Menadžment i administracija

Seminar

Upravljanje rizicima u poslovanju

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

Svaka uspešna kompanija ostvaruje svoje poslovne ciljeve

zahvaljujući adekvatnom upravljanju rizicima

 

Kompanije se u svom poslovanju neprestano suočavaju sa rizicima koji dolaze iz dinamičnog ekonomskog i tržišnog okruženja. Takvi uslovi poslovanja nameću potrebu za neprestanim preispitivanjem adekvatnosti i efikasnosti unutrašnjih kontrolnih mehanizama koji se uspostavljaju u kompanijama u cilju identifikacije, eliminisanja ili ublažavanja događaja koji nepovoljno utiču na poslovanje.

 • Koja je razlika između korporativnog upravljanja i preduzetničkog upravljanja u kompanijama?
 • Misija, vizija, ciljevi kompanije – ukras na kompanijskoj web stranici ili nešto važnije?
 • Šta su rizici u poslovnom svetu, kako se uočavaju i kako se branimo od njih?
 • Kako sistem internih kontrola pomaže u ostvarivanju poslovnih ciljeva?
 • Koja je uloga interne revizije u  procesu kontrole poslovanja kompanije?
 • Kako se u praksi postiže da rukovođenje organizacijom, upravljanje rizicima, sistem internih kontrola i usklađenost sa zakonskim propisima, funkcioniše kao jedan integrisan sistem?

Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Razumevanje procesa identifikovanja, dokumentovanja i upravljanja rizicima u kompanijama
 • Upoznavanje sa najboljom poslovnom praksom iz ove oblasti
 • Odgovore na Vaša pitanja i nedoumice u interaktivnoj diskusiji sa predavačem

TEME SEMINARA:

 • Postupak utvrđivanja poslovnih ciljeva kompanije
 • Dokumentovanje poslovnih procesa u kompaniji
 • Procena rizika na nivou poslovnih procesa
 • Identifikovanje i dokumentovanje kontrolnih aktivnosti
 • COSO komponente internih kontrola
 • Pregled sistema internih kontrola koje obavljaju rukovodioci
 • Postupci interne revizije
 • Izrada Izveštaja o upravljanju rizicima i akcionih planova za sproveđenje korektivnih mera
 • Kako se u praksi postiže da rukovođenje organizacijom, upravljanje rizicima, sistem internih kontrola i usklađenost sa zakonskim propisima, funkcioniše kao jedan integrisan sistem

 

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Višim i srednjim rukovodiocima u kompanijama, zaposlenima u službama finansija, računovodstva, kontrole kvaliteta, unapređenja organizacije, internoj reviziji, kao i svima drugima koji se bave temama korporativnog upravljanja, upravljanja rizicima, finansijama, revizijom.

Envoy Conference Centar

Gospodar Jevremova 47, Beograd 11000


Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018