Poreski aspekti službenih putovanja u zemlji i inostranstvu

Poreski aspekti službenih putovanja u zemlji i inostranstvu

Dvodnevni seminar
Predavač:Branka Marković

Datum održavanja: 26.08, 27.08.2022.
Mesto održavanja:Hotel Moskva, Beograd

Brojne su nedoumice sa kojima se možete susresti kada upućujete zaposlene na službeni put, a neka od najčešćih pitanja poslodavaca tiču se poreskih aspekata službenih putovanja u zemlji, ali i u inostranstvu.

Količina:
Posebne pogodnosti:
 • za drugog i svakog narednog učesnika 10 % popusta,
 • 20% popusta na stručne priručnike i obrazovne portale.

NE PROPUSTITE: 20% popusta za mikro preduzeća, fizička lica i udruženja! Koristite kod za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne može kombinovati sa ostalim popustima, osim popusta za više učesnika obuke. Koristite kod u korpi ili ga uplatite.

Poreski aspekti službenih putovanja u zemlji i inostranstvu
– praktična radionica sa modelima obračuna –

Brojne su nedoumice sa kojima se možete susresti kada upućujete zaposlene na službeni put, a neka od najčešćih pitanja poslodavaca tiču se poreskih aspekata službenih putovanja u zemlji, ali i u inostranstvu:

 

 • Na koji način se oporezuju troškovi službenih putovanja (smeštaj, prevoz, ishrana) – neoporezivi iznos, iznos na koji se plaća porez?
 • Koja je razlika između službenog putovanja u zemlji i inostranstvu, poreske implikacije? Koje troškove pokriva dnevnica za službeni put u inostranstvo, a koje u zemlji?
 • Kako razlikovati službeno putovanje od redovnog rada? Da li se nešto smatra radom na terenu ili je putovanje u svakodnevnom opisu posla?
 • Koliko dana najduže može da traje službeni put i šta se dešava ako traje duže od toga?
 • Kakav je obračun službenog putovanja ako se radi o putovanju u više zemalja? Kakav je obračun u slučaju korišćenja sopstvenog ili službenog automobila?
 • Da li troškovi službenog putovanja podležu plaćanju doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i pod kojim uslovima?
 • Da li direktor angažovan van radnog odnosa i lica koja nisu zaposlena kod isplatioca imaju pravo na neoporezivi iznos troškova službenih putovanja?

 

Potražite odgovore na pitanja u vezi sa službenim putovanjima koja Vas u praksi muče na našoj radionici


Sadržaj:

  • Službena putovanja u zemlji
   • Pojam službenih putovanja i propisi koji ih regulišu
   • Kako se aktima poslodavca reguliše dnevnica, naknada troškova za prevoz i smeštaj
   • Putni nalog i obaveze zaposlenog u vezi sa dokumentacijom na službenom putovanju
   • Službeni put u AP Kosovo i Metohija
   • Poreski tretman naknade ovih troškova
  • Službena putovanja u inostranstvo
   • Dnevnica, naknada troškova za prevoz i smeštaj
   • Mogućnost primene Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika
   • Naknada troškova za izdavanje vize, vakcinaciju, troškova reprezentacije, iznajmljivanja prostorija, itd.
   • Plaćanje akontacije zaposlenom
   • Poreski tretman naknade ovih troškova
  • Ostala pitanja u vezi sa službenim putovanjima
   • Ostvarivanje prava na dnevni i nedeljni odmor u vezi sa službenim putovanjima
   • Prekovremeni rad na službenom putovanju
   • Radni sporovi povodom naknade troškova službenih putovanja
   • Posebni kolektivni ugovori koji uređuju službena putovanja

  • Poreske olakšice u Republici Srbiji
  • Zakon o porezu na dohodak građana i Zakon o socijalnim doprinosima
  • Ko se smatra novozaposlenim licem?
  • Olakšica za kvalifikovane novozaposlene
  • Uslovi za sticanje statusa Kvalifikovanog novozaposlenog lica
  • Postojeće i novo Kvalifikovano novozaposleno lice
  • Olakšica za zapošljavanje lica sa invaliditetom
  • Olakšica za zapošljavanje osnivača inovacionih društava
  • Olakšica koja se primenjuje na zarade lica angažovanih na poslovima istraživanja i razvoja

    

   Predavač

   Branka Marković

   Branka Marković je partner u kompaniji BDO Srbija od 2009. godine

   Branka poseduje 30 godina radnog iskustva u oblasti računovodstva, obračuna zarada, poreza i spoljnotrgovinskog poslovanja, a takođe je duži niz godina radila kao finansijski direktor u renomiranim domaćim i stranim kompanijama.

   Kao partner u firmi, gđa Marković je nadležna za upravljanje i nadzor sektora poreskog savetovanja kao i  odeljenja računovodstva i odeljenja obračuna zarada, koje BDO pruža svojim klijentima. Ona se u svom radu bavila uslugama poreskog savetovanja za klijente iz raznih oblasti, a poseduje i veliko iskustvo u oblasti zakonske regulative koja se odnosi na strane državljane.

   Branka takođe ima dugogodišnje uspešno iskustvo  u postavljanju i implementaciji raznih projekata za klijente, kao i značajno iskustvo sa mrežom BDO International kroz rad sa stranim klijentima.

   Ona je takođe regionalni partner nadležan za BDO kancelarije u Crnoj Gori i Republici Srpskoj za servisne linije računovodstvo i outsourcing, obračun zarada i poresko savetovanje.

   Branka je član Srpskog Fiskalnog Društva.

   Opšti uslovi

   Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.