Menadžment i administracija

Intenzivne obuke

Stručnjak za franšizno poslovanje

77,310.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a i troškova distribucije proizvoda)

Predavač:

NOVO: interaktivna radionica: Franšiza – stepenice do uspeha, od A do Š
Namenjeno: privrednim društvima koja su zainteresovana za siguran rast i razvoj svog poslovanja, privrednim društvima koja su zainteresovana za nova ulaganja i/ ili za započinjanje poslovanja, privrednim društvima koja žele da promene postojeću delatnost i privrednim društvima – potencijalnim kupcima franšize

Uložili ste puno energije da svoj brend podignete na sadašnji nivo, postali ste svesni da on ima potencijal da dalje jača i razvija se, da se širi, ali  u ovom trenutku nemate potrebne resurse, i pod ovim ne mislimo samo na finansijska sredstva, već i na Vaše na vreme i ljudske resurse. Da li ste razmišljali da svoj biznis razvijate  kroz mrežu franšiza i tako smanjite potrebne resurse i rizike koji prate izlazak na nova tržista? Razvojem kompanije kroz franšizni koncept Vaši proizvodi i /ili usluge postaju u isto vreme dostupni većem broju ljudi, brend raste, prihodi rastu, a troškovi poslovanja kompanije se ne povećavaju.

Ukoliko ste neko ko prepoznaje prilike i mogućnosti, ova intenzivna obuka je pravo mesto za Vas.

Na obuci ćete saznati:

 • Kako zlatni poslovni standard iz SAD, rastući poslovni trend u EU, uspešno primeniti u Srbiji i regionu
 • Kako da Vaš brend postane prepoznatljiviji i prisutniji na široj teritoriji, profit poraste, a potrošnja Vaših resursa ostane ista
 • Kako povećati brand awareness, a samim tim i ukupnu vrednost Vašeg brenda
 • Kako napraviti franšizni model poslovanja i šta čini uspešan franšizni koncept
 • Dobićete smernice za pravljenje kvalitetnog franšiznog ugovora koji štiti interese i davaoca i primaoca franšize
 • Saznaćete, na konkretnim primerima, kako ove stvari funkcionišu u praksi u Srbiji, šta su prednosti, a šta mane koje možete izbeći
 • I na kraju, kako i koje marketinške alate možete koristiti u cilju promovisanja Vaše franšize

 

Program je sastavljen od pet modula:

 • 3 CELODNEVNE RADIONICE koje će biti održane 20.11, 26.11. i 29.11.2018. u prijatnom ambijentu hotela Heritage, Mije Kovačevića 7, Beograd, na kojima ćete kroz predavanja, praktične savete, primere i diskusiju doći do izuzetno korisnih rešenja za unapređivanje rezultata poslovanja kroz franšizni model;
 • 2 STUDIJSKA MATERIJALA:Zbirka Rizik i odgovornost kod trgovinskih ugovora“ – prečišćeni trgovinski ugovori sa pratećim CD-om koji sadrži: oprobane modele, precizne smernice i stručna uputstva za sačinjavanje ugovora i e-mail seminar „Poslovni Excel“.

NAPOMENA: svoju zbirku dobijate na prvoj radionici, a studijski materijal u formi e-mail seminara se šalje na Vašu e-mail adresu, ostaje u Vašem trajnom vlasništvu, a možete ga koristiti sa sopstvenog računara u vreme i sa mesta koje Vama odgovara!

 • DODATNA PODRŠKA – u okviru 10 dana od završetka usavršavanja, putem e-maila postavite pitanje predavaču i u najkraćem roku dobićete odgovor

 

Šta ćete naučiti na ovim radionicama?

 • Kako da svoj poslovni model samostalno pretvorite u uspešan franšizni model
 • Razumećete kompletan proces kreiranja franšiznog modela i sve elemente koji ga čine
 • Bez obzira što važi za najsigurniji poslovni model, naučićete da prepoznate i izbegnete zamke koje on nosi
 • Dobićete smernice za pripremu kvalitetnog i kompletnog franšiznog ugovora koji štiti i davaoca i primaoca franšize
 • Na konkretnim primerima iz prakse, naučićete šta su prednosti koje možete odmah implementirati u svoje poslovanje
 • Kako da izaberete adekvatne primaoce franšize
 • Koji je najsigurniji način da svoje poslovanje proširite van granica Srbije
 • Dobićete Sertifikat STRUČNJAK ZA FRANŠIZNO POSLOVANJE na engleskom i srpskom jeziku

1. Modul: RADIONICA – teorijski deo, upoznavanje polaznika sa elementima franšiznog poslovanja, šta su okosnice dobrog franšiznog sistema, poznate franšize, prednosti i mane ovakvog poslovanja, primeri iz okruženja; Samostalna priprema franšiznog modela sopstvenog biznisa (18.06.2019, 10-15h)

 • šta je franšizing
 • prednosti i nedostaci franšizinga
 • koje su delatnosti najpovoljnije za širenje franšizinga i da li je Vaš biznis pogodan za širenje kroz franšizu i kako da ga prilagodite
 • glavne karakteristike franšizinga
 • lokalne / regionalne strategije za širenje franšize
 • interaktivan pristup, vreme za pitanja i komentare predviđeno nakon svake od tema
 • zadatak: napraviti franšizni model sopstvenog biznisa za sledeću radionicu

2. Modul: STUDIJSKI MATERIJAL – Zbirka Rizik i odgovornost kod trgovinskih ugovora sa obrascima i primerima trgovinskih ugovora na CD-u (Zbirku sledećeg sadržaja dobijate na prvoj radionici 18.06.2019)

 • Pojam ugovora u privredi (opšti uslovi za zaključenje ugovora u privredi i specifičnosti ugovora u privredi)
 • Pojam i vrste rizika (kod specifičnih vrstа trgovinskih ugovora)
 • Pojam i vrste odgovornosti (sistemi odgovornosti, pretpostavka odgovornosti dužnika i oslobađanje odgovornosti)
 • Pojam trgovinskih ugovora i osnovna načela (pojačana pažnja, pregovori, opšta ponuda, poziv na ponudu itd.)
 • Pojam i vrste odgovornosti trgovinskih ugovora (ugovor o prodaji, Ugovor o privrednim uslugama, Ugovor o građenju itd.)

