Najčešće greške na portalu javnih nabavki za naručioce i izrada internog akta

Seminar

15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Gotovo sve radnje u postupku javne nabavke vrše se putem novog Portala javnih nabavkiRazlike u postupanju naručioca su značajne, te ćemo na seminaru prikazati funkcionalnosti novog Portala i način sprovođenja svih radnji u postupku iz ugla naručioca!

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

SAMO ZA NARUČIOCE: Odmah ovladajte funkcionalnostima NOVOG Portala javnih nabavki!

 

Gotovo sve radnje u postupku javne nabavke vrše se putem novog Portala javnih nabavki. Razlike u postupanju naručioca su značajne, te ćemo na seminaru prikazati funkcionalnosti novog Portala i način sprovođenja svih radnji u postupku iz ugla naručioca!

Kroz praktičan rad na portalu saznajte o:

 • Donošenju planova javnih nabavki i kako postaviti plan na portal
 • Novinama u sadržini konkursne dokumentacije i načinu dokazivanja ispunjenosti kriterijuma za izbor
 • Sačinjavanju konkursne dokumentacije na Portalu
 • Novom konceptu izmena ugovora o javnim nabavkama
 • Otvaranju i stručnoj oceni ponuda

 

Ovaj seminar kroz interaktivnost sa predavačem Vam omogućava da saznate na vreme:

 • Kako da koristite novi Portal javnih nabavki i koje su najčešće greške
 • Način sačinjavanja internog akta i uređivanje nabavki na koje se Zakon ne primenjuje
 • Koje su nove obaveze naručilaca i do kada moraju da ih ispune

KOME JE ONLINE SEMINAR NAMENJEN:

Svim predstavnicima naručioca i svima zainteresovanim za oblast javnih nabavki


Sadržaj

 • Funkcionalnosti NOVOG Portala javnih nabavki kroz praktičan rad na portalu:

  Usklađivanje plana javnih nabavki sa novim Zakonom
  Sačinjavanje konkursne dokumentacije
  Otvaranje i stručna ocena ponuda i dr.
  Interni akt naručioca prema novim propisima
  Dokazivanje kriterijuma za izbor privrednog subjekta
  Novine u zaštiti prava
  Nove mogućnosti za izmenu ugovora o javnoj nabavci
  Sprovođenje nabavki na koje se ne primenjuju
  odredbe Zakona
  Otklanjanje nedoumica u fazi sačinjavanja stručne
  ocene ponuda
  Izmene ugovora o javnoj nabavci

  Pitanja i odgovori

IN-HOUSE edukacija

Obuku za vaše zaposlene možemo da obezbedimo samo u sedištu vaše kompanije.
>> Dobijte ponudu

Opšti uslovi

Primljena faktura mora biti izmirena najmanje tri dana pre vebinara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre vebinara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju vebinaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Međutim, drugi učesnik može da učestvuje na vebinaru. Zadržavamo pravo da otkažemo vebinar – u ovom slučaju, refundiramo kotizaciju u celosti.

Sadržaj

Funkcionalnosti NOVOG Portala javnih nabavki kroz praktičan rad na portalu:

Usklađivanje plana javnih nabavki sa novim Zakonom
Sačinjavanje konkursne dokumentacije
Otvaranje i stručna ocena ponuda i dr.
Interni akt naručioca prema novim propisima
Dokazivanje kriterijuma za izbor privrednog subjekta
Novine u zaštiti prava
Nove mogućnosti za izmenu ugovora o javnoj nabavci
Sprovođenje nabavki na koje se ne primenjuju
odredbe Zakona
Otklanjanje nedoumica u fazi sačinjavanja stručne
ocene ponuda
Izmene ugovora o javnoj nabavci

Pitanja i odgovori