Požari na otvorenom

Online seminar

7,800,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Mesto održavanja:Online seminar - Zoom

Kako sprečiti požare?

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Požar je realna opasnost u kojoj pored materijalne imovine možete izgubiti i život!

Nemojte dozvoliti da vam se dogodi, obezbedite se na vreme!


Kako sprečiti požare?

U toku velikog incidenta komunikacija se često odvija ne samo između pojedinaca na različitim položajima unutar jednog sektora nego se odvija i međusektorska komunikacija.

Forum Media je za Vas pripremila online seminar sa ciljem razumevanja faktora koji dovode do efikasnosti ili neuspeha u komunikaciji između ljudstva tokom incidenta koje je veoma značajno da bi osugurali najbolji mogući ishod požara na otvorenom (sa najmanjim posledicama).

Na ovom seminaru ćete imati priliku da postavite pitanja stručnjaku sa dugogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti, koji je svoju doktorsku disertaciju stekao upravo na temu Zaštita od šumskih požara.

Učestala i efikasna komunikacija između ušesnika požara na otvorenom je presudna za obezbeđivanje najefikasnijeg odgovora tokom incidenta, kao i postizanje najboljih rezultata.

 


TEME SEMINARA:

 • Informacije koje treba prikupiti prilikom dojave šumskog požara
 • Komunikacija između lica u operativnom centru i lica koja vrši dojavu požara
 • Provera dojave požara
 • Donošenje odluke
 • Komunikacija operativnog radnika i neposrednog starešine nakon primljene dojave požara
 • Komunikacija prilikom izviđanja požara
 • Priprema za intervenciju
 • Dolazak na lice mesta i način komunikacije
 • Formiranje stručno – operativnog tima na terenu
 • Koordinacija stručno – operativnog tima sa operativnim centrom vatrogasno-spasilačkejedinice
 • Izrada plana gašenja požara
 • Šema sektorskog gašenja požara
 • Angažovanje dodatnih snaga vatrogasno – spasilačke jedinice
 • Vođenje evidencije o hronologiji vanrednog događaja
 • Postupak u slučaju evakuacije
 • Lokalizovanje i likvidacija požara
 • Formiranje tima za dežurstvo i obilazak požarišta

Predavač

Goran Đorđević

Goran Đorđević rođen je 1964. godine u Knjaževcu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Završio je Fakultet zaštite na radu u Nišu, a magistrirao na istom fakultetu 2002. godine sa temom „Analiza izbora sredstava i opreme pri izradi planova za gašenje šumskih požara“.

Od 1991. godine zaposlen je u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u Sektoru za vanredne situacije, a od 1995. radi u Požarevcu kao šef Odseka za preventivnu zaštitu. Od 2011. godine radi u Ministarstvu unutrašnjih poslova kao načelnik Odeljenja za vanredne situacije u Požarevcu.

2012. je odbranio doktorsku disertaciju na Fakultetu bezbednosti u Beogradu, na Katedri za upravljanje rizicima, sa temom „Upravljanje rizicima u zaštiti šuma od požara“ i stekao zvanje doktor nauka odbrane, bezbednosti i zaštite.

Do sada je objavio više od sto stručnih radova, kako u zemlji, tako i u inostranstvu, iz oblasti zaštite od požara, zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu, a značajan broj njegovih radova odnosi se na tematske oblasti iz zaštite šuma od požara. Učestvovao je na više međunarodnih naučnih skupova iz oblasti zaštite od požara.

Takođe je i profesor na Visokoj školi strukovnih studija u Požarevcu, na smeru Upravljanje rizicima.

Opšti uslovi

Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.