Najnovija praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Seminar

15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Dok čekamo novi Zakon o javnim nabavkama, moramo da nastavimo sa radom i sve postupke koje smo započeli završimo po regulativi po kojoj su isti i otpočeli. Stoga je važno da budete u toku sa najnovijim odlukama Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Posebno pripremljen program seminara za naručioce i ponuđače

Iz prakse najnovijih odluka Republičke komisije za zaštitu prava ponuđača!

Dok čekamo novi Zakon o javnim nabavkama, moramo da nastavimo sa radom i sve postupke koje smo započeli završimo po regulativi po kojoj su isti i otpočeli. Stoga je važno da budete u toku sa najnovijim odlukama Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Da li Vaše tehničke specifikacije podrazumevaju samo dobra određenog proizvođača? Kako koristite robni znak i oznake proizvođača? Da li predviđate testiranje uzoraka? Da li zahtevate likvidnost ponuđača kao uslov, kao i da nije poslovao sa gubitkom? Da li je prihvatljivo vezivanje referenci za određene kategorije prethodnih naručilaca? Da li je nužno da objekti i oprema budu u vlasništvu ponuđača?

Na seminaru ćete saznati:

 • Koje su najčešće nepravilnosti u praksi ponuđača i naručilaca u javnim nabavkama
 • Najnovije odluke Republičke komisije za zaštitu prava ponuđača u postupcima javnih nabavki
 • Na koji način možete da zaštitite svoje nabavke
 • Kako da interpretirate konkretnu spornu situaciju i koju zakonsku odredbu da primenite
 • Steći sertifikat nemačke kompanije FORUM MEDIA

Sprovođenje zakonitog postupka i odabir najpovoljnije ponude!

 


Sadržaj

 • Najčešće greške naručilaca i ponuđača u vezi sa:
  1. Tehničkim specifikacijama
  2. Finansijskim kapacitetom
  3. Poslovnim kapacitetom
  4. Kadrovskim kapacitetom
  5. Tehničkim kapacitetom
  6. Kriterijumima za dodelu ugovora
  7. Nepotpuno utvrđenim činjeničnim stanjem
  8. Neobrazloženom stručnom ocenom ponuda
  9. Pogrešnom ocenom dostavljenih dokaza
  10. Odbijanjem ponuda zbog “formalnih” nedostataka
  11. Spornim procesnim situacijama u postupku javne nabavke i zaštite prava

IN-HOUSE edukacija

Obuku za vaše zaposlene možemo da obezbedimo samo u sedištu vaše kompanije.
>> Dobijte ponudu

Opšti uslovi

Primljena faktura mora biti izmirena najmanje tri dana pre vebinara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre vebinara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju vebinaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Međutim, drugi učesnik može da učestvuje na vebinaru. Zadržavamo pravo da otkažemo vebinar – u ovom slučaju, refundiramo kotizaciju u celosti.

Sadržaj

Najčešće greške naručilaca i ponuđača u vezi sa:

 1. Tehničkim specifikacijama
 2. Finansijskim kapacitetom
 3. Poslovnim kapacitetom
 4. Kadrovskim kapacitetom
 5. Tehničkim kapacitetom
 6. Kriterijumima za dodelu ugovora
 7. Nepotpuno utvrđenim činjeničnim stanjem
 8. Neobrazloženom stručnom ocenom ponuda
 9. Pogrešnom ocenom dostavljenih dokaza
 10. Odbijanjem ponuda zbog “formalnih” nedostataka
 11. Spornim procesnim situacijama u postupku javne nabavke i zaštite prava