PDV u građevinarstvu – dileme i rešenja

Seminar

7,800,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Određivanje poreskog dužnika za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva često predstavlja problem za čije rešenje je neophodno savetovanje sa poreskim konsultantima ili čak mišljenja Ministarstva finansija.

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

PDV u građevinarstvu:

Rešite svoje dileme sa predavačima – poreskim konsultantima iz kompanije PricewaterhouseCoopers Consulting

 

Određivanje poreskog dužnika za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva često predstavlja problem za čije rešenje je neophodno savetovanje sa poreskim konsultantima ili čak mišljenja Ministarstva finansija.

Značaj ove problematike je povećan usled činjenice da svi PDV obveznici, nezavisno od toga da li posluju u oblasti građevinarstva, dolaze u kontakt sa PDV-om u oblasti građevinarstva, što je posledica izuzetno široko postavljenog pravnog okvira.

U saradnji sa stručnjacima iz oblasti poreskog savetovanja, organizujemo interaktivni online seminar koji će Vam dati odgovore   na Vaša i druga najčešća pitanja iz prakse:

 • Koje sve propise treba imati u vidu prilikom rešavanja pitanja koja uključuju PDV u građevinarstvu?
 • Na koji način se popunjavaju polja Obrasca POPDV u okviru prometa iz oblasti građevinarstva
 • Koje su najčešće greške i propusti u praksi kod primene PDV-a u građevinarstvu i kako ih izbeći?
 • Koje činioce i okolnosti treba imati u vidu radi pravilne primene PDV-a u oblasti građevinarstva?
 • Kako pravilno postupati sa pogrešno izdatim računima i kako ispraviti grešku u PDV računu za građevinske usluge?
 • Koja su zakonska sredstva za ispravljanje grešaka, kao i koje su potencijalne posledice?

 

Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Sticanje neophodnih znanja iz oblasti poreske regulative i upravljanja poreskim izdacima u građevinarstvu
 • Informisanje u vezi sa drugim relevantnim propisima i uobičajenom praksom koji mogu biti od uticaja prilikom opredeljivanja pravilnog PDV tretmana
 • Odgovore na Vaše nedoumice, nejasnoće i specifične probleme direktno od poreskih konsultanata uticajne konsultantske kuće

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?
Privrednicima, direktorima, rukovodiocima poreskih i finansijskih sektora, računovođama, poreskim savetnicima, finansijskim konsultantima, kao i svima koji žele da dobiju odgovore na pitanja i reše nedoumice i dileme u vezi sa PDV u oblasti građevinarstva.

Sadržaj

 • Uvod – osnovna problematika i kratka istorija PDV-a u oblasti građevinarstva;
 • Pregled relevantnog pravnog okvira kojim je uređena primena PDV-a u oblasti građevinarstva;
 • Značaj i razvoj mišljenja koja je izdalo Ministarstvo finansija u periodu primene posebnog tretmana PDV-a u oblasti građevinarstva;
 • Uloga poreskog dužnika pri obračunu PDV-a u oblasti građevinarstva;
 • Kompleksni primeri iz prakse (granični slučajevi, posebni tipovi ugovora kao što je Ugovor o projektovanju, nabavci i izgradnji (eng. Engineering, Procurement, and Construction Agreement – EPC);
 • Primena adekvatnog PDV tretmana pojedinačnih i sporednih isporuka;
 • Pitanje avansa i razlikovanje konačne situacije u odnosu na „mileston“;
 • Mehanizmi za ispravku pogrešno primenjenog PDV tretmana;
 • Zanimljivi primeri iz prakse;
 • Pitanja, odgovori, diskusija.

 

Predavač

Jovana Stojanovićž

Opšti uslovi

Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.

Sadržaj

 • Uvod – osnovna problematika i kratka istorija PDV-a u oblasti građevinarstva;
 • Pregled relevantnog pravnog okvira kojim je uređena primena PDV-a u oblasti građevinarstva;
 • Značaj i razvoj mišljenja koja je izdalo Ministarstvo finansija u periodu primene posebnog tretmana PDV-a u oblasti građevinarstva;
 • Uloga poreskog dužnika pri obračunu PDV-a u oblasti građevinarstva;
 • Kompleksni primeri iz prakse (granični slučajevi, posebni tipovi ugovora kao što je Ugovor o projektovanju, nabavci i izgradnji (eng. Engineering, Procurement, and Construction Agreement – EPC);
 • Primena adekvatnog PDV tretmana pojedinačnih i sporednih isporuka;
 • Pitanje avansa i razlikovanje konačne situacije u odnosu na „mileston“;
 • Mehanizmi za ispravku pogrešno primenjenog PDV tretmana;
 • Zanimljivi primeri iz prakse;
 • Pitanja, odgovori, diskusija.