Polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova Bezbednosti i zdravlja na radu

Polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova Bezbednosti i zdravlja na radu

Intenzivna obuka
Predavač:Marina Furtula

Datum održavanja: 26, 27. i 28.09.2022.
Mesto održavanja:Hotel Moskva, Beograd ili online

Prvi ciklus pripremne nastave, koja ima cilj da Vam omogući polaganje stručnog ispita i sticanje praktičnih i primenjivih znanja za obavljanje poslova BZR

Količina:
Posebne pogodnosti:
 • za drugog i svakog narednog učesnika 10 % popusta,
 • 20% popusta na stručne priručnike i obrazovne portale.
 • 3 dana interaktivne nastave u hotelu Moskva uz mogućnost online praćenja

 • Dodatne konsultacije nakon održane obuke

 • Vodič kroz program za pripremu ispita sa smernicama i praktičnim uputstvima – online

Kompanija Forum Media Vas sa ponosom poziva na prvi ciklus pripremne nastave, koja ima cilj da Vam omogući polaganje stručnog ispita i sticanje praktičnih i primenjivih znanja za obavljanje poslova BZR

Obuku sprovodi Marina Furtula, predavač za dugogodišnjim iskustvom u oblasti BZR i donedavni ispitivač na ispitu.

Za sve polaznike obuke obezbeđene su dodatne konstulacije sa predavačem, u periodu pre polaganja ispita.

Nakon interaktivne obuke, Vi ćete:

 • Biti spremni za uspešno polaganje ispita
 • Lako uspostaviti sistem BZR u svojoj organizaciji
 • Brzo pripremiti i kompletirati obaveznu dokumentaciju
 • Efikasnije postupati u skladu sa najnovijim propisima
 • Samostalno obavljati poslove i maksimalno smanjiti troškove
 • Pojednostaviti svoj rad i uštedeti svoje vreme

Sadržaj

 • Međunarodni pravni izvori u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i sistem bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji
 • Prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i zaposlenih prema propisima iz oblasti rada, zdravstvene zaštite i socijalnog osiguranja (radni odnosi, zdravstvena zaštita, zdravstveno osiguranje i penzijsko i invalidsko osiguranje)

Način i postupak procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini – TEORIJSKI DEO

 • Način i postupak procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini – PRAKTIČNI DEO (IZRADA AKTA O PROCENI RIZIKA NA RADNOM MESTU U RADNOJ OKOLINI)
 • Praktične vežbe
 • Studije slučaja
 • Konsultacije
 • Zadatak za naredni dan uz korišćenje portala “Bezbednost i zdravlje na radu” (dobijate uputstvo za korišćenje portala i korisničku pristupnu šifru)

 

 • Opšte i posebne mere bezbednosti i zdravlja na radu

Vodič kroz program za pripremu ispita autorka Marina Furtula

 

 1. Obaveze i odgovornosti poslodavaca i prava i obaveze zaposlenih
 2. Organizovanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
 3. Evidencija, saradnja i izveštavanje
 4. Stručni ispit i uslovi za obavljanje poslova BZR
 5. Opšta akta poslodavca
 6. Podzakonska akta
 7. Inspekcijski nadzor
 8. Povrede na radu i profesionalna oboljenja
 9. Procena rizika

SADRŽAJ CD-A:

1. Modeli dokumenata: Akt o proceni rizika, Metoda Kinney, Primer primene metode AUVA za procenu rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, Pravilnik o BZR, Pravilnik o radu, Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova, Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći u slučaju nezgode na radu, Ugovor o radu, Odluka o određivanju lica za poslove BZR, Odluka o zabrani pušenja u poslovnim prostorijama, Odluka o određivanju odgovornog lica za kontrolu zabrane pušenja, Sporazum o saradnji iz oblasti BZR, Obaveštenje o zabrani zlostavljanja na radu; 2. Evidencije; 3. Dokumentacija u vezi sa povredama na radu; 4. Obrasci prijava; 5. Zakoni i podzakonski

 

Brand

Marina Furtula

Opšti uslovi

Uplata po profakturi mora biti izvršena najkasnije do datuma valute naznačenoj na profakturi, a u suprotnom važi puna cena obuke. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku od pet do deset dana,  do dana početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 30% od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 30% od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku do pet  dana do početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 50% iznosa od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo  da fakturiše 50%  od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji budu sprečeni da učestvuju u obuci, mogu ustupiti svoju prijavu trećem licu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Organizator zadržava pravo da otkaže održavanje obuke i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali neće biti  prosleđivani trećim licima.