Menadžment i administracija

Intenzivna obuka

Stručnjak za Facility menadžment

85,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Forum Media u saradnji sa timom stručnjaka iz kompanije STRABAG organizuje
posebno pripremljenu intenzivnu obuku namenjenu facility menadžerima i
licima zaduženim za upravljanje objektima i njihovo održavanje!

 

Proširite svoja znanja i veštine kroz iskustva iz prakse uz dobijanje sertifikata za odslušanu obuku
u vezi sa facility menadžmentom od teorije do prakse

 

Pripremili smo poseban program praktične obuke za facility, property i projekt menadžere, rukovodioce tehničkih službi, kao i druga lica koja učestvuju u upravljanju objektima i njihovom održavanju! Intenzivnu interaktivnu obuku održaće tim stručnjaka sa višegodišnjim iskustvom u oblasti facility menadžmenta kroz sledeće teme:

 • Kakva je veza facility, asset i property menadžmenta i koji su njihovi ključni aspekti
 • Koji su aktuelni trendovi u facility menadžmentu u svetu i kod nas
 • Koje sve standarde je važno primeniti u facility menadžmentu
 • Kako upravljati troškovima održavanja objekta
 • Šta je sve neophodno za kvalitetno obavljanje funkcije facility menadžera
 • Na šta treba da obratite posebnu pažnju u vezi sa tenderima i zahtevima klijenata
 • Koje sve vrste ugovora postoje u ovoj oblasti
 • Kako organizovati saradnju kroz outsourcing
 • Koji su neophodni facility menadžment alati
 • Kako voditi pravni registar održavanja
 • Kako organizovati procedure, radne naloge, kontrolne liste, izveštavanje i reklamacije klijenata
 • Kako optimizovati operativne troškove (upravljanje energijom) i održavati instalacije
 • Koji su benefiti preventivnog održavanja naspram korektivnog

 

Program je sastavljen od četiri modula:

 • 3 CELODNEVNE RADIONICE na kojima ćete kroz predavanja, praktične savete, primere i diskusiju doći do izuzetno korisnih rešenja za unapređivanje funkcija facility menadžmenta u Vašoj kompaniji;
 • 1 STUDIJSKI MATERIJAL: Priručnik „Bezbednost i zdravlje na radu u praksi“ + PORTAL sa gotovim modelima dokumenata u Word formatu + ON-LINE verzija priručnika, sa konkretnim smernicama kako da sprovedete mere BZR u svom objektu.

 

Šta Vam omogućava pohađanje ovog programa?

 • Naprednija znanja o implementaciji facility menadžmenta;
 • Konsultacije sa stručnjacima na radionicama u pogledu specifičnih situacija koje imate u svojoj kompaniji;
 • Konkretne odgovore na detaljna i specifična pitanja – možete ih poslati pre početka obuke, ali i postavljati na radionicama;
 • Sertifikat o pohađanju programa intenzivne obuke za Stručnjaka za facility menadžment – upravljanje objektima i njihovo održavanje na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje kompanija Forum Media, sa navedenim temama u okviru programa obuke;
 • Upoznavanje sa kolegama iz struke, interaktivnu diskusiju, primere dobre prakse i razmenu iskustava.
Program intenzivne obuke za sticanje sertifikata
STRUČNJAK ZA FACILITY MENADŽMENT
– UPRAVLJANJE OBJEKTIMA I NJIHOVO ODRŽAVANJE –

 

