Opšti akti iz oblasti rada
11,900,00 rsd PDV nije uračunat u cenu Dodaj u korpu

Opšti akti iz oblasti rada

Kontrolna mapa

11,900,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Kao poslodavac morate različitim opštim aktima u oblasti radnih odnosa uvesti jasna pravila i procedure u svoje poslovanje!

NE PROPUSTITE: 20% popusta za mikro preduzeća, fizička lica i udruženja! Koristite kod za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne može kombinovati sa ostalim popustima, osim popusta za više učesnika obuke. Koristite kod u korpi ili ga uplatite.

Kao poslodavac morate različitim opštim aktima u oblasti radnih odnosa uvesti jasna pravila i procedure u svoje poslovanje! Dobro definisanim pravilnicima ćete izbeći pravnu nesigurnost, olakšati sprovođenje propisanih normi, postupak otkaza ugovora o radu, obezbediti poštovanje zakonskih obaveza, a samim tim uštedeti i određena materijalna sredstva.

U našoj zbirci pripremljenoj na osnovu dobre advokatske prakse i namenjenoj zaposlenima u pravnim, kadrovskim i HR službama ćete na jednom mestu pronaći praktična objašnjenja, uputstva i savete, kao i gotove i adaptibilne modele koje možete brzo i lako prilagođavati svojim konkretnim potrebama!

Pomoću ove praktične zbirke ćete rešiti:

 • Donošenje, važenje i objavljivanje opštih akata i propisivanje određenih normi na nivou poslodavca;
 • Dileme da li je neki opšti akt za konketnog subjekta obavezan, kao i koji su obavezni elementi tih akata;
 • Dileme oko donošenja, kao i tajminga usvajanja izmena i dopuna pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova, pre svega kod procedure proglašenja zaposlenih viškom;
 • Regulisati pitanja lažnih bolovanja i pitanja merenja/poboljšanja/nagrađivanja radnog učinka zaposlenih;
 • Propisivanje uslova koje zaposleni mora da ispunjava u pogledu stepena i vrste stručne spreme da bi radio na određenim pozicijama i izbeći greške koje se često prave u pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova;
 • Sprovođenje „adaptacije“ stranog akta, odnosno strane poslovne politike iz grupe kompanija/franšize, kako bi ista važila u domaćem subjektu – kod poslodavaca kod kojih postoji strani element (strani kapital/direktor/i slično).

SADRŽAJ:

 1. Opšta pitanja:
  • Šta je to opšti akt?
  • Način donošenja i objava
  • Važenje i prestanak opšteg akta
  • Koja je uloga osnivačkog akta kod radnih odnosa?

   

  (Uslovno) obavezni opšti akti:

  • Sve o pravilniku o organizaciji i sistematizaciji
  • Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu – šta, ko, kada?
  • Pravilnik o unutrašnjem uzbunjivanju

   

  Opcioni opšti akti:

  • Zašto pravilnik o radu?
  • Kolektivni ugovor kod poslodavca
  • Mogućnosti uređivanja odmora pravilnikom
  • Zarade i platni razredi kroz opšti akt
  • Opšti akt kod proglašenja viška zaposlenih
  • Kako propisati merenje radnog učinka zaposlenih?
  • Poslovna tajna i opšti akt
  • Zašto propisati proceduru kod naknade štete?
  • Važnost opšteg akta kod otkaza ugovora o radu
  • Mogućnosti u vezi uređivanja službenih putovanja
  • Uredite korišćenje službenih vozila kroz pravilnik
  • Osposobljavanje za bezbedan i zdrav rad – šta i kako?
  • Pravilnik o proceduri nabavke materijala za rad
  • Kako urediti pitanje bonusa kroz pravilnik?
  • Poboljšanje rezultata rada zaposlenih kroz odgovarajući opšti akt
  • Dileme kod zabrane upotrebe alkohola i opojnih sredstava
  • Normiranje upućivanja zaposlenih na rad u inostranstvo
  • Dobar menadžment: upravljanje društvom – pravilnik
  • Opcije kod uređivanja stručnog usavršavanja zaposlenih
  • Prednosti utvrđivanja procedure borbe protiv lažnih bolovanja
  • Arbitar kod poslodavca – zašto da ne?
  • Kako propisati način obezbeđivanja ishrane zaposlenih na radu?

