Odgovornosti u oblasti upravljanja otpadom

Online seminar

15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Mesto održavanja:Online seminar - Zoom

Na našem seminaru, u direktnoj interakciji sa predavačem koji ima višegodišnje iskustvo u inspekcijskom nadzoru, dobićete odgovore na Vaše najčešće dileme i pitanja koja se tiču odgovornosti u oblasti upravljanja otpadom

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Novi seminar na temu odgovornosti u oblasti upravljanja otpadom
namenjen svim učesnicima u upravljanju otpadom!

Odgovornosti učesnika u upravljanju otpadom definisane su Zakonom o upravljanju otpadom. Izuzetno visoke kazne predviđene su za pravna lica (do 3.000.000 RSD) i odgovorna lica u pravnom licu (do 200.000 RSD) u slučaju nepostupanja u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, kao i zabrana obavljanja delatnosti do 10 godina. Na našem seminaru, u direktnoj interakciji sa predavačem koji ima višegodišnje iskustvo u inspekcijskom nadzoru, dobićete odgovore na Vaše najčešće dileme i pitanja koja se tiču odgovornosti u oblasti upravljanja otpadom, u smislu:

 • Koje pojedinačne odgovornosti imaju proizvođači, vlasnici i drugi držaoci otpada?
 • Kako se  uskladiti  sa načelima upravljanja otpadom? Koje su obaveze proizvođača otpada u smislu prevencije nastajanja otpada?
 • Koje su produžene odgovornosti proizvođača proizvoda koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada?
 • Kako sačiniti dobar Plan upravljanja  otpadom i šta sve treba uzeti u obzir? Koji su problemi u implementaciji i usklađenosti sa višim planovima (lokalnim i regionalnim planovima)?
 • Koje su odgovornosti proizvođača otpada u slučaju angažovanja drugog pravnog lica koje je ovlašćeno za upravljanje otpadom (operatera)?
 • Koje su  odgovornosti lica odgovornih za  upravljanje  otpadom, a  koje drugih  lica  u  pravnom  licu  u  oblasti upravljanja otpadom (direktora i zaposlenih u postupku generisanja otpada)?

 

Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Pojašnjenja odgovornosti pravnih lica u oblasti upravljanja otpadom
 • Pojašnjenja odgovornosti odgovornih lica u pravnom licu u oblasti upravljanja otpadom
 • Direktne odgovore na Vaša pitanja u interakciji sa predavačem
 • Smernice za izbegavanje najčešćih grešaka odgovornih lica u oblasti upravljanja otpadom

SADRŽAJ:

 

 1. Odgovornosti proizvođača/generatora, vlasnika i drugih držalaca otpada
 • Hijerarhija upravljanja otpadom
 • Usklađivanje sa načelima upravljanja otpadom
 • Usklađivanje sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom u smislu prevencije nastajanja otpada i benefiti smanjenja negativnog uticaja na životnu sredinu
 • Produžena odgovornost proizvođača proizvoda koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada
 1. Odgovornosti odgovornog lica zaduženog za upravljanje otpadom pri pravnom licu
 2. Odgovornosti drugih lica pri pravnom licu u oblasti upravljanja otpadom (direktora i zaposlenih u postupku generisanja otpada)
 1. Odgovornosti generatora prilikom angažovanja operatera
 1. Kontrolne liste

       Predavač

       Vesna Nanuševski

       Opšti uslovi

       Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.

       Sadržaj

       1. Odgovornosti proizvođača/generatora, vlasnika i drugih držalaca otpada
       • Hijerarhija upravljanja otpadom
       • Usklađivanje sa načelima upravljanja otpadom
       • Usklađivanje sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom u smislu prevencije nastajanja otpada i benefiti smanjenja negativnog uticaja na životnu sredinu
       • Produžena odgovornost proizvođača proizvoda koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada
       1. Odgovornosti odgovornog lica zaduženog za upravljanje otpadom pri pravnom licu
       2. Odgovornosti drugih lica pri pravnom licu u oblasti upravljanja otpadom (direktora i zaposlenih u postupku generisanja otpada)
       1. Odgovornosti generatora prilikom angažovanja operatera
       1. Kontrolne liste