Payroll Specialist – osnove i specifičnosti

Intenzivna obuka

44,000,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Savladajte sve aktuelne obračune zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih iz radnog odnosa i drugih lica koja angažuju poslodavci po ugovorima van radnog odnosa.

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Payroll Specialist

Osnove i specifičnosti

Savladajte sve aktuelne obračune zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih iz radnog odnosa i drugih lica koja angažuju poslodavci po ugovorima van radnog odnosa.

Obuka je koncipirana tako da obuhvata dva stanovišta: pravilnu primenu radnopravnih propisa i poreski aspekt.

Predavači iz poznate revizorsko-konsultantske kompanije – BDO će zajedno s Vama prolaziti kroz praktične primere, poreske aspekte, procedure, obračune i tako Vam olakašati rad i razrešiti nedoumice koje imate.


Sadržaj:

 • Zakonska regulativa, pojam i struktura zarade kao i drugih primanja po Zakonu o radu
 • Funkcije HR odeljenja i veza sa obračunom zarada , pripremne aktivnosti potrebne za proces obračuna zarada ,
 • Obračun zarada zaposlenih, definicija i struktura bruto zarade – radionica sa primerima
 • Naknada zarada zaposlenih – definicija, vrste, radionica sa primerima

 • Poreski podsticaji i olakšice – radionica sa primerima
 • Poreski tretman raznih benefita (opcije na akcije, tim bilding, službeni auto u privatne svrhe itd.)
 • Naknada troškova – definicija i vrste (sa posebnim osvrtom na troškove prevoza)
 • Službena putovanja u zemlji i inostranstvu – radionica sa primerima

 • Poslovi van radnog odnosa, definicija, vrste i poreski tretman
 • Drugi prihodi, definicija, vrste i poreski tretman-radionica sa primerima
 • Sumarni pregled tema, pitanja i odgovori

 •            General Terms, Words and Phrases for Working with Figures;  Graphs & Charts; Numbers;
 •            Tax Vocabulary; Invoices;  Billing and Account Management;  Balance Sheets;  Management (or Managerial)    Accounting;
 •            Annual or End of Year Reports,  Banking at a Glance;  Payment Reminders,  English Idioms (for Work);
 •            Business Correspondence.

 

Predavač

Andrijana Malenović

Branka Marković

Branka Marković je partner u kompaniji BDO Srbija od 2009. godine

Branka poseduje 30 godina radnog iskustva u oblasti računovodstva, obračuna zarada, poreza i spoljnotrgovinskog poslovanja, a takođe je duži niz godina radila kao finansijski direktor u renomiranim domaćim i stranim kompanijama.

Kao partner u firmi, gđa Marković je nadležna za upravljanje i nadzor sektora poreskog savetovanja kao i  odeljenja računovodstva i odeljenja obračuna zarada, koje BDO pruža svojim klijentima. Ona se u svom radu bavila uslugama poreskog savetovanja za klijente iz raznih oblasti, a poseduje i veliko iskustvo u oblasti zakonske regulative koja se odnosi na strane državljane.

Branka takođe ima dugogodišnje uspešno iskustvo  u postavljanju i implementaciji raznih projekata za klijente, kao i značajno iskustvo sa mrežom BDO International kroz rad sa stranim klijentima.

Ona je takođe regionalni partner nadležan za BDO kancelarije u Crnoj Gori i Republici Srpskoj za servisne linije računovodstvo i outsourcing, obračun zarada i poresko savetovanje.

Branka je član Srpskog Fiskalnog Društva.

Maja Kojović

Opšti uslovi

Uplata po profakturi mora biti izvršena najkasnije do datuma valute naznačenoj na profakturi, a u suprotnom važi puna cena obuke. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku od pet do deset dana,  do dana početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 30% od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 30% od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku do pet  dana do početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 50% iznosa od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo  da fakturiše 50%  od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji budu sprečeni da učestvuju u obuci, mogu ustupiti svoju prijavu trećem licu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Organizator zadržava pravo da otkaže održavanje obuke i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali neće biti  prosleđivani trećim licima.