   

  SADRŽAJ CD-A

  • Osnivački akt DOO
  • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova
  • Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu
  • Pravilnik o unutrašnjem uzbunjivanju
  • Pravilnik o radu
  • Kolektivni ugovor kod poslodavca
  • Pravilnik o odmorima
  • Pravilnik o zaradama
  • Pravilnik o ocenjivanju rada zaposlenih u postupku proglašenja viška zaposlenih
  • Pravilnik o merenju radnog učinka zaposlenih
  • Pravilnik o zaštiti poslovne tajne
  • Pravilnik o postupku utvrđivanja i naknade štete na radu i u vezi sa radom
  • Pravilnik o odgovornosti zaposlenih za povrede radne obaveze i nepoštovanje radne discipline
  • Pravilnik o službenim putovanjima
  • Pravilnik o korišćenju službenog vozila, odnosno sopstvenog vozila u poslovne svrhe
  • Pravilnik o odobravanju nabavki materijala za rad
  • Pravilnik o bonusima
  • Pravilnik o postupku utvrđivanja i poboljšanja rezultata rada zaposlenih
  • Pravilnik o zabrani upotrebe alkohola i drugih opojnih sredstava
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o radu – upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo
  • Pravilnik o upravljanju društvom
  • Pravilnik o obrazovanju, stručnom osposobljavanju i usavršavanju zaposlenih
  • Pravilnik o sprečavanju zloupotrebe prava na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad
  • Pravilnik o postupku sporazumnog rešavanja spornih pitanja između poslodavca i zaposlenog
  • Pravilnik o obezbeđivanju ishrane zaposlenih u toku rada

Autor

Milan Ranđelović

Milan je menadžer za radno-pravne odnose u NIS a.d. Novi Sad, jednoj od najvećih i najuspešnijih kompanija u Republici Srbiji, sa oko 11.000 zaposlenih lica. Kao prvi čovek radnog prava u NIS-u, zadužen je za tumačenje, savetovanje i primenu Zakona o radu i svih drugih propisa iz te oblasti, kao i za utvrđivanje i primenu internih akata kompanije iz tog domena, a pre svega u pogledu pitanja disciplinskih mera, otkaza, promena uslova rada, zapošljavanja, zaštite podataka o ličnosti zaposlenih i ostalih pitanja. Pre toga, Milan je karijeru započeo kao advokatski pripravnik u eminentnim advokatskim kancelarijama u Beogradu, da bi zatim radio kao advokat u AOD JPM Janković Popović Mitić gde je bio član radno-pravnog odeljenja. Samo neke od transakcija u kojima je Milan učestvovao su: savetovanje klijenata u svakodnevnim radnopravnim aktivnostima i pitanjima koja se tiču radnih odnosa, kao i sastavljanje, odnosno usklađivanje opštih i pojedinačnih radnopravnih akata za Swarovski Subotica, Avon Cosmetics SCG, Patent CO, Norma Grupa Jugoistočna Evropa, Austrijska ambasada, BASF Srbija, Deichmann, IKEA Srbija, Microsoft Software, Messer, Scania Srbija, Mylan, Mellon, i drugi; zastupanje klijenata pred inspekcijom rada i pred domaćim sudovima u radno-pravnim parnicama i izvršenjima; savetovanje klijenata u vezi sa boravišnim i radnim dozvolama, stalnim nastanjenjem i državljanstvom; savetovanje klijenata u vezi sa penzijama, novčanim naknadama, porezima i doprinosima koji se tiču zarada i drugih primanja iz radnih odnosa. Učestvovao je u različitim projektima Forum Medije – držanje seminara i predavanja na brojne radno-pravne teme, autor je 3 publikacije iz iste oblasti, a napisao je i više od 15 članaka za priznate pravne časopise. Učestvovao je u radu različitih privrednih komora u pogledu donošenja novih pravnih akata (Američka privredna komora, Savet stranih investitora). Govori engleski, a služi se i ruskim jezikom.

