Menadžment i administracija

Seminar

Primena Zakona o privrednim društvima u praksi

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Primena Zakona o privrednim društvima u praksi

INTERAKTIVNI SEMINAR SA ADVOKATIMA O PRAKTIČNIM PROBLEMIMA U VEZI SA PRIMENOM NOVIH OBAVEZA IZ ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA!

 

Uzimajući u obzir 1. oktobar kao dan početka primene većine članova Zakona o privrednim društvima, sada, nakon određenog vremena, možemo analizirati probleme i nedoumice koje se javljaju u praksi.

Iz tog razloga i organizujemo seminar sa predavačima – advokatima, stručnjacima za privredno pravo, koji će pojasniti sve ključne novine i kako da ih pravilno primenjujete.

Ovaj seminar Vam omogućava:
• Interakciju sa predavačima i direktne odgovore na Vaša pitanja
• Razjašnjenja nedoumica u vezi sa novim obavezama privrednih društava
• Pojašnjenja zakonskih novina u vezi sa elektronskim poslovanjem

Kome je seminar namenjen?

Seminar je namenjen vlasnicima preduzeća, šefovima pravne službe, sekretarima akcionarskih društava, direktorima, zaposlenima u pravnim službama i ostalim licima licima koja učestvuju u sačinjavanju, donošenju i sprovođenju korporativnih odluka.

TEME SEMINARA:

 • Pozitivne i negativne posledice prelaska sa papirnog na elektronsko poslovanje;
 • Kako da primenite izuzetak kod instituta imovine velike vrednosti koji podrazumeva da se raspolaganje imovinom velike vrednost ne smatra istovremeno i sredstvom obezbeđenja;
 • Sve informacije o obaveznoj registraciji ogranka domaćeg privrednog društva;
 • Da li se i kada pokreće prinudna likvidacija društva, sve o objavljivanju na internet stranici i u kom roku bi društvo trebalo da otkloni razloge koji dovode do likvidacije itd;
 • Načini unapređenja zaštite prava manjinskih akcionara;
 • Novi načini smanjenja osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću;
 • Izmene instituta odobrenja pravnog posla ili radnje u slučaju postojanja ličnog interesa;
 • Kako se tretira dodatna uplata, kada se podnosi tužba za povraćaj dodatne uplate, kada dodatna uplata predstavlja izvršenje obaveze itd;
 • Stvaranje uslova za prekogranično spajanje i pripajanje društava kapitala, kako da Vaše društvo postane deo novih formi – Evropskog akcionarskog društva i Evropske ekonomske interesne grupacije i kakve benefite pripajanjem ostvaruje;
 • Obaveza evidentiranja stvarnih vlasnika privrednih društava u skladu sa Zakonom o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.
Saint Ten Hotel

Svetog Save 10,
Beograd 11000


Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku Priručnika  “Obaveze i odgovornosti direktora”.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018