Menadžment i administracija

Intenzivna obuka

Specijalista za rešavanje reklamacija i prigovora potrošača

44,000.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Jedinstvena dvodnevna radionica sa advokatom iz Advokatske kancelarije Živković Samardžić i
višim savetnikom u oblasti tržišnog nadzora

 

Ukoliko se bavite prodajnom delatnošću sigurno ste se mnogo puta našli u neprijatnoj situaciji sa potrošačem koji nije u pravu ili čak sa onim čija je reklamacija opravdana ali traži momentalni povrat novca ili momentalnu zamenu robe. Da li ste uvek sigurni u korake koje preduzimate nakon reklamacije?

Kako postupate u situaciji kad potrošač izgubi račun i nema nikakav dokaz da je roba/usluga kupljena kod Vas? Šta se dešava kad Vas potrošač prijavi organizaciji za zaštitu potrošača, inspekciji ili Vas tuži, kakav je dalji postupak? Znate li ko je nadležan i kako se vrši nadzor nad Vašim poslovanjem i koje sve sankcije mogu biti izrečene?

Kako biste dobili adekvatne odgovor na navedene nedoumice i u skladu sa potrebama naših klijenata organizujemo dvodnevnu radionicu, gde će ova tema biti obrađena sa dva aspekta: od strane advokata trgovinskih lanaca iz Advokatske kancelarije Živković Samardžić i višeg savetnika u oblasti tržišnog nadzora.

Neke od tema koje ćemo obrađivati na obuci su:

 • Obaveze privrednih subjekata
 • Aktivnosti i mere tržišnog nadzora
 • Praktična razlika u pogledu odgovornosti prodavaca za nesaobraznost robe i odgovornosti iz garancije;
 • Koja su prava i obaveze prodavaca pri oglašavanju robe, a u kontekstu zaštite prava potrošača;
 • Koje su specifičnosti u pogledu položaja prodavaca kod “online” prodaje robe;
 • Kakva je relevantna sudska praksa u potrošačkim sporovima.

 

Program obuke je sastavljen od:

 • 2 CELODNEVNE RADIONICE koje će biti održane 25.10. i 29.10.2019. u prijatnom ambijentu Hotela Moskva, Terazije 20, Beograd.
 1. Radionica: Položaj trgovaca u postupcima za ostvarivanje zaštite prava potrošača
 2. Radionica: Slobodan protok robe bez nepotrebnih opterećenja za privredu i mehanizmi za vršenje tržišnog nadzora
 • 1 STUDIJSKI MATERIJAL: Zbirka „Rizik i odgovornost kod trgovinskih ugovora“ – prečišćeni trgovinski ugovori sa pratećim CD-om koji sadrži: oprobane modele, precizne smernice i stručna uputstva za sačinjavanje ugovora.

Ova obuka Vam omogućava:

 • pojašnjenja zakonskih definicija važnih pojmova u prodaji robe/pružanju usluga
 • razjašnjenja najčešćih pitanja u vezi sa odgovornošću prodavca/pružaoca usluge za kvalitet robe ili usluge
 • da razumete pod kojim uslovima kupac može da vrati robu bez nedostataka
 • da saznate kako da organizujete obradu reklamacija
 • da naučite kako da se postavite u inspekcijskom postupku
 • da razumete mehanizme i način vršenja tržišnog nadzora
 • direktne odgovore na Vaša pitanja
Intenzivna dvodnevna radionica

SPECIJALISTA ZA REŠAVANJE REKLAMACIJA I PRIGOVORA POTROŠAČA

Lokacija: Envoy Conference centar, Gospodar Jevremova 47, Beograd

 

