Menadžment i administracija

Seminar

Veštine poslovne komunikacije i direktne prodaje na terenu

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Veštine poslovne komunikacije i direktne prodaje na terenu

 

Pozivamo Vas na interaktivan online seminar gde ćete steći praktična znanja i veštine za uspešnu poslovnu komunikaciju i direktnu prodaju na terenu.

Cilj seminara je unapređenje komunikacionih, prodajnih i prezentacionih veština radi bolje promocije proizvoda i usluga kompanije i unapređenja poslovanja.

TEME ONLINE SEMINARA:

 • Veštine poslovne komunikacije
  • Verbalna i neverbalna komunikacija
  • Prihvatanje različitosti/percepcija/tipovi ličnosti
  • Komunikacijski šumovi
  • Pravila komunikacije (telefonska komunikacija)
  • Pravila komunikacije (direktna komunikacija na terenu)
  • Značaj asertivne komunikacije
  • Asertivno reći NE
  • Reakcije na tudju ljutnju/agresiju
  • Poslovno komuniciranje i ponašanje sa klijentima

   

  Principi i pravila uspešne prezentacije (ideje, proizvoda ili usluge)

  • Tehnike kreiranja pravilne strukture sadržaja prezentacije
  • Kreiranja ključnih poruka u skladu sa postavljenim ciljevima
  • Faze u pripremi prezentacije (prikupljanje materijala, analiza publike i okolnosti, oblikovanje prezentacije…)
  • Savladavanje straha od javnog nastupa/komunikacije/prezentacije sa klijentima

   

  Direktna prodaja – Kako uspešno delovati na terenu?

  • Primeri iz prakse
  • Praktične vežbe

Cena online seminara sa zbirkom: 26.310,00 RSD + PDV (10% popusta na zbirku „Veštine komunikacije u biznisu)

*Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po profakturi mora biti izvršena najkasnije do datuma valute naznačenoj na profakturi, a u suprotnom važi puna cena seminara.U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku od pet do deset dana,  do dana početka seminara, učesniku se vraća iznos umanjen za 30% od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 30% od pune cene seminara, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku do pet  dana do početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 50% iznosa od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo  da fakturiše 50%  od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji budu sprečeni da učestvuju u seminaru, mogu ustupiti svoju prijavu trećem licu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Organizator zadržava pravo da otkaže održavanje seminara i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali neće biti  prosleđivani trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018