MS Project

Online seminar

15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Mesto održavanja:Online seminar - Zoom

Kvalitetno planiranje i kontrola realizacije investicionih projekata praktično je neizvodivo bez korišćenja savremenih alata koji omogućavaju brzu i pouzdanu kontrolu informacija na projektu.

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Kvalitetno planiranje i kontrola realizacije investicionih projekata praktično je neizvodivo bez korišćenja savremenih alata koji omogućavaju brzu i pouzdanu kontrolu informacija na projektu. Efikasno planiranje projekata, planiranje angažovanja radne snage, plan nabavke materijala i razrada različitih scenarija odvijanja projekata ključni su za izvođenje projekata u ugovorenim rokovima i u planiranom budžetu. Uspešnoj realizaciji projekta prethodi adekvatna priprema i planiranje svih elemenata kojima treba upravljati tokom trajanja projekta kao što su vreme realizacije projekta, troškovi, resursi i slično.

Forum media je za Vas pripremila online obuku sa ciljem savladavanja osnovnih i tehnika korišćenja programa MS Project  na planiranju i kontroli realizacije projekata. Program edukacije omogućava upoznavanje sa mogućnostima programa i načinima kako te mogućnosti primeniti na optimalan način u praksi. U obuci se povezuju osnovna teorijska znanja iz planiranja sa praktičnim mogućnostima programa


Sadržaj:

 • Opšte o programu
 • Unos  aktivnosti, tipovi aktivnosti
 • Kreiranje WBS (Work Breakdown Structure)
 • Tipovi veza između aktivnosti i kada se koja koristi
 • Povezivanje aktivnosti
 • Kritični put i vremenske rezerve
 • Definisanje resursa
 • Unos resursa
 • Pregled podataka o angažovanim resursima
 • Osnovni pogledi na projekat
 • Kalendar
 • Formatiranja gantograma, teksta, vremenske skale …
 • Tabele i filteri
 • Sortiranje i grupisanje podataka
 • Osnovi kontrole realizacije projekata
 • Pravci daljeg obučavanja korisnika

Seminar je namenjen:

 • Višem i srednjem menadžmentu, projektnim menadžerima, program menadžerima, menadžerima troškova i članovima projektnog tima

   

Predavač

dr Predrag Petronijević

dr Predrag Petronijević, docent Građevinskog fakulteta u Beogradu na Katedri za upravljanje projektima u građevinarstvu Magistrirao je 2003. godine, na Građevinskom fakultetu, sa temom: temom “Metodologija formiranja baze istorijskih podataka o tehnološkim procesima u građevinarstvu za potrebe upravljanja projektima”.
Doktorirao je 2011. godine, na Građevinskom fakultetu, sa temom: “Optimizacija izbora građevinskih mašina”. Na osnovnim, master i doktorskim studijama na Građevinskom fakultetu učestvuje u nastavi na predmetima: Menadžment i tehnologija građenja, Upravljanje projektima u građevinarstvu, Građevinska mehanizacija, Tehnologija građevinskih radova, Metode planiranja u građevinarstvu i Ekonomija građevinskih mašina.
Od 1996. godine angažovan je projektima u Srbiji i inostranstvu na različitim poslovima, uglavnom vezanim za upravljanje projektima i planiranje i kontrolu realizacije radova. Učestvovao je kao predavač u izvođenju obuke iz različitih oblasti upravljanja projektima i upotrebe programskih paketa za planiranje. Dugogodišnji je instruktor za obuku za korišćenje programa MS Project. Objavio je veći broj radova u međunarodnim i domaćim časopisima i na naučnim skupovima.

Opšti uslovi

Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.