Sadržaj

Od ideje do brenda – koji su prvi koraci pravne zaštite na internetu

Kada je bitno i u kom trenutku registrovati žig

Šta sve može biti žig

Žig u reči ili grafičko rešenje – logo

Domaći ili međunarodni žig

Odnos internet domena i žiga – šta je važnije u digitalnom dobu

Koji internet domen izabrati

Sporovi povodom internet domena zbog povrede žiga – sud ili arbitraža

Pravni tretman promo slogana i fraza

Zaštita tekstualnog sadržaja na internet sajtovima i društvenim mrežama

Zaštita fotografija i video snimaka na vebsajtovima i društvenim mrežama

Zabrana nelojalne konkurencije

Sankcije za povrede tuđe intelektualne svojine na internetu i sudska zaštita

Predavač

Dragan Milić

Advokat Dragan Milić  rođen je 1980. godine. Više o autoru možete saznati na linku https://www.milic.rs/advokat-dragan-milic/ Posle diplomiranja na Pravnom Fakultetu, Univerziteta u Beogradu – privrednopravni smer, završio je pripravnički staž u tadašnjem Prvom opštinskom sudu u Beogradu. Nakon polaganja pravosudnog ispita upisuje se u imenik advokata, Advokatske komore u Beogradu, čiji je član od 2006. godine.

Od 2011. godine nalazi se na spisku arbitara Komisije za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena, pri Privrednoj komori Srbije, gde kao predsednik ili član arbitražnog veća  učestvuje u donošenju odluka po zahtevima za preuzimanje odnosno prestanak registracije .RS internet domena.

Pruža usluge pravnog savetovanja i zastupanja pravnih i fizičkih lica naročito u oblastima autorskog prava i industrijske svojine, medijskog, internet i IT prava, uključujući zaštitu podataka ličnosti i pravno savetovanje vezano za implementaciju GDPR-a u poslovanje domaćih i stranih pravnih lica.

S obzirom na njegovu dugogodišnju praksu u oblasti pravnih aspekata kriptovaluta i Bitcoin-a, usvajanjem Zakona o digitalnoj imovini, nametnuo se kao kompetentan konsultant za poslove povezane sa digitalnom imovinom, i kao govornik na konferencijama i obukama vezano za ovu vrstu svojine.

Angažovan je od strane kompanija, finansijskih institucija, udruženja i ustanova koje se bave edukacijom na obukama Data Protection Officer-a odnosno Lica zaduženih za zaštitu podataka ličnosti čije je angažovanje potrebno i preporučeno, u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka EU (GDPR).

Iza sebe ima i veliki broj seminara, treninga i radionica u organizaciji različitih udruženja i asocijacija, gde je kao predavač učestvovao u edukaciji studenata, novinara, urednika i autora iz najrazličitijih profesija. Napisao je veliki broj tekstova vezano za pravne oblasti kojima se bavi, od kojih su mnogi publikovani ili preuzeti od strane  medija i izdavača.

Opšti uslovi

Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.

Sadržaj

 • Od ideje do brenda – koji su prvi koraci pravne zaštite na internetu
 • Kada je bitno i u kom trenutku registrovati žig
 • Šta sve može biti žig
 • Žig u reči ili grafičko rešenje – logo
 • Domaći ili međunarodni žig
 • Odnos internet domena i žiga – šta je važnije u digitalnom dobu
 • Koji internet domen izabrati
 • Sporovi povodom internet domena zbog povrede žiga – sud ili arbitraža
 • Pravni tretman promo slogana i fraza
 • Zaštita tekstualnog sadržaja na internet sajtovima i društvenim mrežama
 • Zaštita fotografija i video snimaka na vebsajtovima i društvenim mrežama
 • Zabrana nelojalne konkurencije
 • Sankcije za povrede tuđe intelektualne svojine na internetu i sudska zaštita