Menadžment i administracija

Seminar

Sales kontroling

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

 

SALES I SALES KONTROLING – kako podići efikasnost i efektivnost u prodaji?

 

Najveći problem sa kojim se ogroman broj preduzeća suočava u svakodnevnom radu jeste povećanje prodaje, povećanje obima prodajnog rezultata, ali se veoma često zanemari pitanje profitabilnosti i likvidnosti. Komercijalisti, menadžeri prodaje, KA, LKA, svi zaposleni, rukovodioci i vlasnici zauzeti su postizanjem što veće prodaje i operativnim problemima , a da pri tome malo vremena posvećuju planiranju i posledicama odluka.

Takav način rada kratkoročno daje rezultate, ali možu da nanese štetu i da napravi problem sa profitabilnošću!

Vodjenje prodaje na struktuiran način i uz prodajni kontroling koji to prati se odnosi na pristup prodaji i alate koji omogućavaju preduzeću planiranje i praćenje rezultata poslovanja i koji ukazuju zašto je neophodno da se kontinuirano i detaljno sagledava: profitabilnost po kupcu, profitabilnost po proizvodu,  a ne samo ukupna profitabilnost kompanije.

Predavači će Vam preneti svoja iskustva vodjenja velikih prodajnih timova i predočiti posledice nepoznavanja razlika između uzroka i posledica, načine kako tumačiti i šta uraditi sa dobijenim informacijam,  koristi koje kompanija i rukovodioci mogu imati od navedenih informacija u radu sa svojim klijentima, proizvodima, zaposlenima.

 

 

    Benefiti učešća na seminaru:

 • Upoznavanje sa struktuiranim pristupom prodaji koji podiže efikasnost i efektivnost poslovanja
 • Upoznavanje sa prodajanim i kontroling alatima za planiranje i analizu i praćenje rada u prodaji
 • Bolje razumevanje uticaja svih aktivnosti u prodaji (modeli za praćenje ostvarenja plana prodaje, rabatna skala, dodatni popusti, plan prodajnog asortimana) na finansijski rezultat poslovanja
 • Pripremu za kategorizaciju proizvoda i kupaca (rangiranje kupaca, KPI za kupce, ABC matrica za profitabilost proizvoda)
 • Jaka osnova za odgovornije funkcije i stvaranje preduslova za napredovanje u hijerarhiji
 • Testiranje prodajnih odluka kroz ONLINE alat za poslovnu simulaciju Coin&Fund
 • Iskustva iz velikih korparacija vezano za vodjenje prodajnih timova
 • Razmena iskustva sa kolegama iz struke i sertifikat koji izdaje kompanija Forum Media

Teme seminara:

 

 1. Strateški pristup prodaji;

Šta je efikasnost i kako je postići?

Šta je efektivnost i kako je postići?

 1. Operativni segment u prodaje;

Praćenje prodajnih rezultat na dnevnom, nedeljnom, mesečnom nivou

Plan prodaje/realizacija (po komercijalisti, po kupcu, po tržištu, po proizvodu, mesečno, kvartalno, godišnje)

Plan zarade/realizacija (po komercijalisti, po kupcu, po tržištu, po proizvodu, mesečno, kvartalno, godišnje)

Ispunjenje zadatih KPI

 1. Vežba na ONLINE poslovnoj simulaciji COIN&Fund-uticaj prodajnih odluka na rezultat poslovan

 

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Direktorima, poslodavcima, vlasnicima preduzeća,  šefovima sektora prodaje i  finansija,  zaposlenima u prodajnim i finasijskim službama  i svima ostalima koji su zainteresovani za efikasno i efektivno postizanje željenih  prodajnih rezultata.

88 Rooms Hotel

Takovska 49, Beograd 11000


 

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018