Tehnika

Seminar

Upravljanje cenama

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Interaktivni seminar 26.06.2018.
u hotelu Heritage****

UPRAVLJANJE CENAMA
– radionica za Price management –

 

Želite strategijski upravljati cenom svog proizvoda ili usluge? Kako da alocirate indirektne troškove? Poznato Vam je da ukoliko je kalkulacija cene potcenjena, to donosi smanjenje dobiti preduzeća, a ukoliko je precenjena umanjuje preduzeću šansu da se dobro pozicionira na tržištu? Povežite uticaj kalkulacija prodajne cene sa marketing miksom 6P-Price (cena), Product (proizvod), Promotion (promocija), Place (distribucija), Process (Procesi), People (Ljudi). Ne zaboravite, prodajna cena je jedini element koji stvara prihode, svi ostali elementi prave rashode! 

Tačnost cene koštanja znači i tačno vrednovanje zaliha i imovine preduzeća.
Postignite ciljani poslovni rezultat stvaranjem dobre osnove za donošenje odluka o:

 • visini prodajne cene proizvoda
 • stepenu potencijalnih popusta
 • optimalnoj dužini serija
 • miksu proizvoda u asortimanu

Na seminaru saznajte i najčešće probleme u praksi definisanja cena i vezu sa upravljanjem asortimanom. Na primerima iz prakse provežbajte metode formiranja prodajne cene zajedno sa našim predavačem.

 

Na seminaru ćete usavršiti:

 • Metode za formiranje cene koštanja
 • Metode za formiranje prodajne cene: metode zasnovane na troškovima, zasnovane na tražnji i zasnovane na konkurenciji
 • Razumevanje veze izmedju cene koštanja (proizvodne i nabavne cene) i prodajne cene i njihovog uticaja na finansijski rezultat poslovanja
 • Održavanje cene na optimalnom nivou uz kvalitetnije učešće u definisanju cena u Vašoj kompaniji
 • I razmeniti iskustva sa kolegama iz struke i dobiti sertifikat koji izdaje kompanija Forum Media

Teme seminara:

 1. Upravljanje cenom-pojmovno određenje i značaj
 2. Metode određivanja cene koštanja
  • Alociranje indirektnih troškova
   • Ključevi
   • Mark up %
   • ABC metode ili Activity based costing
  • Odloženi obračun troškova
  • Target costing
  • Kaizen costing
 3. Metode formiranja prodajne cene su:
  • Formiranje cena zasnovano na troškovima
  • Formiranje cena zasnovano na tražnji
  • Formiranje cena zasnovano na konkurenciji
 4. Price management u praksi i veza sa Upravljanjem asortimanom
Falkensteiner Hotel Belgrade

Bulevar Mihajla Pupina 10k, Beograd 11000


Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku Priručnika “Obaveze i odgovornosti direktora”.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Osnovna kotizacija obuhvata: predavanja, materijal sa predavanja, sertifikat o pohađanju seminara i posluženje.
Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije drugačije ugovoreno. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018