Sadržaj

Opšta pitanja:

 • Šta je to opšti akt?
 • Način donošenja i objava
 • Važenje i prestanak opšteg akta
 • Koja je uloga osnivačkog akta kod radnih odnosa?

 

(Uslovno) obavezni opšti akti:

 • Sve o pravilniku o organizaciji i sistematizaciji
 • Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu – šta, ko, kada?
 • Pravilnik o unutrašnjem uzbunjivanju

 

Opcioni opšti akti:

 • Zašto pravilnik o radu?
 • Kolektivni ugovor kod poslodavca
 • Mogućnosti uređivanja odmora pravilnikom
 • Zarade i platni razredi kroz opšti akt
 • Opšti akt kod proglašenja viška zaposlenih
 • Kako propisati merenje radnog učinka zaposlenih?
 • Poslovna tajna i opšti akt
 • Zašto propisati proceduru kod naknade štete?
 • Važnost opšteg akta kod otkaza ugovora o radu
 • Mogućnosti u vezi uređivanja službenih putovanja
 • Uredite korišćenje službenih vozila kroz pravilnik
 • Osposobljavanje za bezbedan i zdrav rad – šta i kako?
 • Pravilnik o proceduri nabavke materijala za rad
 • Kako urediti pitanje bonusa kroz pravilnik?
 • Poboljšanje rezultata rada zaposlenih kroz odgovarajući opšti akt
 • Dileme kod zabrane upotrebe alkohola i opojnih sredstava
 • Normiranje upućivanja zaposlenih na rad u inostranstvo
 • Dobar menadžment: upravljanje društvom – pravilnik
 • Opcije kod uređivanja stručnog usavršavanja zaposlenih
 • Prednosti utvrđivanja procedure borbe protiv lažnih bolovanja
 • Arbitar kod poslodavca – zašto da ne?
 • Kako propisati način obezbeđivanja ishrane zaposlenih na radu?

 

SADRŽAJ CD-A

   • Osnivački akt DOO
   • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova
   • Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu
   • Pravilnik o unutrašnjem uzbunjivanju
   • Pravilnik o radu
   • Kolektivni ugovor kod poslodavca
   • Pravilnik o odmorima
   • Pravilnik o zaradama
   • Pravilnik o ocenjivanju rada zaposlenih u postupku proglašenja viška zaposlenih
   • Pravilnik o merenju radnog učinka zaposlenih
   • Pravilnik o zaštiti poslovne tajne
   • Pravilnik o postupku utvrđivanja i naknade štete na radu i u vezi sa radom
   • Pravilnik o odgovornosti zaposlenih za povrede radne obaveze i nepoštovanje radne discipline
   • Pravilnik o službenim putovanjima
   • Pravilnik o korišćenju službenog vozila, odnosno sopstvenog vozila u poslovne svrhe
   • Pravilnik o odobravanju nabavki materijala za rad
   • Pravilnik o bonusima
   • Pravilnik o postupku utvrđivanja i poboljšanja rezultata rada zaposlenih
   • Pravilnik o zabrani upotrebe alkohola i drugih opojnih sredstava
   • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o radu – upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo
   • Pravilnik o upravljanju društvom
   • Pravilnik o obrazovanju, stručnom osposobljavanju i usavršavanju zaposlenih
   • Pravilnik o sprečavanju zloupotrebe prava na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad
   • Pravilnik o postupku sporazumnog rešavanja spornih pitanja između poslodavca i zaposlenog
   • Pravilnik o obezbeđivanju ishrane zaposlenih u toku rada

Opšti uslovi

Naručivanjem proizvoda, dobićete ažuriranje za svaku pravnu ili suštinsku promenu, čija cena zavisi od obima. Ako iz bilo kog razloga ne prihvatite ažuriranje, možete ga vratiti u roku od 14 dana od dana prijema pošiljke. Čim nas pismeno obavestite, mi ćemo vas ukloniti sa liste primalaca ažuriranih proizvoda. U slučaju pismenog otkazivanja usluge ažuriranja, izdavač ne preuzima odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost sa zakonom.