Poreska kontrola

Predavač:Marjan Blešić

15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Propuštanje nekih radnji u postupku poreske kontrole  koje su propisane Zakonom, može dovesti poreskog obveznika u ozbiljan problem koji za posledicu ima izricanje visokih novčanih kazni.

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

 

PORESKA KONTROLA

Propuštanje nekih radnji u postupku poreske kontrole  koje su propisane Zakonom, može dovesti poreskog obveznika u ozbiljan problem koji za posledicu ima izricanje visokih novčanih kazni.

Kako biste u praksi lakše ispunili svoje obaveze, pripremili se za posetu poreske inspekcije, ali i naučili osnovne postulate postupanja poreskih obveznika,  pripremili smo za Vas seminar sa renomiranim predavačem iz Ministarstva finansija.

Saznajte koje obaveze propisane ZPPPA poreski obveznici moraju izvršiti tokom postupka kontrole, ali i kako da uskladite interne akte sa zakonskim odredbama, odnosno koje obrasce treba podnositi i koje evidencije treba voditi.

Takođe, predavač će ukazati na  postupanje poreskih inspektora u postupku kontrole, kao i koje mere za otklanjanje utvrđenih povreda zakona mogu doneti u toku i nakon kontrole.


SADRŽAJ:

 • Pravni okvir
 • Odnos ZPPPA i Zakona o inspekcijskom nadzoru
 • Opšti postulati poreskog postupka
 • Uopšte o poreskoj kontroli
 • Pružanje poreskih usluga
 • Poreska kontrola
 • Kontrola lica koje obavlja neregistrovanu, odnosno neprijavljenu delatnost
 • Mere u toku i posle poreske kontrole
 • Kontrola u postupku dodeljivanja i oduzimanja PIB
 • Kaznene sankcije u poreskoj kontroli

Predavač

Marjan Blešić

Opšti uslovi

Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.

Sadržaj

 • Pravni okvir
 • Odnos ZPPPA i Zakona o inspekcijskom nadzoru
 • Opšti postulati poreskog postupka
 • Uopšte o poreskoj kontroli
 • Pružanje poreskih usluga
 • Poreska kontrola
 • Kontrola lica koje obavlja neregistrovanu, odnosno neprijavljenu delatnost
 • Mere u toku i posle poreske kontrole
 • Kontrola u postupku dodeljivanja i oduzimanja PIB
 • Kaznene sankcije u poreskoj kontroli