Menadžment i administracija

Intenzivna obuka

Specijalista za agilno poslovanje

44,000.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

U jesenjem ciklusu specijalističkih treninga pripremili smo za Vas:

Specijalista za agilno poslovanje

 

Sve oko nas može biti izvesno, osim promena. U poslovanju je prilagođavanje promenama preko potrebno, radi opstanka na tržištu. AGILE je način organizovanja poslovnog ekosistema koji se fokusira na fleksibilnost, a SCRUM način rada uz koji brže i lakše odgovaramo na promenu potreba klijenata i zainteresovanih strana.

Već decenijama  za nama lideri teže stvaranju agilnih i fleksibilnih kompanija, kao odgovor na napore i takmičarski duh da uvek budu korak ispred konkurencije. Nova era poslovanja, pogotovo u eri pandemije i spominjane “nove realnosti”, zahteva nove pristupe i načine vođenja i upravljanja kompanijama i biznisima.

Sve veći broj zaposlenih odlučuje da se kvalifikuje ili prekvalifikuje za neke od agilnih poslova koji su postali prepoznatljivi kao “poslovi budućnosti”.

1. RADIONICA – Uvod u Agilni menadžment

16.09.2021.

 • Osnovni pojmovi u agilnom menadžmentu
 • Being vs doing agile
 • Kako razmišljati na agilan način
 • Tradicionalni vs agilni menadžment
 • Razumevanje promena i benefita koje je doneo agilni menadžment
 • Agilna komunikacija

2. RADIONICA – Agilna praksa – Scrum, Kanban

17.09.2021.

 • Uvod u Scrum praksu
 • Šta je Scrum, a šta nije Scrum?
 • Scrum okvir
 • Praktične vežbe za razumevanje Scrum prakse
 • Primeri uspešnih implementacija
 • Agilna praksa – Kanban, upoznavanje
 • Team canvas

Team canvas  predstavlja vizuelni alat namenjen vođama, menadžerima, facilitatorima, konsultantima, svima onima koji žele da organizuju sastanke o usaglašavanju timova, da kreiraju timske norme i vrednosti, da rešavaju timske izazove i grade produktivnu kulturu.

Način sprovođenja radionica:

 • Predavač će radionice voditi online u vidu dve intenzivne interaktivne radionice, uz otvorenu diskusiju, a sa svake radionice dobijate materijal
 • Svoja pitanja možete postavljati u interakciji sa predavačima ili nam ih možete poslati mejlom pre početka svake pojedinačne radionice, kako bismo teme prilagodili Vašim konkretnim potrebama, a odgovore ćete dobiti tokom trajanja radionica
 • Nakon uspešno završene obuke dobijate sertifikat „Specijalista za agilno poslovanje“ na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.

 

Uplata po profakturi mora biti izvršena najkasnije do datuma valute naznačenoj na profakturi, a u suprotnom važi puna cena obuke.

U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku od 5 do 10 dana,  do dana početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 30% od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 30% od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku do 5  dana do početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 50% iznosa od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo  da fakturiše 50%  od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji budu sprečeni da učestvuju u obuci, mogu ustupiti svoju prijavu trećem licu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Organizator zadržava pravo da otkaže održavanje obuke i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali neće biti  prosleđivani trećim licima


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018