Menadžment i administracija

Intenzivna obuka

Upravljanje finansijama

85,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Datum: 28, 29. i 30.10.2021.
Mesto održavanja: Grand Hotel Tornik, Zlatibor
Predavač:
Količina:

Specijalista za prodaju i prodajni kontroling

Šta možete da očekujete na obuci?

 

 • Smernice u vezi sa vođenjem prodajnih timova, efikasnog i efektivog rada sa klijentima, proizvodima/uslugama, zaposlenima
 • Prenošenje praktičnih iskustava u implementaciji najboljih sales modela u Srbiji i regionu
 • Case study, vođenje prodaje u virtuelnom B2B preduzeću pomoću online simulacije Coin&Fund
 • Hibridna Edukacija kroz edukaciju I interaktivne offline radionice, video lekcije materijale i iu;učenje pomoću svaremenih onlaine alata-virtualna kompanija

 

RADIONICA – Prodaja i prodajni kontroling

Prodaja i prodajni kontroling-dve strane iste medalje:

 

 • – Analitika i komunikacija, priprema i realizacija;
 • – Racio i soft veštine su na prvi pogled suprostavljene, međutim predstavljaju neodvojivu celinu;
 • – Zašto je važno baviti se prodajom kontinuirano?

Zašto je važno baviti se prodajom kontinuirano?

 

 • – Uspešna prodaja je rezultat kontinuiteta, ne trenutne aktivnosti;
 • – Kroz strukturano vođenja prodaje upoznaćete se sa značajem pitanja (koji je naš sledeći korak, kako grupisati aktivnosti sa strateškog stanovišta, s krivom kao podrškom kontinuitetu).

RADIONICA – Alati i modeli za uspešno vođenje prodaje

Zašto je važno planirati-prevođenje aktivnosti u brojeve?

 

 • Planiranje prodaje nije izolovano od ostatka poslovnog planiranja i sagledavamo plan kroz:
 • – DVE DIMENZIJE – kvalitativno i kvantitativno
 • – TRI NIVOA – strateški, implementacija i realizacija
 • – DVE VRSTE UPOTREBE – interno i eksterno

 

Alati i modeli za uspešno vođenje podaje (Plan prodaje, Izveštaji, KPI merenja, PL-proffit and Loss, MRA, MBO)

 

 • – Plan prodaje, izveštaji;
 • – KPI merenja, PL-proffit and Loss, MRA;
 • – MBO-su pojedinačni alati koji podržavaju struktuirano vodjenje prodaje ali kao set alata daju pune benefite. Upoznaćete se sa osnovnim modelima i modelima razvijenim u praksi.

Video lekcija + diskusija

imaćete priliku da kroz video lekcije čujete glavne poruke i savete predavača sa internacionalne online konferencije Prodaja i Prodajni kontroling na teme:

 

 • – interaktivna povezanost prodaje i kontrolinga;
 • – covid-19 kao crni labud;
 • – uticaj deviznog kursa na rezultate u ino trgovini;
 • – relevantnost tačnih podataka u prodaji, segmentaciji; digitalizaciji u prodaji; i
 • – upravljanju promenama.

 

Case study-Prodaja i prodajni kontroling u virtuelnom preduzeću-Coin&Fund

 

Prodaja i prodajni kontroling u virtualnom preduzeću-Coin&Fund, putem online virtualnog preduzeća u simulaciji Coin&Fund moći ćete da testirate sve alate koje ste usvojili tokom ove obuke.

 

Takođe, imaćete priliku da nastavite sa korišćenjem simulacije narednih mesec dana.

PRAKTIČNA ISKUSTVA (business cases) – Biljana Lazarević, senior konsultant u konsultantskoj kući Casa Forte i Milana Ceković, međunarodno sertifikovani CSP sertifikacione kuće Scrum Alliance

Priče iz prakse uspešnih – najbolja praksa i najzanimljiviji slučajevi iz prakse naših predavača

DODATNI MATERIJAL – Kontrolna mapa “Veštine komunikacije u biznisu”

Sadržaj kontrolne mape:

 

 • – Stilovi komunikacije u radnom okruženju;
 • – Upravljanje emocijama;
 • – Veštine kritikovanja;
 • – Pohvaljivanje;
 • – Upravljanje konfliktima;
 • – Kako se odbraniti od manipulacije?
 • – Medijacija u rešavanju sukoba.

Prilozi:

 

 • – Šematski prikaz modela krizne emocionalne reakcije za kontrolu emocija;
 • – Asertivna prava;
 • – Asertivna uverenja;
 • – Zlatna trijada pohvaljivanja i kritikovanja;
 • – Uobičajne prepreke i aktivan pristup rešavanja konflikta.

 

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene obuke!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:  Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018