Obračun zarada i naknada: specifičnosti u vanrednim okolnostima

Seminar

7,800,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Teme kojima ćemo se baviti su pitanja o specifičnostima s kojima se zaposleni u finansijama i kadrovskim službama, suočavaju ovih dana prlikom isplate plata ili naknada zbog vanredne situacije i drugačijeg organizovanja rada

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Isplate zarada, naknada i drugih primanja tokom vanredne situacije i drugačijeg organizovanja rada

 

Povodom aktuelne situacije izazvane korona virusom i mera Vlade za oporavak privrede koje se dotiču obračuna zarada tokom vanrednog stanja, organizujemo interaktivni online seminar uživo sa Ljiljanom Ristić, višim rukovodiocem u odeljenju za računovodstvo i obračun zaradau međunarodnoj renomiranoj revizorskoj kući (Big four accounting firm)

Teme kojima ćemo se baviti su pitanja o specifičnostima s kojima se zaposleni u finansijama i kadrovskim službama, suočavaju ovih dana prlikom isplate plata ili naknada zbog vanredne situacije i drugačijeg organizovanja rada:

 • Organizacija rada od kuće: poreski tretman naknade troškova za upotrebu sopstvenih sredstava za rad kao i po osnovu naknade drugih troškova rada
 • Obračun u slučaju bolovanja za zaposlene u karantinu, trudničko bolovanje
 • Naknada zaposlenom na osnovu prekida rada ili smanjenja obima rada
 • Neplaćeno ili plaćeno odsustvo
 • Mogućnost „prinudnog godišnjeg odmora
 • Prihodi po osnovu prestanka radnog odnosa (otpremnine i naknade za neiskorišćen godišnji odmor)
 • Dokumentovanje odnosa sa zaposlenima u vanrednim okolnostima
 • Najnovije poreske olakšice za zapošljavanje kvalifikovane radne snage u primeni od 01. januara 2020. godine

 

KOME JE SEMINAR NAMENJEN:

Privrednicima, rukovodiocima sektora finansija, računovođama, poreskim savetnicima, finansijskim konsultantima, kao i svim ostalim zainteresovanim licima.

Sadržaj

 • Organizacija rada od kuće: poreski tretman naknade troškova za upotrebu sopstvenih sredstava za rad kao i po osnovu naknade drugih troškova rada
 • Bolovanje za zaposlene u karantinu, trudničko bolovanje
 • Naknada zaposlenom na osnovu prekida rada ili smanjenja obima rada
 • Neplaćeno ili plaćeno odsustvo
 • Mogućnost „prinudnog godišnjeg odmora”
 • Prihodi po osnovu prestanka radnog odnosa (otpremnine i naknade za neiskorišćen godišnji odmor)
 • Dokumentovanje odnosa sa zaposlenima u vanrednim okolnostima
 • Najnovije poreske olakšice za zapošljavanje kvalifikovane radne snage u primeni od 01. januara 2020. godine
 • Kako prevazići stres u vanrednim okolnostima
 • Bonus: besplatni primeri Odluke i Rešenja o upućivanju zaposlenog na plaćeno odsustvo u Word dokumentu

  Sadržaj

  • Organizacija rada od kuće: poreski tretman naknade troškova za upotrebu sopstvenih sredstava za rad kao i po osnovu naknade drugih troškova rada
  • Bolovanje za zaposlene u karantinu, trudničko bolovanje
  • Naknada zaposlenom na osnovu prekida rada ili smanjenja obima rada
  • Neplaćeno ili plaćeno odsustvo
  • Mogućnost „prinudnog godišnjeg odmora”
  • Prihodi po osnovu prestanka radnog odnosa (otpremnine i naknade za neiskorišćen godišnji odmor)
  • Dokumentovanje odnosa sa zaposlenima u vanrednim okolnostima
  • Najnovije poreske olakšice za zapošljavanje kvalifikovane radne snage u primeni od 01. januara 2020. godine
  • Kako prevazići stres u vanrednim okolnostima
  • Bonus: besplatni primeri Odluke i Rešenja o upućivanju zaposlenog na plaćeno odsustvo u Word dokumentu

  Opšti uslovi

  Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.