1. Modul: RADIONICA – OSNOVE FACILITY MENADŽMENTA 11.12.2019, 10-15h
 • Definicije Facility Management-a
 • Facility – Asset Management – Property Management
 • Facility Management u praksi u svetu i kod nas
 • Standardi koji se primenjuju u Facility Management-u
 • Facility Management usluge
 • Facility Management Consulting
 • Troškovi održavanja objekta / Property Management
 • Profil Facility Manager-a
 • Tenderi i zahtevi klijenata
 • Diskusija, primeri dobre prakse i razmena iskustava, odgovori na pitanja
2. Modul: RADIONICA – FM ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE 12.12.2019, 10-15h
 • Vrste ugovora – primer SLA ugovora
 • obim posla, ključni pokazatelji učinka
 • Organizacioni modeli iz prakse
 • Outsourcing
 • Implementacija Facility Management-a
 • Facility Management alati
 • Pravni registar održavanja
 • Procedure, radni nalozi, kontrolne liste, izveštavanje i reklamacije klijenata
 • Diskusija, primeri dobre prakse i razmena iskustava, odgovori na pitanja
3. Modul: RADIONICA – OPTIMIZACIJA TROŠKOVA ODRŽAVANJA 13.12.2019, 10-15h
 • Optimizacija operativnih troškova (upravljanje energijom)
 • Održavanje instalacija i njihov životni vek
 • Primer iz prakse – benefiti preventivnog održavanja naspram korektivnog
 • Diskusija, primeri dobre prakse i razmena iskustava, odgovori na pitanja
4. Modul: STUDIJSKI MATERIJAL – priručnik Bezbednost i zdravlje na radu dobijate na prvoj radionici 11.12.2019.

SADRŽAJ PRIRUČNIKA:

 • Obaveze i odgovornosti poslodavaca i prava i obaveze zaposlenih
 • Organizovanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
 • Evidencija, saradnja i izveštavanje
 • Stručni ispit i uslovi za obavljanje poslova BZR
 • Opšta akta poslodavca
 • Podzakonska akta
 • Inspekcijski nadzor
 • Povrede na radu i profesionalna oboljenja
 • Procena rizika


SADRŽAJ PORTALA: Modeli dokumenata: Akt o proceni rizika, Metoda Kinney, Primer primene metode AUVA za procenu rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, Pravilnik o BZR, Pravilnik o radu, Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova, Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći u slučaju nezgode na radu, Ugovor o radu, Odluka o određivanju lica za poslove BZR, Odluka o zabrani pušenja u poslovnim prostorijama, Odluka o određivanju odgovornog lica za kontrolu zabrane pušenja, Sporazum o saradnji iz oblasti BZR, Obaveštenje o zabrani zlostavljanja na radu; 2. Evidencije; 3. Dokumentacija u vezi sa povredama na radu; 4. Obrasci prijava; 5. Zakoni i podzakonski akti

ZAKLJUČAK I KRAJ OBUKE: Provera znanja i primanje sertifikata za

STRUČNJAKA ZA FACILITY MENADŽMENT – UPRAVLJANJE OBJEKTIMA I NJIHOVO ODRŽAVANJE

 • Test za proveru znanja dobijate na mejl adresu 16.12.2019. Potrebno je da nam test sa svojim odgovorima mejlom ili poštom dostavite najkasnije do 23.12.2019.
 • 24.12.2019. slanje sertifikata Stručnjak za facility menadžment – upravljanje objektima i njihovo održavanje na srpskom i engleskom jeziku putem direktne pošte.

NAČIN SPROVOĐENJA PROGRAMA INTENZIVNE EDUKACIJE I VAŠ BENEFIT

 • Obuka će biti održana u vidu tri intenzivne interaktivne radionice, uz otvorenu diskusiju u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 5 sati (10:00 – 15:00). Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – nova rešenja.
 • Pomoću pitanja, odgovora i dodatnih objašnjenja na radionicama Vaše znanje će se kristalizovati.
 • Kao praktičan radni materijal dobijate i poslovno izdanje priručnika »Bezbednost i zdravlje na radu u praksi« u štampanoj i digitalnoj formi koju možete koristiti sa svog mobilnog telefona, desktop ili laptop računara.
 • Načini sprovođenja programa i ilustrovanje primerima na radionicama biće prilagođeno strukturi i potrebama učesnika.
 • Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačima i jedinstvenu priliku za neprocenjivu razmenu iskustava i povezivanja sa kolegama iz struke, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
 • Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalne smernice stručnjaka u obliku komentara na predložena rešenja upravljanja objektima.
 • Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja. Test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom.
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.

 

PROGRAM JE NAMENJEN
Facility, property i projekt menadžere, rukovodioce tehničkih službi, kao i druga lica koja učestvuju u upravljanju objektima i njihovom održavanju.

Holiday Inn Express Belgrade – City

Ruzveltova 23, Beograd 11000


U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 5 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Korisnicima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U tom slučaju se obustavlja dostup digitalnoj formi priručnika. U slučaju da se korisnik Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018