Odgovornost prodavca za nedostatke i nesaobraznost robe/usluge

Online seminar
Predavač:Vladimir Dragaš

15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Mesto održavanja:Online seminar - Zoom

Organizujemo seminar kako biste se informisali o imovinskoj i kaznenoj odgovornosti u prodaji robe i pružanju usluga, pristupu u predstavljanju/oglašavanju robe i usluga, kao i osnovnim obavezama u vezi sa reklamacijama.

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Odgovornost prodavca za nedostatke i nesaobraznost robe/usluge

 

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, novim Zakonom o trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima i izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini

 

Organizujemo seminar kako biste se informisali o imovinskoj i kaznenoj odgovornosti u prodaji robe i pružanju usluga, pristupu u predstavljanju/oglašavanju robe i usluga, kao i osnovnim obavezama u vezi sa reklamacijama.

Teme koje će biti obrađene su:

 • najčešći pojmovi koji se koriste u interakciji između prodavca i kupca: (prosečni) potrošač, trgovac, prodavac, proizvođač, ugovor o prodaji, ugovor na daljinu, roba, proizvod, usluga, (nedozvoljena) poslovna praksa, šteta,
 • nepoštena, obmanjujuća, nasrtljiva poslovna praksa – primeri iz prakse i posledice,
 • prodaja na daljinu – posebna prava potrošača koja istovremeno predstavljaju obaveze prodavca, uslovi i rokovi za zaključenje i odustanak od ugovora o prodaji na daljinu, isporuka i povraćaj robe,
 • (ne)saobraznost – obaveza popravke, zamene i povraćaja novca, rokovi i kazne propisane za
  prodavce,
 • razlike u odgovornosti prodavca u zavisnosti da li primenjuju pravila o nesaobraznosti iz Zakona o zaštiti potrošača, ili pravila o materijalnim nedostacima stvari i o garanciji po Zakonu o obligacionim odnosima,
 • obaveze prodavaca prlikom reklamacije od strane kupca, koji su rokovi i propisane kazne,
 • inspekcijski i prekršajni postupak u vezi sa zaštitom potrošača.

Ovaj seminar vam omogućava:

 • pojašnjenja zakonskih definicija važnih pojmova u prodaji robe/pružanju usluga
 • razjašnjenja najčešćih pitanja u vezi sa odgovornošću prodavca/pružaoca usluge za kvalitet robe ili usluge
 • da razumete pod kojim uslovima kupac može da vrati robu bez nedostataka
 • da saznate kako da organizujete obradu reklamacija
 • da naučite kako da se postavite u inspekcijskom postupku
 • Interakciju sa predavačem – advokatom i direktne odgovore na Vaša pitanja

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Komercijalnom menadžmentu kompanije, zaposlenima u prodaji (na svim nivoima), marketing menadžerima, šefovima prodajnih jedinica, rukovodiocima “podrške” i svim drugim zainteresovanim licima.


Sadržaj:

 • obična i prodaja na daljinu – posebnosti, obaveze i rokovi,
 • nepoštena poslovna praksa u prodaji,
 • razlike u odgovornosti za kvalitet robe/usluge prema Zakonu o zaštiti potrošača i Zakonu o obligacionim odnosima,
 • reklamacija – postupak obrade i davanje zadovoljavajućeg odgovora,
 • kaznena odgovornost prodavca.

 

 

  Predavač

  Vladimir Dragaš

  Opšti uslovi

  Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.

  Sadržaj

  • obična i prodaja na daljinu – posebnosti, obaveze i rokovi,
  • nepoštena poslovna praksa u prodaji,
  • razlike u odgovornosti za kvalitet robe/usluge prema Zakonu o zaštiti potrošača i Zakonu o obligacionim odnosima,
  • reklamacija – postupak obrade i davanje zadovoljavajućeg odgovora,
  • kaznena odgovornost prodavca.