Menadžment i administracija

Intenzivna obuka

Specijalista za javni nastup i veštine prezentovanja

44,000.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Da li su vrhunske prezentacione veštine nešto sa čime se rađate, ili se one unapređuju vežbom kao i sve ostalo? Kako pravilno odrediti sadržaj i strukturu prezentacije? Kako se pripremiti za javni nastup i kako savladati tremu i strah?

Savladajte strah od javnog nastupa i ovladajte veštinama verbalne i neverbalne komunikacije za uverljivo i izražajno predstavljanje stavova i ideja na dvodnevnom seminaru koji organizujemo za Vas i steknite SERTIFIKAT SPECIJALISTE ZA JAVNI NASTUP I VEŠTINE PREZENTOVANJA

 

Program obuke je sastavljen od:

 • 2 CELODNEVNE RADIONICE koje će biti održane 19.03. i 22.03.2019. u prijatnom ambijentu hotela Heritage, Mije Kovačevića 7a, Beograd.
 1. Radionica: Principi i pravila uspešnog javnog nastupa i prezentacije
 2. Radionica: „Vaših 5 minuta“ realizacija i analiza sprovedenih prezentacija učesnika
 • 1 STUDIJSKI MATERIJAL: Zbirka „Veštine komunikacije u biznisu“ sa komunikacionim strategijama za razvijanje socijalnih veština, poboljšanje međuljudskih odnosa u radnom okruženju i povećanje produktivnosti posla

 

 Ova obuka Vam omogućava:

 • unapređenje poslovne komunikacije u cilju postizanja boljih poslovnih rezultata
 • uverljivo i izražajno predstavljanje stavova i poslovnih ideja
 • kreiranje ključnih poruka prezentacije
 • unapređenje poslovne retorike – verbalne i neverbalne komunikacije
 • savladavanje straha od javnog nastupa i uspešnog prezentovanja
 • prevazilaženja problema nezainteresovanih ili negativno nastrojenih slušaoca
 • pripremu za praktičnu prezentaciju u grupi
 • analizu snimka Vašeg nastupa i prezentacije
 • konkretne predloge i sugestije za unapređenje Vašeg javnog nastupa i prezentacije
 1. RADIONICA: Principi i pravila uspešnog javnog nastupa i prezentacije (19.03.2019. od 10 do 15 h)
 • Tehnike kreiranja pravilne strukture sadržaja prezentacije
 • Kreiranja ključnih poruka u skladu sa postavljenim ciljevima
 • Faze u pripremi prezentacije (prikupljanje materijala, analiza publike i okolnosti, oblikovanje prezentacije…)
 • Verbalna i neverbalna komunikacija (načini komuniciranja sa publikom – pojavljivanje, izraz lica, kontakt očima, kretanje, gestovi, glas, jezik, humor)
 • Korišćenje vizuelnih sredstava u izradi prezentacije (količina teksta na slajdu, font; veličina slova, boja pozadine i slova, animacija, slike, fotografije, grafikoni)
 • Savladavanje straha od javnog nastupa

Priprema za praktičnu prezentaciju (odabir tema i dogovor učesnika o načinu izlaganja

 

STUDIJSKI MATERIJAL – Zbirka „Veštine komunikacije u biznisu“ sa komunikacionim strategijama za razvijanje socijalnih veština, poboljšanje međuljudskih odnosa u radnom okruženju i povećanje produktivnosti posla (Zbirku sledećeg sadržaja dobijate na prvoj radionici 19.03.2019.)
 • Stilovi komunikacije u radnom okruženju
 • Upravljanje emocijama
 • Veštine kritikovanja
 • Pohvaljivanje
 • Upravljanje konfliktima
 • Kako se odbraniti od manipulacije?
 • Medijacija u rešavanju sukoba
 • Prateći CD sa prilozima
 2. RADIONICA: „Vaših 5 minuta“ – realizacija i analiza sprovedenih prezentacija učesnika (22.03.2019. od 10 do 15 h)
 • Praktična primena – izlaganje prezentacija učesnika u grupi
 • Komentari i sugestije predavača u vezi sa pripremljenim prezentacijama
 • Analiza, zapažanje i preporuke za unapređenje javnog nastupa i prezentacije učesnika (za svakog učesnika pojedinačno)
 • Diskusija i zaključci

 

 ZAKLJUČAK ORGANIZATORA I KRAJ OBUKE: Primanje sertifikata – SPECIJALISTA ZA JAVNI   NASTUP I VEŠTINE PREZENTOVANJA

 

PROGRAM JE NAMENJEN

Zaposlenima svih profila koji žele da unaprede veštine javnog nastupa i prezentovanja, menadžerima svih nivoa, budućim menadžerima, timovima, različitim odeljenjima u kompaniji (HR, prodaja, planiranje, logistika itd.) i ostalim zainteresovanim licima.

 

 

NAČIN SPROVOĐENJA PROGRAMA INTENZIVNE EDUKACIJE I VAŠ BENEFIT

 • Obuka će biti održana u vidu dve intezivne interaktivne radionice, uz otvorenu diskusiju u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 5 sati (10:00 – 15:00). Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – nova rešenja.
 • Pomoću pitanja, odgovora i dodatnih objašnjenja na radionicama Vaše znanje će se kristalizovati.
 • Kao praktičan studijski materijal dobijate zbirku „Veštine komunikacije u biznisu“ sa komunikacionim strategijama za razvijanje socijalnih veština, poboljšanje međuljudskih odnosa u radnom okruženju i povećanje produktivnosti posla, sa pratećim CD-om
 • Načini sprovođenja programa i ilustrovanje primerima na radionicama biće prilagođeni strukturi i potrebama učesnika.
 • Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačem i jedinstvenu priliku za neprocenjivu razmenu iskustava i umrežavanje sa kolegama, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
 • Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalno savetovanje stručnjaka u obliku komentara i saveta na osnovu kojih unapređuju veštine javnog nastupa i prezentovanja.
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.
Heritage Hotel

Mije Kovačevića 7, Beograd 11000


Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 5 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.








Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:







© Forum Media d.o.o. | 2018