Menadžment i administracija

Seminar

Primena Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika i novih pravilnika

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

Primena Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika i novih pravilnika

Ovlašćena lica u pravnim licima dužna su da evidentiraju podatke u Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika najkasnije do 31.01.2019. godine!

Zakonom o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika je uvedena obaveza registracije svih fizičkih lica koja na bilo koji način imaju 25% ili više vlasništva u nekom pravnom licu, odnosno imaju glavni uticaj na vođenje poslova ili obezbeđuju novac za poslovanje pravnih lica.

Zakonom su obuhvaćeni: 1) sva privredna društva, osim javnih akcionarskih društava; 2) zadruge; 3) ogranci stranih privrednih društava; 4) sva poslovna udruženja i udruženja, osim političkih stranaka, sindikata, sportskih organizacija i udruženja, crkava i verskih zajednica; 5) fondacije i zadužbine; 6) ustanove; 7) predstavništva stranih privrednih društava, udruženja, fondacija i zadužbina.

Novousvojeni Pravilnici: Pravilnik o načinu i uslovima elektronske razmene podataka između Agencije za privredne registre, državnih organa i Narodne banke Srbije radi sprovođenja evidentiranja stvarnih vlasnika i Pravilnik o sadržini Centralne evidencije radi sprovođenja evidentiranja stvarnih vlasnika registrovanog subjekta stupaju na snagu 15.12.2018. godine i detaljno uređuju ova pitanja.

Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika će voditi APR i ista će biti uspostavljena do kraja 2018. godine, a svi navedeni subjekti su dužni da najkasnije do 31.01.2019. godine evidentiraju relevantne podatke preko Internet stranice APR-a! Za nepostupanje po odredbama ovog zakona propisane su stroge krivične sankcije (zatvor u trajanju od tri meseca do pet godina), odnosno prekršajne (od 500.000 do 2.000.000 dinara za pravno lice, odnosno od 50.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu).

Na našem novom seminaru, u direktnoj interakciji sa predavačem – advokatom, stručnjakom za privredno pravo, detaljno se informišite o svojim novim zakonskim obavezama i saznajte kako da kompletirate propisanu dokumentaciju u vezi sa vlasničkom strukturom.

Ovaj seminar Vam omogućava:
• Da saznate preliminarne stavove relevantnih institucija koji su do sada zauzeti u praksi u vezi sa tumačenjem Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika i sprovođenjem nadzora nad primenom ovog zakona
• Pojašnjenja obaveza propisanih ovim zakonom, kao i njegov odnos sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
• Razjašnjenja nedoumica u vezi sa određivanjem stvarnog vlasnika i pripremom potrebne dokumentacije
• Interakciju sa predavačem – advokatom i direktne odgovore na Vaša pitanja

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Vlasnicima firmi, direktorima, zaposlenima u pravnim službama, pravnim zastupnicima firmi i svima ostalima koji su zainteresovani za primenu Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.

Teme seminara:

 

Pojam Centralne evidencije;

– Sadržina Centralne evidencije;

– Osnovi evidentiranja;

– Način vođenja Centralne evidencije;

– Vremenski okvir primene Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika i pratećih pravilnika;

– Rok čuvanja podataka i dokumenata;

– Krivično delo i prekršaji;

– Uspostavljanje Centralne evidencije.

88 Rooms Hotel

Takovska 49, Beograd 11000


Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku Priručnika „Obaveze i odgovornosti direktora”.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018