Novi pravilnici za primenu novog Zakona o računovodstvu

Seminar
Predavač:Suzana Hrabrić

15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Pozivamo Vas na interaktivni online seminar gde ćemo sa iskusnim predavačem u ovoj oblasti proći kroz sve aktuelne izmene radi Vaše blagovremene pripreme za usklađivanje sa novim pravilnicima.

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Usvojen je set novih pravilnika iz oblasti računovodstva („Službeni glasnik RS“, br. 89/20):

 1. Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica;
 2. Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike;
 3. Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za druga pravna lica;
 4. Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja i sadržini i formi obrasca Statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike;
 5. Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja i sadržini i formi obrasca Statističkog izveštaja za druga pravna lica;
 6. Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem;
 7. Pravilnik o načinu vođenja i sadržini Registra pružalaca računovodstvenih usluga.

Pozivamo Vas na interaktivni online seminar gde ćemo sa iskusnim predavačem u ovoj oblasti proći kroz sve aktuelne izmene radi Vaše blagovremene pripreme za usklađivanje sa novim pravilnicima.

Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Uvid u razlike između starih i novih propisa
 • Predviđanje potrebnog vremena za usklađivanje i blagovremena priprema za primenu novih propisa
 • Informisanje u vezi sa drugim relevantnim propisima i uobičajenom praksom koji mogu biti od uticaja
 • Odgovore na Vaše nedoumice, nejasnoće i specifične probleme

 

KOME JE ONLINE SEMINAR NAMENJEN:

Računovođama, poreskim savetnicima, finansijskim konsultantima, rukovodiocima poreskih i finansijskih sektora, privrednicima, direktorima.

Gde?

Na Vašem računaru ili mobilnom uređaju – na poslu ili kod kuće

Sadržaj

 • Početak primene novih pravilnika
 • Razlike između starog i novog kontnog okvira
 • Rokovi za usklađivanje i preknjižavanje
 • Specifičnosti novih konta u primeni
 • Propisan način knjiženja PDV-a
 • Novine u vezi sa vanrednim finansijskim izveštajima
 • Na koji način novi pravilnik za mikro i druga pravna lica otežava i poskupljuje rad preduzetnika
 • Obračun amortizacije po komponentama osnovnog sredstva
 • Priznavanje prihoda po stepenu ispunjenosti
 • Mikro pravna lica i napomene uz finansijske izveštaje
 • Novine u registru pružalaca računovodstvenih usluga
 • Poreska amortizacija – aktuelna mišljenja Ministarstva finansija
 • Pitanja i odgovori

Predavač

Suzana Hrabrić

Opšti uslovi

Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.

Sadržaj

 • Početak primene novih pravilnika
 • Razlike između starog i novog kontnog okvira
 • Rokovi za usklađivanje i preknjižavanje
 • Specifičnosti novih konta u primeni
 • Propisan način knjiženja PDV-a
 • Novine u vezi sa vanrednim finansijskim izveštajima
 • Na koji način novi pravilnik za mikro i druga pravna lica otežava i poskupljuje rad preduzetnika
 • Obračun amortizacije po komponentama osnovnog sredstva
 • Priznavanje prihoda po stepenu ispunjenosti
 • Mikro pravna lica i napomene uz finansijske izveštaje
 • Novine u registru pružalaca računovodstvenih usluga
 • Poreska amortizacija – aktuelna mišljenja Ministarstva finansija
 • Pitanja i odgovori