Nove direktive o javnim nabavkama EU

Seminar

15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Strategijom javnih nabavki Vlade Republike Srbije 2014-2018 predviđeno je potpuno usaglašavanje domaćih propisa o javnim nabavkama sa direktivama i drugim aktima Evropske unije u oblasti javnih nabavki i njihovo puno sprovođenje u praksi.

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

PRAVO JAVNIH NABAVKI EVROPSKE UNIJE

Odredbe direktiva Evropske unije će biti implementirane u predstojećim izmenama Zakona

o javnim nabavkama, zato budite ispred svih i informišite se na vreme!

Strategijom javnih nabavki Vlade Republike Srbije 2014-2018 predviđeno je potpuno usaglašavanje domaćih propisa o javnim nabavkama sa direktivama i drugim aktima Evropske unije u oblasti javnih nabavki i njihovo puno sprovođenje u praksi.

Saznajte koje procedure javnih nabavki su predviđene direktivama EU o javnim nabavkama (2014/24/EU), koji su vrednosni limiti javnih nabavki u EU, koje su novine u oblasti kriterijuma za dodelu ugovora, tehničkih specifikacija i podsticanja razvoja malih i srednjih preduzeća putem javnih nabavki od predavača koji poseduje radno iskustvo i edukaciju u oblasti javnih nabavki u zemljama EU.

Odredbe direktiva Evropske unije će biti implementirane u predstojećim izmenama Zakona o javnim nabavkama, zato budite ispred svih!

Na seminaru ćete naučiti:

 • Koje novine u oblasti javnih nabavki donose direktive Evropske unije
 • Kako su u direktivama Evropske unije regulisane tehničke specifikacije
 • Nova rešenja u vezi sa odabirom kriterijuma za dodelu ugovora
 • Šta da očekujemo u vezi sa kriterijumom najniže ponuđene cene i ekonomski najpovoljnije ponude
 • Zelene i inovativne nabavke

Razmenićete iskustva sa kolegama iz struke i steći sertifikat kompanije Forum Media!


Sadržaj

 • Direktive Evropske unije o javnim nabavkama
 • Vrednosni limiti javnih nabavki u Evropskoj uniji
 • Vrste postupaka javnih nabavki u EU sa primerima iz prakse zemalja članica EU
 • Partnerstvo za inovacije
 • Konkurentni dijalog
 • Konkurentni dijalog sa pregovaranjem
 • Novine u vezi sa tehničkim specifikacijama
 • Nova rešenja u vezi sa odabirom kriterijuma za dodelu ugovora
 • Najniža ponuđena cena i ekonomski najpovoljija ponuda
 • Zelene i inovativne javne nabavke
 • Podsticanje malih i srednjih preduzeća putem javnih nabavki
 • Diskusija, pitanja i odgovori
 • Dodela sertifikata izdavačke kuće FORUM MEDIA

IN-HOUSE edukacija

Obuku za vaše zaposlene možemo da obezbedimo samo u sedištu vaše kompanije.
>> Dobijte ponudu

Predavač

Branimir Blagojević

Opšti uslovi

Primljena faktura mora biti izmirena najmanje tri dana pre vebinara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre vebinara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju vebinaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Međutim, drugi učesnik može da učestvuje na vebinaru. Zadržavamo pravo da otkažemo vebinar – u ovom slučaju, refundiramo kotizaciju u celosti.

Sadržaj

 • Direktive Evropske unije o javnim nabavkama
 • Vrednosni limiti javnih nabavki u Evropskoj uniji
 • Vrste postupaka javnih nabavki u EU sa primerima iz prakse zemalja članica EU
 • Partnerstvo za inovacije
 • Konkurentni dijalog
 • Konkurentni dijalog sa pregovaranjem
 • Novine u vezi sa tehničkim specifikacijama
 • Nova rešenja u vezi sa odabirom kriterijuma za dodelu ugovora
 • Najniža ponuđena cena i ekonomski najpovoljija ponuda
 • Zelene i inovativne javne nabavke
 • Podsticanje malih i srednjih preduzeća putem javnih nabavki
 • Diskusija, pitanja i odgovori
 • Dodela sertifikata izdavačke kuće FORUM MEDIA