Obaveze stvaraoca i imaoca arhivske građe
12,900,00 rsd PDV nije uračunat u cenu Dodaj u korpu

Obaveze stvaraoca i imaoca arhivske građe

12,900,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Novi Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti je u primeni od 2. februara 2021. godine, a budući da se bliži rok za za dostavljanja prepisa Arhivske knjige nadležnom arhivu, potrebno je da se pripremite za ispunjenje ove i drugih zakonskih obaveza,

NE PROPUSTITE: 20% popusta za mikro preduzeća, fizička lica i udruženja! Koristite kod za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne može kombinovati sa ostalim popustima, osim popusta za više učesnika obuke. Koristite kod u korpi ili ga uplatite.

30. aprila ističe rok za dostavljanja prepisa Arhivske knjige nadležnom arhivu

 

Novi Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti je u primeni od 2. februara 2021. godine, a budući da se bliži rok za za dostavljanja prepisa Arhivske knjige nadležnom arhivu, potrebno je da se pripremite za ispunjenje ove i drugih zakonskih obaveza,

Nepoštovanjem propisanih obaveza rizikujete izricanje visokih novačanih kazni, koje su pooštrene u odnosu na ranije važeće zakonsko rešenje.

Takođe, odredbe novog zakonu po prvi put regulišu pitanja elektronskog dokumenta, obaveze stvaraoca koji su prestali sa radom, kao i mogućnost osnivanja privatnih arhiva.

Da biste bili spremni na vreme i uskladili Vaše poslovanje sa obavezama, bilo da ste imalac ili stvaralac arhivske građe, u našem novom izdanju sa pratećim portalom, ćete na jednom mestu pronaći tumačenje zakonske regulative, objašnjenja i uputstva, primere i modele dokumenata koje možete brzo i lako prilagođavati svojim konkretnim potrebama, te tako unaprediti svoje poslovanje.

Autor

Goran Tršnjak

Goran Tršnjak je diplomirani pravnik-arhivista sa bogatim iskustvom na poslovima sređivanja arhivske građe i dokumentarnog materijala. Radio je u Državnom arhivu Srbije i u Istorijskom arhivu Beograd, kao i na brojnim projektima konstituisanja kancelarijskog i arhivskog poslovanja u mnoštvo ustanova i kompanija. Trenutno je zaposlen na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove.

Sadržaj

SADRŽAJ IZDANJA:

 1. OPŠTE NAPOMENE
 • Struktura Zakona;
 • Termini i definicije
 • Arhivska građa
 • Arhivski fond Republike Srbije
 • Procedure;

 

 1. OBAVEZE I ODGOVORNOSTI STVARAOCA I IMAOCA  ARHIVSKE  GRAĐE
 • Upravljanje dokumentima
 • Odabiranje arhivske građe i uništavanje dokumentarnog materijala kome je istekao rok čuvanja
 • Predaja arhivske građe nadležnom javnom arhivu
 • Obaveze prilikom predaje arhivske građe nadležnom javnom arhivu
 • Predaja arhivske građe i dokumentarnog materijala nastalih u radu stvaraoca i imaoca koji je prestao sa radom
 • Neispunjenje obaveze predaje arhivske građe
 • Mere zaštite arhivske građe i dokumentarnog materijala u slučaju rizika od katastrofa i vanrednih situacija

 

 1. KAZNENE ODREDBE

 

 1. KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE
 • Pojam,
 • Sistem,
 • Procedure

 

SADRŽAJ PORTALA:

 

 1. KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE
 • Pravilnik o načinu evidentiranja, klasifikovanja, arhiviranja i čuvanja arhivske građe I dokumentarnog materijala
 • Lista kategorija dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja
 • Pravilnik o načinu evidentiranja zaštite i korišćenja elektronskih dokumenata

 

 1. POJEDINAČNA NORMATIVNA AKTA
 • Pravilnici
 • Pravilnik o obrascu i načinu korišćenja službene legitimacije ovlašćenog lica za vršenje stručnog nadzora u zaštiti arhivske građe i dokumentarnog materijala van arhiva “Službeni glasnik RS”, broj 24 od 19. marta 2021.
 • Pravilnik o uslovima i načinu revizije arhivskih fondova i zbirki u arhivima „Službeni glasnik RS”, broj 29 od 25. marta 2021.
 • Pravilnik o bližim merama zaštite arhivske građe „Službeni glasnik RS”, broj 29 od 25. marta 2021.
 • Pravilnik o bližim uslovima i načinu sticanja viših stručnih zvanja u arhivskoj delatnosti „Službeni glasnik RS”, broj 97 od 15. oktobra 2021.
 • Uredba o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku „Službeni glasnik RS”, broj 107 od 12. novembra 2021.
 • Pravilnik o bližim uslovima za obezbeđenje odgovarajućeg prostora i opreme za smeštaj i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala kod stvaraoca i imaoca arhivske građe i dokumentarnog materijala “Službeni glasnik RS”, broj 111 od 25. novembra 2021.
 • Lista kategorija
 • Lista kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala
 • Odluke…

 

 1. ARHIVSKA KNJIGA
 • Obrazac,
 • Koncepcija,
 • Unos podatak

Opšti uslovi

Naručivanjem proizvoda, dobićete ažuriranje za svaku pravnu ili suštinsku promenu, čija cena zavisi od obima. Ako iz bilo kog razloga ne prihvatite ažuriranje, možete ga vratiti u roku od 14 dana od dana prijema pošiljke. Čim nas pismeno obavestite, mi ćemo vas ukloniti sa liste primalaca ažuriranih proizvoda. U slučaju pismenog otkazivanja usluge ažuriranja, izdavač ne preuzima odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost sa zakonom.