1. RADIONICA: Položaj trgovaca u postupcima za ostvarivanje zaštite prava potrošača; PREDAVAČ: Sava Pavlović (25.10.2019. od 10 do 15 h)
 • Relevantni pravni okvir koji uređuje položaj i prava trgovaca u vezi sa ostvarivanjem prava potrošača;
 • Mehanizmi za ostvarivanje prava potrošača i kakva je uloga trgovaca s tim u vezi;
 • Praktična razlika u pogledu odgovornosti prodavaca za nesaobraznost robe i odgovornosti iz garancije;
 • Prava i obaveze prodavaca pri oglašavanju robe, a u kontekstu zaštite prava potrošača;
 • Specifičnosti u pogledu položaja prodavaca kod “online” prodaje robe;
 • Relevantna sudska praksa u potrošačkim sporovima.
STUDIJSKI MATERIJAL – Zbirka Rizik i odgovornost kod trgovinskih ugovora sa obrascima i primerima  trgovinskih ugovora na CD-u  (Zbirku sledećeg sadržaja dobijate na prvoj radionici 25.10.2019.)
 • Pojam ugovora u privredi (kod specifičnih vrsti trgovinskih ugovora, sistemi odgovornosti, pretpostavka odgovornosti dužnika, oslobađanje odgovornosti u specifičnim trgovinskim ugovorima)
 • Pojam i vrste rizika kod specifičnih vrstа trgovinskih ugovora
 • Pojam i vrste odgovornosti u trgovinskim ugovorima (odgovornost iz ugovora o privredi i sistemi odgovornosti, pretpostavka odgovornosti dužnika, odgovornost kod pojedinih trgovinskih ugovora: ugovora o prodaji, ugovora o privrednim uslugama, ugovora o građenju, ugovora o prevozu, ugovora sa inostranim elementom, oslobađanje odgovornosti u specifičnim trgovinskim ugovorima)
 • Pojam trgovinskih ugovora i osnovna načela (pojačana pažnja, pregovori, opšta ponuda, poziv na ponudu itd.)
 • Pojam i vrste odgovornosti trgovinskih ugovora (ugovor o prodaji, ugovor o privrednim uslugama, ugovor o građenju itd.)

OBRASCI I PRIMERI TRGOVINSKIH UGOVORA NA CD-U:

 • Ugovor o kupoprodaji
 • ugovor o međunarodnoj kupoprodaji
 • ugovor o trgovinskom zastupanju
 • ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji
 • ugovor o posredovanju
 • ugovor o konsignaciji,
 • ugovor o otpremanju (špediciji)
 • ugovor o kontroli robe
 • ugovor o organizovanju putovanja,
 • ugovor o osiguranju lica i stvari
 • ugovor o osiguranju zaposlenih
 • ugovor o zalozi
 • ugovor o podzalozi
 • ugovor o hipoteci itd.

 

2. RADIONICA: Slobodan protok robe bez nepotrebnih opterećenja za privredu i mehanizmi za vršenje tržišnog nadzora; PREDAVAČ: Vera Despotović (29.10.2019. od 10 do 15 h)
 • Pravni okvir: postojeće stanje i pravci daljeg razvoja;
 • Praktična iskustva u primeni mehanizama za ostvarivanje osnovnih prava potrošača sa posebnim osvrtom na rešavanje reklamacije potrošača i ostvarivanje pravo potrošača na bezbednost – zaštitu od robe i usluga koje su opasne po život, zdravlje, imovinu ili životnu sredinu;
 • Obaveze privrednih subjekata;
 • Aktivnosti i mere tržišnog nadzora.

 

 

PROGRAM JE NAMENJEN

Komercijalnom menadžmentu kompanije, zaposlenima u prodaji (na svim nivoima), marketing menadžerima, šefovima prodajnih jedinica, rukovodiocima “podrške” i  svim drugim zainteresovanim licima.

NAČIN SPROVOĐENJA PROGRAMA INTENZIVNE EDUKACIJE I VAŠ BENEFIT

 • Obukaće biti održana u vidu dveintenzivneinteraktivne radionice, uz otvorenu diskusiju u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 5 sati (10:00 – 15:00). Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – nova rešenja.
 • Pomoću pitanja, odgovora i dodatnih objašnjenja na radionicama Vaše znanje će se kristalizovati.
 • Kao praktičan studijski materijal dobijate zbirku „Rizik i odgovornost kod trgovinskih ugovora“ – prečišćeni trgovinski ugovori sa pratećim CD-om koji sadrži: oprobane modele, precizne smernice i stručna uputstva za sačinjavanje ugovora.
 • Načini sprovođenja programa i ilustrovanje primerima na radionicama biće prilagođeni strukturi i potrebama učesnika.
 • Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačem i jedinstvenu priliku za neprocenjivu razmenu iskustava i umrežavanje sa kolegama, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
 • Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalno savetovanje stručnjaka u obliku komentara na predložena rešenja za unapređivanje celokupnog poslovanja.
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.
Hotel Moskva

Terazije 20, 11000 Beograd


Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 5 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018