MSFI 16 Lizing

Seminar

7,800,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Za razliku od starog standarda (MRS 17), novi standard MSFI 16 donosi novine u smislu priznavanja imovine i obaveza u bilansu stanja, uključujući i dosadašnje ugovore koji su bili klasifikovani kao operativni lizing i vanbilansna stavka.

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Novi međunarodni standard finansijskog izveštavanja MSFI 16, stupa na snagu

1. januara 2019. godine i donosi značajne promene kod korisnika lizinga!

Za razliku od starog standarda (MRS 17), novi standard MSFI 16 donosi novine u smislu priznavanja imovine i obaveza u bilansu stanja, uključujući i dosadašnje ugovore koji su bili klasifikovani kao operativni lizing i vanbilansna stavka.

Osim toga, uvodi se jedinstveni model računovodstvenog obuhvatanja svih ugovora o lizingu, dok će se najveći uticaj promena odraziti na bilans stanja i uspeha i to u sledećem:

 • kompanije će imati veću priznatu ukupnu imovinu (što može nepovoljno da utiče na racio obrta imovine), ali biće i više zadužene („pogoršanje“ racia zaduženosti),
 • kompanije će imati veći iznos troška u prvim godinama lizinga iako je ugovoreno konstantno plaćanje tokom perioda, pa se kao rezultat može očekivati niža neto profitabilnost u istom periodu.

Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Sticanje neophodnih znanja o novom standardu MSFI 16
 • Razumevanje specifičnosti novog pristupa lizingu i ključne razlike u odnosu na dosadašnju praksu
 • Dodatna pojašnjenja svih izmena koje mogu nepovoljno uticati na finansijske izveštaje
 • Odgovore na Vaše nedoumice, nejasnoće i specifične probleme neposredno od vrsnog stručnjaka

Sadržaj

Delokrug novog standarda MSFI 16

–      Šta je lizing?

–      Opcionalni izuzeci priznavanja

–      Računovodstveno obuhvatanje lizinga  kod priomaca lizinga:

Priznavanje

Početno i naknadno merenje imovine sa pravom upotrebe i obaveze po osnovu lizinga

Računovodstveno obuhvatanja lizinga kod davaoca lizinga

Prelazak na MSFI 16

Obelodanjivanje

Predavač

Radovan Todorović

Opšti uslovi

Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.

Sadržaj

 • Uvod u vrste bankarskih kredita
  • Kratkoročni vs. Dugoročni kredit
  • Revolving vs. amortizacioni kredit
  • Sa ili bez grace perioda
  • Sa ili bez balloon-a
  • Jednake otplate ili jednaki anuiteti
 • Koji kredit je najadekvatniji za konkretno finansiranje
  • Koji rok kredita izabrati?
  • Kada ima smisla grace period
  • Kada smo konforni sa balloon repayment strukturom
  • Kada je najadekvatnije izdvojiti finansiranje iz redovnog poslovanja i formirati SPV strukturu
 • Globalna slika – adekvatna struktura finansiranja preduzeća
  • Adekvatna struktura bilansa stanja (važnost dovoljne kapitalizacije i pozitivnog neto obrtnog kapitala)
  • Otplatni kapacitet – cash flow projekcije
 • Narušena struktura bilansa / restrukturiranje
  • Kada je potrebno restrukturiranje bankarskih kredita
  • Kako primetiti problem na vreme i sprečiti stečaj
  • Kako najbolje restrukturirati plasman
 • Finansijski kovenanti
  • Značaj kovenanta za banku i za klijenta
  • Postavljanje adekvatnih kovenanta
  • Redovno praćenje ispunjenosti kovenanta