Novi načini naplate potraživanja poverilaca

Seminar

15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Novi Zakon o finansijskom obezbeđenju stupio je na snagu, a primenjivaće se od 1. januara 2019. god. Iz razloga usklađivanja sa pomenutim zakonom, izmenjene su i odredbe Zakona o stečaju i to samo u delu namirenja potraživanja poverilaca na osnovu ugovora o finasijskom obezbeđenju i pružanja zakonske zaštite kod ovakvog ugovaranja. 

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Novi načini naplate potraživanja poverilaca

 

Novi načini obezbeđenja potraživanja i novi prekršaji propisani
Zakonom o finansijskom obezbeđenju

Novi Zakon o finansijskom obezbeđenju stupio je na snagu, a primenjivaće se od 1. januara 2019. god. Iz razloga usklađivanja sa pomenutim zakonom, izmenjene su i odredbe Zakona o stečaju i to samo u delu namirenja potraživanja poverilaca na osnovu ugovora o finasijskom obezbeđenju i pružanja zakonske zaštite kod ovakvog ugovaranja. Najveća novina je utvrđivanje posebne vrste ugovora – ugovor o finansijskom obezbeđenju, čije uvođenje implicira niz pitanja:

Kakav je uticaj na dosadašnju praksu naplate potraživanja? Kako primeniti novi institut finansijskog obezbeđenja? Koja su to nova sredstva obezbeđenja predviđena Zakonom o finansijskom obezbeđenju i kako se ta sredstva realizuju? Kakav je odnos ovog zakona sa Zakonom o stečaju? Kakav je uticaj i odnos ugovora o finansijskom obezbeđenju sa već postojećim sredstvima obezbeđenja?

Odgovore na sva pitanja dobićete na interaktivnom seminaru, od stručnih predavača – advokata sa kojima možete analizirati probleme i nedoumice koje donosi Zakon o finansijskom obezbeđenju sa osvrtom na Zakon o stečaju, kao i na najčešće probleme u praksi.

 

Na seminaru ćete saznati:

 • Šta je ugovor o finansijskom obezbeđenju
 • Kako i između kojih subjekata se zaključuje ugovor o finansijskom obezbeđenju
 • Na koje subjekte se odnosi Zakon o finansijskom obezbeđenju
 • Koja se nova sredstva obezbeđenja uvode u pravni sistem Republike Srbije
 • Kako i pod kojim uslovima se realizuju sredstva obezbeđenja
 • Koje novine se uvode izmenama Zakona o stečaju
 • Na koji način se u stečajnom postupku namiruju poverioci čija su potraživanja osigurana finansijskim obezbeđenjem

 

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Rukovodiocima i zaposlenima u pravnim, finansijskim i računovodstvenim službama, bankarskom sektoru, direktorima i rukovodicima sektora osiguranja i naplate i svim drugim zainteresovanim licima.

Sadržaj

 • Novi načini namirenja poverilaca
 • Zakon o finansijskom obezbeđenju i EU Direktiva o ugovorima o finansijskom obezbeđenju (2002/47/EC)
 • Pojam, predmet i primena ugovora o finansijskom obezbeđenju
 • Ugovorne strane kod ugovora o finansijskom obezbeđenju
 • Sredstva obezbeđenja (novčana sredstva, finansijski instrumenti i kreditna potraživanja)
 • Namirenje poverilaca na osnovu ugovora o finansijskom obezbeđenju u redovnoj proceduri
 • Close-out netting i netiranje kod okvirnih finansijskih ugovora
 • Odnos ugovora o finansijskom obezbeđenju i stečajanog postupka (primena propisa i mogućnost pobijanja pravnih radnji)
 • Položaj poverilaca iz ugovora o finansijskom obezbeđenju
 • Postojeći režim namirenja poverilaca prema Zakonu o stečaju
 • Poseban režim namirenja potraživanja poverilaca na osnovu ugovora o finansijskom obezbeđenju
 • Zabrana određivanja mera obezbeđenja i blokiranja računa stečajnog dužnika
 • Ograničenje postupanja stečajnog upravnika kod ispunjenja određenih vrsta ugovora UPPR/PPR i ugovori o finansijskom obezbeđenju

Predavač

Marija Tasić

Marko Damnjanović

Sadržaj

 • Novi načini namirenja poverilaca
 • Zakon o finansijskom obezbeđenju i EU Direktiva o ugovorima o finansijskom obezbeđenju (2002/47/EC)
 • Pojam, predmet i primena ugovora o finansijskom obezbeđenju
 • Ugovorne strane kod ugovora o finansijskom obezbeđenju
 • Sredstva obezbeđenja (novčana sredstva, finansijski instrumenti i kreditna potraživanja)
 • Namirenje poverilaca na osnovu ugovora o finansijskom obezbeđenju u redovnoj proceduri
 • Close-out netting i netiranje kod okvirnih finansijskih ugovora
 • Odnos ugovora o finansijskom obezbeđenju i stečajanog postupka (primena propisa i mogućnost pobijanja pravnih radnji)
 • Položaj poverilaca iz ugovora o finansijskom obezbeđenju
 • Postojeći režim namirenja poverilaca prema Zakonu o stečaju
 • Poseban režim namirenja potraživanja poverilaca na osnovu ugovora o finansijskom obezbeđenju
 • Zabrana određivanja mera obezbeđenja i blokiranja računa stečajnog dužnika
 • Ograničenje postupanja stečajnog upravnika kod ispunjenja određenih vrsta ugovora UPPR/PPR i ugovori o finansijskom obezbeđenju

Opšti uslovi

Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.