Menadžment i administracija

Seminar

Zakon o elektronskom fakturisanju

7,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

Na koga se sve Zakon primenjuje i od kada?

Koje su razlike u odnosu na primenu u javnom i privatnom sektoru?

Kako se vrši povraćaj robe i ispravke izdatih faktura?

Kako prilagoditi poslovanje i pripremiti se za početak primene Zakona?

Online seminar možete pratiti na svom računaru ili mobilnom telefonu – na radnom mestu ili kod kuće.

Svaki polaznik online seminara dobija link za pristup sa koga se automatski pokreće prozor za praćenje online seminara, bez ikakve instalacije novih aplikacija na Vaš uređaj.

 

Teme seminara

  • Zakonska regulativa
  • Kome je namenjen Zakon i početak primene
  • Predmet Zakona
  • Izdavanje elektronskih faktura
  • Ko je informacioni posrednik i njegova uloga
  • Sistem elektronskih faktura
  • Standardi elektronskog fakturisanja
  • Elementi elektronske fakture
  • Razlike između javnog i privatnog sektora
  • Elektronsko evidentiranje obračuna PDV
  • Prihvatanje i odbijanje elektronske fakture
  • Povraćaj robe i ispravke izdatih faktura
  • Forma i način dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem
  • Čuvanje i arhiviranje
  • Odnos Zakona sa PDV
  • Postupak evidentiranja PDV-a u sistemu e-faktura
  • Odnos Zakona sa računovodstvenim propisima
  • Kaznene odredbe i inspekcijski nadzor
  • Potrebna znanja i veštine za početak primene e-fakture
  • Kako prilagoditi poslovanje za početak primene Zakona
  • Benefiti uvođenja e-faktura
  • Veza između novog modela fiskalizacije i prelaska na e-fakturisanje
  • Pitanja i odgovori

 

Uplata po profakturi mora biti izvršena najkasnije do datuma valute naznačenoj na profakturi.

U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku od sedam dana,  do dana početka seminara, učesniku se vraća iznos umanjen za 30% od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 30% od pune cene seminara, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku do pet dana do početka seminara, učesniku se vraća iznos umanjen za 50% iznosa od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo  da fakturiše 50%  od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji budu sprečeni da učestvuju na seminaru, mogu ustupiti svoju prijavu trećem licu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Organizator zadržava pravo da otkaže održavanje seminara i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali neće biti  prosleđivani trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018