Obračun poreske amortizacije po novom pravilniku

Seminar

15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Poreska amortizacija se ove godine utvrđuje drugačije nego ranije. Različite metode obračuna koriste se za sredstva nabavljena zaključno sa 31.12.2018. godine i ona koja su nabavljena nakon tog datuma tako da obveznici moraju voditi duple evidencije.

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Nova pravila i njihova paralelna primena sa starim
u obračunu poreske amortizacije

 

Poreska amortizacija se ove godine utvrđuje drugačije nego ranije. Različite metode obračuna koriste se za sredstva nabavljena zaključno sa 31.12.2018. godine i ona koja su nabavljena nakon tog datuma tako da obveznici moraju voditi duple evidencije. Pored toga, postoje i specifičnosti u vezi sa naknadnim ulaganjem u osnovna sredstva koja su stečena zaključno sa 31.12.2018.

U saradnji sa računovodstvenom kućom UNIJA BG organizujemo online seminar na kome ćete dobiti odgovore, između ostalih, i na sledeća pitanja:

 • Kako treba da izgleda evidencija poreske amortizacije za sredstva koja su nabavljena od 01.01.2019. godine?
 • Na koji način se poreski amortizuju nematerijalna sredstva i imovine s pravom korišćenja u smislu MSFI 16?
 • Kako se tretiraju nabavke osnovnih sredstava od povezanog lica i njihov uticaj na poresku osnovicu poreza na dobit pravnih lica?
 • Kako utvrditi neotpisanu vrednost za poreske svrhe?

 

Ovaj online seminar Vam omogućava:

 • Pregled novih pravila i njihovu paralelnu primenu sa starim pravilima poreske amortizacije
 • Obračun poreske amortizacije uz primenu proporcionalne metode
 • Upoznavanje kolega iz struke, interaktivnu diskusiju, primere iz prakse i razmenu iskustava

Online seminar možete pratiti na svom računaru ili mobilnom telefonu – na radnom mestu ili kod kuće.

Svoja pitanja možete možete postavljati u interakciji sa predavačem ili nam ih možete poslati mejlom pre početka seminara, kako bismo teme prilagodili Vašim konkretnim potrebama, a odgovore ćete dobiti tokom trajanja online seminara.

KOME JE ONLINE SEMINAR NAMENJEN:

Privrednicima, direktorima, rukovodiocima poreskih i finansijskih sektora, poreskim savetnicima, finansijskim konsultantima, kao i svima koji žele da dobiju odgovore na pitanja i reše nedoumice i dileme u vezi sa novim načinom obračuna poreske amortizacije.

Sadržaj

 • Nova pravila o obračunu poreske amortizacije
 • Opšta pravila u vezi sa novim načinom obračuna poreske amortizacije za sredstva nabavljena od 1. 1. 2019. godine
 • Primena proporcionalne metode obračuna poreske amortizacije za nova sredstva i primeri
 • Primena degresivne metode za stara sredstva
 • Obračun poreske amortizacije u poreskom periodu u kom je stalno sredstvo otuđeno ili uništeno
 • Paralelna primena dosadašnjih i novih pravila o poreskoj amortizaciji
 • Uticaj naknadnih ulaganja u stalna sredstva koja su nabavljena do 31.12.2018. godine
 • Uticaj otuđenja i obezvređenja sredstva na poresku amortizaciju
 • Poreska amortizacija stalnih sredstava nabavljenih od povezanog lica i efekat transfernih cena
 • Poreska amortizacija stalnih sredstava stečenih statusnom promenom
 • Poreska amortizacija sredstava koja se sastoje iz nepokretnih i pokretnih delova
 • Novi obrazac za poresku amortizaciju i potrebne evidencije

Predavač

Dragana Ašić Ratkovac

Opšti uslovi

Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.

Sadržaj

 • Nova pravila o obračunu poreske amortizacije
 • Opšta pravila u vezi sa novim načinom obračuna poreske amortizacije za sredstva nabavljena od 1. 1. 2019. godine
 • Primena proporcionalne metode obračuna poreske amortizacije za nova sredstva i primeri
 • Primena degresivne metode za stara sredstva
 • Obračun poreske amortizacije u poreskom periodu u kom je stalno sredstvo otuđeno ili uništeno
 • Paralelna primena dosadašnjih i novih pravila o poreskoj amortizaciji
 • Uticaj naknadnih ulaganja u stalna sredstva koja su nabavljena do 31.12.2018. godine
 • Uticaj otuđenja i obezvređenja sredstva na poresku amortizaciju
 • Poreska amortizacija stalnih sredstava nabavljenih od povezanog lica i efekat transfernih cena
 • Poreska amortizacija stalnih sredstava stečenih statusnom promenom
 • Poreska amortizacija sredstava koja se sastoje iz nepokretnih i pokretnih delova
 • Novi obrazac za poresku amortizaciju i potrebne evidencije