Office Manager – Poslovni sekretar

29,900,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Mesto održavanja:Online obuka - Zoom

Podpora strankam – izobraževalni program, s katerim boste izboljšali komunikacijo s strankami in uporabniško izkušnjo ter zagotovili več obojestranskega zadovoljstva.

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Poslovni asistent je osoba koja po pravilu ostvaruje prvi kontakt kako sa internim, tako i sa eksternim klijentima i partnerima te je utisak koji ostavlja u takvim komunikacijama, često presudan za imidž kompanije.

 

Delokrug poslovnog asistenta je veoma širok, uključuje veliki broj zadataka i projekata, a ujedno je reč o osobi koja bi svojom profesionalnošću i nastupom trebala predstavljati kompaniju u najboljem svetlu.

S obzirom na sve navedeno, uz izvrsne komunikacijske veštine, poslovni asistent mora (o)vladati nizom poslovnih veština i znanja, kako bi bio delotvoran i uspešan.

 

Nakon ove trodnevne interaktivne obuke steći ćete neophodna znanja koja će Vam omogućiti da pravilno, tačno i kvalitetno obavljate svoje radne zadatke, a kao poseban benefit steći ćete i sertifikat na srpskom i engleskom jeziku.

 


Sadržaj

 • Komunikacijske veštine i upravljanje komunikacijom
 • Unapređenje poslovne retorike – verbalne i neverbalne komunikacije
 • Poslovno komuniciranje i ponašanje u kompaniji
 • Poslovno komuniciranje i ponašanje sa klijentima
 • Prijem stranaka/klijenata
 • Pravila komunikacije (telefonska komunikacija i pisana komunikacija)
 • Organizacija poslovnih događaja, organizacija sastanaka
 • Izveštavanje nadređenih i podređenih
 • Poslovni bonton
 • Poslovni izgled i odevanje
 • Upravljanje ličnim imidžom i imidžom kompanije
 • Efikasnije savladavanje svih protokolarnih aktivnosti
 • Elementarni poslovni bonton u EU

 • Osnovi radnog prava
 • Osnovi privrednog prava
 • Primena Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Dinamičan i moćan program kao što je Excel nudi niz mogućnosti koje Vam mogu olakšati svakodnevni rad i uštedeti vreme. Zašto ih onda ne biste savladali i iskoristili na pravi način?

Kada i kako se koriste funkcije Trim, Upper, Lower, Proper, Concatenate za rad sa tekstom? Koji je najbolji način za efikasno organizovanje velikih baza podataka? Kako se najefikasnije vrši pretraga podataka uz pomoć funkcija Vlookup, Hlookup, Index, Match)? Umete li da koristite prečice za datum i vreme? Kako da ukrstite podatke sa različitih mesta u jednu tabelu? Kako prezentovati dobijene rezultate u Power Point-u?

Na ovom seminaru ćete:

 • Savladati najvažnije formule i funkcije koje se koriste u Excel-u
 • Dobiti važna uputstva za lakšu obradu teksta uz pomoć funkcija koje nudi Excel
 • Saznati kako efikasno organizovati i zaštititi veliku količinu podatka
 • Dobiti savete kako da najbrže pretražujete podatke u velikim bazama podataka

 

Predavač

Aleksandra Tošović-Stevanović

Prof. dr Aleksandra Tošović-Stevanović je doktor ekonomskih nauka, vanredni profesor i naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu. Angažovana je kao predavač na velikom broju projekata i seminara na temu poslovnih veština, veština komunikacije, poslovnog ponašanja i veština prezentovanja. Akreditovani je realizator programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave. Spoljni je saradnik Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Spoljni je saradnik Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Bila je direktor Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Megatrend univerziteta.

Pod pokroviteljstvom Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, završila je obuku „Akademske veštine“. Pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, završila je obuku za predstavnike karijernih centara.

Nenad Zafirović

Advokat u advokatskoj kancelariiji Marković & Zafirović. Rođen je 1976. godine u Beogradu.

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Nakon obavljanja pripravničkog staža i položenog pravosudnog ispta, postaje partner u advokatskoj kancelariji „ Marković & Zafirović“ , koja se više od dve decenije bavi zastupanjem privrednih društava pred sudovima, arbitražama, organima uprave, trećim licima, sastavljanjem ugovora, opštih uslova poslovanja i drugih akata, osnivanjem i pripajanjem različitih formi privrednih društava, zaštitom intelektualne svojine, kao i analizom različitih pravnih i poslovnih pitanja po zahtevu klijenata.

Kroz obavljanje advokatske profesije pružao i sa uspehom pruža pravnu podršku privrednim društvima različitih profila, od manjih ili većih domaćih i stranih privrednih društava, preko banaka do velikih multinacionalnih kompanija.

Učestvovao u pisanju različitih stručnih tekstova, između ostalog i Komentara Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode.

Član Advokatske komore Beograda. Govori engleski jezik.

Suzana R. Marković

Završila je Elektrotehnički fakultet u Prištini, a magistrirala je i doktorirala na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na katedri za Računarsku tehniku. Iskustvo u radu na visokoškolskim ustanovama sticala je na Ekonomskom fakultetu u Prištini, na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija iz Blaca, na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije iz Beograda i na Beogradskoj poslovnoj školi na predmetima iz oblasti računarstva i informatike. Od 1996. godine, predavač je na brojnim kursevima iz operativnih sistema (DOS, Windows) i aplikativnih programa (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access). Poseduje instruktorski kurs Network Cisco akademije i ECDL instruktorski sertifikat.

Opšti uslovi

Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre programa. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Otkazivanje učešća u pisanoj formi moguće je do deset radnih dana pre programa, u kom slučaju će Vam biti naplaćeni administrativni troškovi u iznosu od 20% kotizacije; u slučaju kasnijeg otkazivanja, mi ćemo vam naplatiti kotizaciju u celosti. Međutim, drugi učesnik može da učestvuje u programu. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.