3. Modul: RADIONICA – Analiza urađenih zadataka – franšizni biznis model (zadatak sa prve radionice); Ukoliko nema dobrovoljaca, analiza franšiznog koncepta dve poznate firme iz Srbije (21.06.2019, 10-15h)

 • kako odrediti cenu svoje franšize i elementi koje je potrebno uključiti u kalkulaciju konačne cene
 • kako doći do kupaca franšize, kome je i kako ponuditi, kako napraviti dobar izbor među kandidatima
 • posećivanje franšiznih sajmova, specijalizovanih sajtova i edukacije u franšiznoj oblasti…
 • zamke franšiznog poslovanja, kako ih prepoznati i izbeći
 • krizni menadžment ukoliko dođe do problema u poslovanju i odnosu davaoca i primaoca franšize

4. Modul: STUDIJSKI MATERIJAL – Poslovni Excel

 • Uređivanje prikaza ćelija – kreiranje, brisanje, sakrivanje, grupisanje redova i kolona
 • Štampanje tabela i definisanje oblasti za štampu
 • Višestruko kopiranje ćelija prema unapred definisanim nizovima podataka
 • Formule – linija formula, operatori (aritmetički, poređenja, za povezivanje teksta)
 • Funkcije – matematičke (SUM, SUMIF, ROUND), logičke (AND, OR, IF), za datum i vreme (NOW, TODAY), statističke (MIN, MAX AVG, COUNT, COUNTIF), za rad sa tekstom (CONCATENATE, UPPER, LOWER), VLOOKUP funkcija itd.

5. Modul: RADIONICA – Evaluacija naučenog, pravni aspekt franšiznog poslovanja i franšizni ugovori; Radionica sa gostujućim predavačem – advokatom specijalizovanim za oblast franšiznog poslovanja (27.06.2019, 10-15h)

 • pravni aspekt franšiznog poslovanja u Srbiji (s obzirom na to da zakon i podzakonski propisi o franšizingu u Srbiji još uvek ne postoje, koji se propisi primenjuju)
 • specifičnosti franšiznog ugovora
 • šta je i kako napisati franšizni priručnik
 • šta jedna kompletna franšiza treba da sadrži
 • kako “lansirati” franšizu van granica Srbije

ZAKLJUČAK I KRAJ OBUKE: Provera znanja i primanje sertifikata za STRUČNJAKA ZA FRANŠIZNO POSLOVANJE

 • Test za proveru znanja dobijate na mejl adresu 04.07.2019. Potrebno je da nam test sa svojim odgovorima mejlom, faksom ili poštom dostavite najkasnije do 15.07.2019.
 • 22.07.2019. slanje sertifikata na srpskom i engleskom jeziku putem direktne pošte.

 

PROGRAM JE NAMENJEN

Direktorima, vlasnicima: privrednih društava koja su zainteresovana za siguran rast i razvoj svog poslovanja, privrednih društava koja su zainteresovana za nova ulaganja i/ ili za započinjanje poslovanja, privrednih društava koja žele da promene postojeću delatnost, direktorima i vlasnicima privrednih društava – potencijalnim kupcima franšize i top menadžmentu

NAČIN SPROVOĐENJA PROGRAMA INTENZIVNE EDUKACIJE I VAŠ BENEFIT

 • Sastanci će biti održani u vidu tri intenzivne interaktivne radionice, uz otvorenu diskusiju u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 5 sati (10:00 – 15:00). Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – nova rešenja.
 • Pomoću pitanja, odgovora i dodatnih objašnjenja na radionicama Vaše znanje će se kristalizovati.
 • Kao praktičan studijski materijal dobijate e-mail seminar i zbirku: „Rizik i odgovornost kod trgovinskih ugovora“ sa obrascima i primerima trgovinskih ugovora na CD-u, i e-mail seminar „Poslovni Excel“, koji će na Vašu e-mail adresu biti poslat u PDF formatu, a možete ga koristiti kada god Vama odgovara.
 • Načini sprovođenja programa i ilustrovanje primerima na radionicama biće prilagođeni strukturi i potrebama učesnika.
 • Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačima i jedinstvenu priliku za neprocenjivu razmenu iskustava i umrežavanje sa kolegama, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
 • Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalno savetovanje stručnjaka u obliku komentara na predložena rešenja za implementciju franšiznog modela u svojoj organizaciji.
 • Imate mogućnost da u okviru 10 dana nakon završenih radionica putem mejla postavite pitanje predavaču.
 • Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja. Test sa odgovorima nam vraćate faksom, elektronskom ili redovnom poštom najkasnije do 15.07.2019.
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.
Heritage Hotel

Mije Kovačevića 7,
Beograd 11000


Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene obuke!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 5 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018