Poreski postpak – načini prestanka poreskih obaveza

288,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

PRESTANAK PORESKIH OBAVEZA SHODNO ODREDBAMA  ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

 

Pripremili smo za Vas interaktivni seminar sa predavačem iz Ministarstva finansija na temu Poreski postupak i prestanak poreskih obaveza u skladu sa odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji .

Tokom seminara pružićemo odgovore na pitanja koja se tiču postupanja poreskih obveznika u pogledu prestanka poreske obaveze, njihova prava i obaveze, kao i postupanja nadležnih poreskih organa.

Bavićemo se konkretnim načinima prestanka poreske obaveze u pogledu naplate (redovne i prinudne naplate), zastarelosti (kao pravnog instituta usled kojeg dolazi do nemogućnosti nadležnog poreskog organa da utvrdi, odnosno naplati konkrretnu poresku obavezu), otpisa (mogućnosti otpisa poreskih obaveza, propisanim poreskim zakonima) i drugim načinima na koji poreska obaveza prestaje (smrt, uništenje stvari, likvidacija privrednog subjekta).

Ovo su samo neka od osnovnih pitanja na koja ćemo pružiti odgovore u okviru seminara koji se bavi prestankom poreskih obaveza shodno odredbama  Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji kao najznačajnijeg procesnog poreskog zakona.

 

Cilj seminara:

Da se ukaže na pojedine odredbe ZPPPA koje propisuju načine prestanka poreske obaveze, prepozna njihova suština i omogući uspešna primena u poslovanju.

Seminar je namenjen, pre svega, zaposlenim u privrednim subjektima koja se bave poreskim pravom, računovođama, knjigovođama, ovlašćenim licima za podnošenje poreskih prijava u privrednim subjektima, licima koja nameravaju da osnuju preduzetničku radnju ili pravno lice, odnosno svim licima pruža neophodna znanja za pravilnu primenu zakonskih rešenja i redovnog izmirivanja svih poreskih obaveza.

 

Sadržaj

  • Pravni okvir
  • Odnos ZPPPA i Zakona o inspekcijskom nadzoru
  • Opšti postulati poreskog postupka
  • Nastanak poreske obaveza
  • Naplata poreske obaveze
  • Redovna naplata poreske obaveze
  • Prinudna naplata poreske obaveze
  • Zastarelost poreske obaveze
  • Otpis poreske obaveze
  • Drugi načini prestanka poreske obaveze

 

Opšti uslovi

Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.