Menadžment i administracija

Seminar

Primena Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

Skupština Republike Srbije je 25.05. usvojila novi Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika!

Zakonom je predviđena obaveza registracije svih fizičkih lica koja na bilo koji način imaju 25% ili više vlasništva u nekoj firmi, odnosno imaju glavni uticaj na vođenje poslova ili obezbeđuju novac za poslovanje firmi

 

Novim Zakonom o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika očekuje se da budu uređena pitanja stvarnih vlasnika i evidencije stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata – udruženja, fondacija, zadužbina i dr. Predviđeno je da Zakonom budu obuhvaćeni: 1) sva privredna društva, osim javnih akcionarskih društava; 2) zadruge; 3) ogranci stranih privrednih društava; 4) sva poslovna udruženja i udruženja, osim političkih stranaka, sindikata, sportskih organizacija i udruženja, crkava i verskih zajednica; 5) fondacije i zadužbine; 6) ustanove; 7) predstavništva stranih privrednih društava, udruženja, fondacija i zadužbina.

Centralnu evidenciju stvarnog vlasništva će voditi APR, a svi navedeni subjekti su dužni da do početka jula pribave kompletnu dokumentaciju u vezi sa svojom vlasničkom strukturom! Za nepostupanje po odredbama ovog zakona predviđene su stroge krivične sankcije (zatvor u trajanju od tri meseca do pet godina), odnosno prekršajne (od 500.000 do 2.000.000 dinara za pravno lice, odnosno od 50.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu).

Na našem novom seminaru, u direktnoj interakciji sa predavačem – advokatom, stručnjakom za privredno pravo, detaljno se informišite o svojim novim zakonskim obavezama i saznajte kako da kompletirate propisanu dokumentaciju u vezi sa vlasničkom strukturom.

 • Pojašnjenja propisanih obaveza po Zakonu o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
 • Razjašnjenja nedoumica u vezi sa pripremom prateće dokumentacije
 • Interakciju sa predavačem – advokatom i direktne odgovore na Vaša pitanja
KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Vlasnicima firmi, direktorima, zaposlenima u pravnim službama, pravnim zastupnicima firmi i svima ostalima koji su zainteresovani za primenu Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.

Informišite se o primeni novih propisa i svojim obavezama na našem seminaru!

Teme seminara:

 • Pojam Centralne evidencije;
 • Sadržina Centralne evidencije;
 • Osnovi evidentiranja;
 • Način vođenja Centralne evidencije;
 • Vremenski okvir primene Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika;
 • Rok čuvanja podataka i dokumenata;
 • Krivično delo i prekršaji;
 • Uspostavljanje Centralne evidencije.
Falkensteiner Hotel Belgrade

Bulevar Mihajla Pupina 10k, Beograd 11000


Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku Priručnika „Obaveze i odgovornosti direktora”.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018