Menadžment i administracija

Kontrolna mapa

Veštine komunikacije u biznisu

11,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a i troškova distribucije proizvoda)

Predavač:
Količina:

Kontrolna mapa sa komunikacionim strategijama za razvijanje socijalnih veština, poboljšanje međuljudskih odnosa u radnom okruženju i povećanje produktivnosti posla!

Razvoj socijalnih veština i poboljšanje međuljudskih odnosa u radnom okruženju su u funkciji povećanja produktivnosti! Da biste uspeli da ostvarite bolje međuljudske odnose, zdravo okruženje i bolju produktivnost na poslu, potrebne su vam meta sposobnosti – emocionalne, socijalne i komunikacione veštine.

Meta sposobnosti možete da učite! Emocinalna inteligencija EQ je zaslužna za 85% poslovnog i privatnog uspeha, a IQ samo za 15 % uspeha! Dobar menadžer treba da ima razvijenu emocionalnu i socijalnu inteligenciju, asertivnost, samokontrolu, sposobnost za timski rad, potencijal za vođu!

Naša Kontrolna mapa nudi strategije za razvijanje emocionalne i socijalne inteligencije!

Jedna od najvećih grešaka menadžera je da stavljaju sve ljude u isti kalup i sa svima primenjuju iste metode rada. Iskustvo je pokazalo da to ne daje dobre rezultate, jer ljudi se razlikuju i sa svakim treba imati individualan pristup, a vešt menadžer treba da ima sposobnost da oseti i proceni svakog čoveka ponaosob, i u odnosu na to prilagodi komunikaciju.

Drugi problem u upravljanju ljudima je primena starih tradicionalnih metoda rukovođenja po principu nagrade i kazne. Taj metod takođe ne daje dobre rezultate jer smanjuje motivaciju zaposlenih i tretira zaposlene kao da su deca i ne razvija samoodgovornost

Treći problem je nerazumevanje i nerešavanje konflikata među zaposlenima, što dovodi do sve veće pojave mobinga i odlaska kvalitetnih ljudi iz preduzeća.

Komunikacione strategije Vam pomažu da lakše i brže savladate tehnike komunikacije, upravljanje konflliktima i rukovođenje timom. Primenite tehnike i lakše prebrodite konflikte u radu sa ljudima. Predupredite posledice kao što su: mobing, izgaranje zaposlenih, česta bolovanja, nezadovoljstva među zaposlenima, smanjene motivacije zaposlenih, toksični stres, loš imidž za kompaniju i samim tim povećajte produktivnost na poslu.

Konkretni primeri tehnika i šematski prikazi modela za aktivan pristup rešavanja konflikta i unapređenje komunikacije sa zaposlenima, zlatna trijada pohvaljivanja i kritikovanja u kontrolnoj mapi i na CD-u za rukovodioce, lidere, viši menadžment i zaposlene u HR službama u privatnom i javnom sektoru, svima koji rukovode timom i žele da unaprede socijalne veštine svojih zaposlenih.

Usavršite kako da:

 • komunicirate na radnom mestu
 • upravljate konfliktima
 • posredujete u sukobima
 • izbegnete manipulaciju
 • kažete NE na socijalno prihvatljiv način
 • komunicirate sa novim zaposlenima
 • date otkaz na socijalno prihvatljiv način
 • primite ili uputite kritiku
 • motivišete zaposlene
 • kontrolišete svoje emocije
 • izađete na kraj sa teškim ljudima
 • poboljšate radnu atmosferu
 • upravljate stresom u radnom okruženju
 • sprečite mobing
 • povećate produktivnost

 

Stilovi komunikacije u radnom okruženju

 • Agresivna komunikacija
 • Pasivna komunikacija
 • Pasivno agresivna komunikacija
 • Asertivna komunikacija
 • Kako da postanete asertivni?
 • Sklapanje dogovora sa zaposlenima?
 • Neverbalna komunikacija

Upravljanje emocijama

 • Emocionalna I socijalna inteligencija
 • Razumevanje svojih emocija
 • Razumevanje tuđih emocija
 • Uspostavljanje saradnje
 • Tehnike kontole emocija
 • Samomotivacija
 • Samoodgovornost

Veštine kritikovanja

 • Principi kritikovanja
 • Kako uputiti kritiku
 • Kako primiti kritiku

Pohvaljivanje

 • Kako da iskažete pohvalu
 • Kako da primite pohvalu

Upravljanje konfliktima

 • Kakve vrste konflikta postoje?
 • Kako razrešiti konflikt u poslovnom okruženju?
 • Kako ulaziti u konstruktivne konflikte?

Kako se odbraniti od manipulacije?

 • Kako reći NE!
 • Tehnike odbrane od manipulacije?

Medijacija u rešavanju sukoba

 • Šta je medijacija?
 • Zadaci medijatora
 • Faze posredovanja
 • Saveti za uspešno pregovaranje

Prilozi na CD-u:

 1. Šematski prikaz modela krizne emocionalne reakcije za kontrolu emocija
 2. Asertivna prava
 3. Asertivna uverenja
 4. 4. Zlatna trijada pohvaljivanja i kritikovanja
 5. Uobičajne prepreke i aktivan pristup rešavanja konflikta
 6. Odgovori na manipulativne poruke
 7. Primeri uspešnog rešavanja konflikata

Poseban poklon na CD-u: Audio CD hipnoterapijska seansa za asertivnost i samopoštovanje

Nakon prijema popunjene narudžbenice, poslaćemo Vam proizvod i fakturu

Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima. Vaše podatke po Vašem zahtevu možemo promeniti ili izbrisati.

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:  Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018