Menadžment i administracija

Seminar

PRIMENA INSTITUTA VIŠA SILA ZA VREME PANDEMIJE COVID-19

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Datum: 06.04.2020. 10:00-14.00h
Mesto održavanja: Online
Količina:

Da li pandemija Koronavirusa predstavlja višu silu?

 

Činjenica je da nismo bili spremni za situaciju koja nas je zadesila i da su poslovanja svih kompanija u višoj ili manjoj meri ugrožena. Institut viša sila može da ublaži prouzrokovane posledice i često se koristi u ovakvim situacijama, ali ipak ima svoja ograničenja.

Kako biste saznali u kojim situacijama možete primeniti institut viša sila, organizujemo jednodnevnu online edukaciju, a neka od pitanja na koja ćete dobiti odgovore su:

 • Koje uslove biste morali da ispunite pre nego što se pozovete na višu silu prema Vašem kupcu/klijentu
 • Ako se Vaš dobavljač poziva na višu silu usled pandemije COVID-19, da li možete da ga odbijete i pod kojim uslovima
 • Koliko dugo može da traje nemogućnost ispunjenja obaveza usled više sile

 

TEME SEMINARA:

 • Kako pandemija virusa Korona utiče na lanac usluga
 • Da li pandemija virusa Korona predstavlja višu silu
 • Vanredno stanje i prateće mere kao viša sila
 • Koji uslovi moraju biti ispunjeni pre pozivanja na višu silu prema Vašem kupcu/klijentu
 • Koja su Vaša prava u slučaju da se dobavljač poziva na višu silu
 • Da li je potrebno, i ako jeste da li možete da dokažete da Vas je pandemija sprečila u ispunjenju obaveza
 • Koliko dugo može da traje nemogućnost ispunjenja obaveza usled više sile
 • Koje su posledice primene instituta više sile na ugovoreni pravni posao
 • Promena statusa zaposlenih i racionalizacija poslovanja kao primena instituta više sile
 • Promena uslova rada zaposlenih tokom trajanja vanrednog stanja
 • Da li je moguća promena uslova zakupa poslovnih prostorija pozivanjem na višu silu
 • Da li postoji pravo privrednika na naknadu štete nastale dejstvom akata države oličene u Odluci o proglašenju vanrednog stanja

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja online seminara. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre online seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na online seminaru, biće u prilici da ustupe mesto kolegi, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo online seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018