Porez na dobit po odbitku i primena ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

Seminar
Predavač:Pavle Kutlešić

15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Ukoliko poslujete sa nerezidentima, znate li kada postoji obaveza plaćanja poreza po odbitku, kada ne, i sa kojim sve zemljama imamo zaključene sporazume o izbegavanju dvostrukog oporezivanja?

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Porez na dobit po odbitku i primena ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

 

Ukoliko poslujete sa nerezidentima, znate li kada postoji obaveza plaćanja poreza po odbitku, kada ne, i sa kojim sve zemljama imamo zaključene sporazume o izbegavanju dvostrukog oporezivanja? Takođe, ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja mogu sadržati drugačije definicije i podlegati drugačijem tumačenju, posebno kod poreza po odbitku.

Kako bismo Vam pomogli da razrešite nedoumice u ovoj oblasti, organizujemo interaktivan seminar sa rukovodiocem poreskog odeljenja iz poznate konsultantske kuce Deloitte.

 Ovaj seminar Vam omogućava:

– bolje razumevanje odnosa između domaćeg i međunarodnog pravnog okvira koji uređuje oblast poreza po odbitku,
– lakšu identifikaciju spornih i problematičnih pitanja u oblasti međunarodnog oporezivanja,
– upoznavanje kolega iz struke, interaktivnu diskusiju, primere dobre prakse i razmene iskustava,
– odgovore na Vaše nedoumice, nejasnoće i specifične probleme direktno od poreskog konsultanta ugledne revizorske      kuće.

 

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Privrednicima, direktorima, rukovodiocima poreskih i finansijskih sektora, računovođama, poreskim savetnicima, finansijskim konsultantima, kao i svima koji žele da dobiju odgovore na pitanja i reše nedoumice i dileme u vezi sa porezom na dobit po odbitku.

Sadržaj

 • Identifikacija potencijalnih oporezivih isplata, kod kojih je potrebno razmotriti primenu odredbi koje uređuje porez po odbitku,
 • Odnos domaćeg i međunarodnog prava u oblasti oporezivanja porezom po odbitku, prioritet primene,
 • Utvrđivanje prirode isplate radi identifikacije primenljivih odredbi i postojanja poreske obaveze,
 • Utvrđivanje rezidentnosti i stvarnog vlasnika prihoda, radi utvrđivanja primenljivog ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja,
 • Potvrde o rezidentnosti, njihova forma i sadržina,
 • Primeri iz prakse i Mišljenja Ministarstva finansija od značaja za oporezivanje porezom po odbitku

  Predavač

  Pavle Kutlešić

  Sadržaj

  • Identifikacija potencijalnih oporezivih isplata, kod kojih je potrebno razmotriti primenu odredbi koje uređuje porez po odbitku,
  • Odnos domaćeg i međunarodnog prava u oblasti oporezivanja porezom po odbitku, prioritet primene,
  • Utvrđivanje prirode isplate radi identifikacije primenljivih odredbi i postojanja poreske obaveze,
  • Utvrđivanje rezidentnosti i stvarnog vlasnika prihoda, radi utvrđivanja primenljivog ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja,
  • Potvrde o rezidentnosti, njihova forma i sadržina,
  • Primeri iz prakse i Mišljenja Ministarstva finansija od značaja za oporezivanje porezom po odbitku

  Opšti uslovi

  Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.